Jste zde

Třikrát jinak: Podívejte se, jak se dá revitalizovat zchátralý vojenský újezd!

Zdroj: hvizdalka.cz

Bývalé vojenské újezdy. Často nevyužívané kousky země, které chátrají a obce si s jejich využitím nevědí rady. Bývalý vojenský areál Omice/Hvízdalka ale možná bude výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Jak to tu možná bude v budoucnu vypadat?

3. 3. 2014

Uplynulo třicet let od jeho výstavby a deset let od chvíle, kdy byl zrušený. A právě k těmto „výročím“ dost možná Vojenský areál Omice/Hvízdalka dostane nový kabát. Stal se totiž inspirací pro jeden z průkopnických ideových návrhů na to, jak revitalizovat poznamenané a opuštěné prostory, kterým se dnes říká brownfields.

O návrh revitalizace se pokusili tři architekti. A jaké bylo zadání práce? Území, které původně sloužilo jako raketová základna minulého režimu, bylo třeba efektivně vrátit do původní urbanistické struktury v katastru obce Omice a využít současné výstavby pro rozvoj obce.

Řešení první: Místo velitelství relaxační centrum

Studie Ing. arch. Radky Zedníkové z ateliéru OOOOX navrhovala rekreačně ubytovací areál, který by využíval veškerý potenciál stávajících objektů i komunikací a přizpůsobil by mu nové využití. Do konstrukcí stávajících objektů by se zasahovalo jen minimálně.

hvizdalka-kolaze1

Takto vypadaly některé vizualizace areálu. Zdroj: www.hvizdalka.cz

Projekt revitalizace byl úzce spjat s plánovanou výstavbou rozsáhlé rezidenční čtvrti na katastru obce Omice. Bez výstavby této rezidenční čtvrti by projekt postrádal ekonomický smysl. Objekt velitelského stanoviště je dle návrhu adaptován na relaxační centrum  s bazénem, saunou, masážním centrem, venkovním koupalištěm a letní terasou s barem).

U dalších objektů se počítá s přeměnou v posilovnu, noční klub  či kosmetický salon. Ubytovací kapacitu penzionu krom přestavby monobloku doplňují novostavby rezidenčních bungalovů.

Řešení druhé: Z bunkrů garáže pro auta

Autoři druhé studie přemýšleli, jak se zbavit obrovských bunkrů, respektive betonových garáží, které v areálu po armádě zbyly a jejichž odstranění by bylo velmi nákladné.  Ing. Arch. Miroslav Kolofík chtěl z nevýhody udělat výhodu a řekl si, že by to mohlo sloužit jako velké sklepy či garáže k rodinným domkům.

hvizdalka-kolaze2

Takto vypadala vizualizace druhého návrhu. Zdroj: www.hvizdalka.cz

Výsledkem jeho návrhu byl nadstandardně a především nadčasově koncipovaný funkcionalistický rezidenční komplex uprostřed klidné přírodní lokality pro všechny, kteří upřednostňují bydlení v komfortu, s veškerým zázemím velkoměsta, ale přitom potřebují ke svému životnímu stylu pocit volnosti a propojení s přírodou.

Cílem bylo vytvořit přirozený rezidenční útvar v souladu s lesnatým přírodním prostředím. Relief areálu by byl navíc místy utvářen zakrytými betonovými garážemi po bývalé raketové základně.

Řešení třetí: Víkendové bydlení v lese

Třetí studie renomovaného architektonického ateliéru A69 nabídla řešení, které vyhovovalo investorům i obci a které se pravděpodobně nejvíce přiblížilo požadavkům budoucích obyvatel obce na předměstí moravské metropole.

Oslovení urbanisté se jednoznačně shodli na rezidenčním využití lokality, vzhledem k unikátní poloze uprostřed bohatého lesního porostu a sousedství s rezidenční zástavbou obce Omice.

hvizdalka4

Druhý projekt počítal s luxusním bydlením a garážemi v bývalých bunkrech. Zdroj: hvizdalka.cz

Hlavním problémem bylo nalezení možného využití areálu kasáren i spojeného území jako celku, tak aby nosná funkce nekonkurovala okolním lokalitám a současně byla dostatečně atraktivní pro obec i potenciální investory.

Vojenské bunkry by měly být využity jen částečně. Většina bude zavezena v rámci zemních prací, čímž dotvoří přirozený krajinný reliéf, zajistí vyšší míru soukromí a   zároveň ušetří náklady na odvoz zeminy.

Architektonický koncept, ze kterého studie vycházela, měl za cíl vedle samotné revitalizace vojenského areálu vytvořit  k přírodě ohleduplný urbanistický útvar definovaný jako “každodenní víkendové bydlení v lese”. Studie počítá s výstavbou převážně jednopodlažních dřevostaveb pro rezidenční bydlení se zázemím pro občanskou vybavenost, jak pro nové obyvatele revitalizovaného území, tak pro stávající občany.

I přes odlehlost dokonalá občanská vybavenost

Navazuje tak na původní ideu Ing. arch. Radky Zedníkové, která kladla velký důraz na občanskou vybavenost a rekreační charakter území. Základem posloužila pro obec zpracovaná studie ERA, která rámcově naznačila možné směry rozvoje území. Přes svoji odlehlost je území koncipováno jako otevřené a propojené s obcí pěším koridorem.

hvizdalkaa3

Celkový pohled na vítězný návrh. Zdroj: hvizdalka.cz

Z uvedených studií je vidět, že nápadů jak revitalizovat vojenské újezdy je dost a nepostrádají ani originální přístupy. Není tedy nutné pouze pasivně přihlížet jejich chátrání popřípadě pronajímání k ukládání rizikového materiálu, který obcím nakonec nic nepřinese kromě nákladné likvidace nebezpečného odpadu. Lépe je zvolit správnou variantu, která podpoří přirozený rozvoj obce a vytvoří odpovídající podmínky pro vstup investorů.