Jste zde

Použitý olej do výlevky nepatří: Poradíme, kam s ním

použitý kuchyňský olej Zdroj: www.bigstockphoto.com
Nezatěžujte čističky odpadních vod a kanalizaci jedlými oleji a tuky! Víme, jak s nimi správně naložit. Do záchodové mísy nebo výlevky dřezu totiž rozhodně nepatří.

3. 7. 2020

Češi jsou přeborníci v třídění odpadů. Téměř 73 % z nás pravidelně třídí běžné druhy materiálů jako plast, sklo a papír. S tříděním starých potravinářských olejů ale značně zaostáváme a na speciální kontejnery s příslušným označením si teprve zvykáme. Použitý olej běžně lijeme do záchodové mísy nebo do výlevky dřezu. Přitom třídění olejů má smysl! 

bigstock-big-potato-pancake-are-fried-i-369594760_1.jpg

smaženka
Zdroj: 
www.bigstockphoto.com
Věděli jste, že od ledna 2020 má každá obec povinnost zajistit svým občanům sběrné místo nebo kontejnery na použité jedlé oleje a tuky? 

Tuk zatěžujete domovní i městskou kanalizaci

Vylévání použitých kuchyňských tuků do záchodu nebo do dřezu je běžný nešvar mnoha z nás, který má negativní dopad na kanalizační potrubí a čistírny odpadních vod. Litry tuků se ve studené vodě srazí, nabalí na sebe další nečistoty a časem způsobí milionové škody, která jako plátci zaplatíme na stočném. 

bigstock-frying-french-fries-in-hot-oli-360962461_1.jpg

smažené hranolky
Zdroj: 
www.bigstockphoto.com
S malým množstvím jedlých olejů a tuků si čističky odpadních vod poradí. Nic jiného jim ani nezbývá! Mnohem horší situace však nastává o Vánocích, kdy se množství vylitého oleje rapidně zvyšuje. 

Starý potravinářský olej způsobuje rychlejší korozi stěn kanalizačního potrubí, narušuje čistící procesy v čistírnách odpadních vod a obří tukové hroudy ucpávají odpad, způsobují velmi nepříjemný zápach a vyřazují z provozu kanalizační čerpadla.

Použitý kuchyňský olej jako cenná surovina

Použité kuchyňské tuky jsou dále recyklovatelné! Své uplatnění najdou v gumárenském, v kosmetickém i chemickém průmyslu, kde poslouží mimo jiné k výrobě ekologických paliv i jako součást mazacích a technických olejů. 

Kam s ním?

Tuků a olejů se lze zbavit hned několika způsoby. 

Menší množství oleje, který necháte vsáknout do papírové utěrky nebo ubrousku, můžete výjimečně vhodit do směsného odpadu, zakopat na zahradě nebo vylít na kompost. Jedná se však o množství v řádech mililitrů! Větší množství oleje by mohlo kontaminovat půdu i podzemní vody a je potřeba s ním zacházet naprosto jinak. 

bigstock-cropped-photo-of-beautiful-hou-366276055_1.jpg

používání oleje
Zdroj: 
www.bigstockphoto.com
Láhev, která je naplněná olejem a vhozená do kontejneru, musí být velmi dobře uzavřena, aby nedošlo k vylití a následné kontaminaci okolí.

Větší množství oleje, například z fritézy, je třeba přelít do neporušené láhve a odnést ho na sběrné místo nebo ho vhodit do tuktejneru. Speciálního kontejneru určeného pro sběr použitých jedlých olejů a tuků. 

Před vhozením láhve do kontejneru dbejte na to, aby byla dobře uzavřená! Olej, který by vytekl z láhve a následně z kontejneru do okolí, by mohl kontaminovat podzemní vody i půdu a tím ohrozit životní prostředí. 

Pozor! Separační nádoby na sběr jedlých olejů a tuků jsou určeny pouze pro oleje z kuchyně. Pro minerální oleje platí naprosto odlišná pravidla.