Jste zde

Údržba čističky odpadních vod: Jak na ni?

domácí čistička odpadních vod Zdroj: Shutterstock
DČOV, nebo také domovní čistírnu odpadních vod, nejčastěji používají lidé, jejichž obec není zasíťovaná, a ke kanalizaci se nelze připojit. Využijí ji ovšem i domácnosti, kterým přípojka ke kanalizační síti nechybí.

19. 9. 2021

Čistírna dovede odpadní vody zbavit více než 95 % nečistot – takto přečištěnou vodu můžete znovu použít třeba ke splachování toalety či k zalévání. Výsledkem bude nemalá úspora. Samozřejmě je ale nezbytné s DČOV vhodně zacházet a průběžně ji kontrolovat, aby byla stále stejně efektivní.

Podle čeho vybírat domácí čističku odpadních vod?

Jak si pojistit, aby vaše domácí čistička odpadních vod měla opravdu dlouholetou životnost? Při výběru se neřiďte pouze tím, jak využijete vyčištěnou vodu. Zohledněte také počet členů domácnosti, a tedy potenciálních uživatelů.

Co vám zaručí opravdu nadstandardní kvalitu a servisní služby k tomu? Obojí můžete očekávat při koupi zařízení od autorizovaného prodejce – je ale nutno počítat s vyšší cenou.

Dále mějte na paměti, že s domácí čističkou odpadních vod se pojí několik náležitostí. Měli byste mít přehled o látkách v odpadních vodách i o těch, které by v odpadu být neměly.

Mezi látky, které se do odpadu nesmí dostat patří neředěné kyseliny, chemikálie a chemické postřiky, kondenzát z kondenzačního kotle, jedy, ředidla a léky. Pro správné fungování je zásadní rovněž nepřetržitý přísun odpadních vod. Pečlivě si nastudujte, co všechno provoz DČOV obnáší – včetně instalace a údržby.

udrzba_dcov_2.jpg

údržba ČOV
Zdroj: 
Shutterstock
Výběr čističky odpadních vod závisí také na počtu uživatelů.

Biologické přípravky zajistí perfektní chod DČOV

Aby vaše DČOV fungovala naprosto spolehlivě, je třeba sáhnout po účinných přípravcích. V tomto ohledu vám můžou pomoct enzymatické přípravky pro DČOV. Udržují aktivní čisticí proces a snižují biologické zapěňování čističky. Zároveň přispívají k nižšímu obsahu nerozpuštěných látek, snížení zápachu a zvýšení sušiny aktivovaného kalu.

Další skvělou možnost představují aerobní a anaerobní bakterie, které se starají o rozpouštění nanesených tuků a rozklad biologických látek. Bakterie do čističky navíc dovedou obnovit čisticí proces – v případě, že dojde k výpadku v přísunu odpadních vod.

A pokud by naopak došlo k abnormální zátěži (např. nadbytečná produkce odpadní vody z víkendového praní), dokážou čisticí proces významně posílit. Zvykněte si tyto produkty používat pravidelně a nemusíte se obávat ani nepříjemného organického zápachu. Bakterie jej dovedou výrazně snížit.

bakterie_do_dcov.jpg

chemie do čističky
Zdroj: 
VENTRA-VENKOV s.r.o.
Bakterie do čističky pomáhají obnovovat čistící proces.

Při údržbě domácí čističky vynechte dezinfekční přípravky

Jste zvyklí hojně používat dezinfekční přípravky? Tyto prostředky obsahují mnoho agresivních látek, které kromě nežádoucích bakterií mohou ničit i bakterie, které jsou pro DČOV užitečné. Pokud vlastníte DČOV, bude možná rozumnější upřednostnit ekologičtější přípravky.

Jestli se chcete vyhnout zvýšené kyselosti odpadní vody, nevylévejte do odpadu oleje ani tuky. Jinak nemůže vzniknout vhodné biologické prostředí, které je pro správný čisticí proces nezbytné. Totéž platí i pro odpadní vodu z kondenzačního kotle. Pokaždé ji neutralizujte dříve, než ji vypustíte do odpadu.

Jak na správnou údržbu čističky odpadních vod? 

Aby DČOV dlouhodobě fungovala tak, jak má, nesmí dojít k narušení biologických procesů. Podobné narušení může být způsobeno špatným složením odpadní vody, nebo třeba nepravidelným zásobováním vodou.

Negativní vliv na čisticí proces může ale mít i opakované praní prádla v krátkých časových intervalech. Čisticí prostředky totiž obsahují množství tenzidů a saponátů, které se následně uvolní do odpadních vod. Narušuje se tím celková efektivita čisticího procesu. Proto je vždy lepší si praní prádla vhodně rozložit a nesnažit se všechno stihnout během jediného dne.

Jak často se z DČOV odčerpává kal?

Další činností, která s DČOV souvisí a je třeba ji pravidelně provádět, je odčerpávání kalu. Ten se nahromadí v kalojemu, speciálním zásobníku na kal. Může se provádět dvakrát do roka, ale taky jednou za čtvrt roku – záleží na objemu kalojemu.