Jste zde

Opravy v pronajatém bytě: Kdy je platba na vás a kdy na majiteli?

Pohled na nářadí a kufřík Zdroj: Anete Lusina/Pexels.com
Lidé vyhledávají podnájem především proto, že nepředstavuje takový závazek jako koupě vlastní nemovitosti. To ale neznamená, že nájemce získá bydlení zcela bez starostí.

14. 10. 2021

I když nájemní smlouva běžnou údržbu a řešení drobných oprav v bytě nijak neupravuje, tyto starosti podle občanského zákoníku spadají na bedra nájemce. Každý pronajímatel bytu či domu má ale zároveň povinnost ho udržovat ve stavu, který umožňuje jeho obývání. Kdo tedy hradí vzniklé náklady?

Co běžně spadá mezi drobné opravy?

Ideální je pro pořádek jasně stanovit hranice přímo v nájemní smlouvě. Jestliže se však s pronajímatelem vašeho bytu nedohodnete jinak, za drobné opravy se podle § 4 Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. považují následující úkony:

  • podlahy – opravy a výměny jednotlivých vrchních částí podlah, podlahových krytin, stejně tak jako prahů a lišt;
  • okna a dveře – opravy jednotlivých dílů a součástí oken a dveří, výměny kování, zámků, klik, rolet a žaluzií;
  • elektřina a osvětlení – výměny a opravy jističů, zásuvek, vypínačů, zvonků, zásuvek pro rozvod datových sítí či televizního vysílání, stejně tak jako zdrojů světla;
  • kuchyňské vybavení – zajištění oprav poškozených infrazářičů, kuchyňských sporáků, vařičů a pečících trub, stejně tak jako odsavačů par, digestoří, kuchyňských linek a vestavěných či přistavených skříněk a zásuvek;
  • sanitární vybavení – nutné opravy zápachových uzávěrek, vodovodních výtoků, veškerého koupelnového vybavení, uzavíracích armatur na rozvodech vody a také výměny sifonů;
  • rozvody – nahrazení poškozených uzavíracích ventilů u rozvodu plynu (kromě hlavního uzávěru pro byt), zajištění oprav a certifikací bytových vodoměrů teplé a studené vody;
  • vytápění – kromě oprav radiátorů a rozvodů ústředního topení se sem počítají opravy indikátorů vytápění, kamen, kotlů etážového topení, uzavíracích a regulačních armatur, stejně tak jako ovládacích termostatů etážového topení.

Jestliže tedy ve vašem pronajatém obydlí dojde k poškození vybavení či zařízení uvedeného v seznamu výše, je dost možné, že opravy budete muset vyřešit a uhradit sami, a to bez nároku na proplacení nákladů ze strany majitele.

Takové situace se obvykle nedají předvídat a je tedy možné, že se při jejich řešení neobejdete bez menší půjčky, třeba jen krátkodobé. Ať už potřebujete jakoukoliv částku, pamatujte na to, že se u tohoto typu úvěru můžete setkat s dost rozdílnými úroky, a proto doporučujeme dostupné nabídky pečlivě porovnat, což můžete komfortně udělat tady.

Kdy je odpovědnost na straně pronajímatele?

Pokud bychom to měli říct jednoduše, tak je odpovědností pronajímatele uhradit opravy, které nejsou v seznamu výše – nelze je tedy označit jako součást běžné údržby ani drobné škody.
Je však na nájemníkovi, aby takové skutečnosti pronajímateli oznámil, a to ideálně neprodleně. Obzvlášť to platí v případě, že by vada mohla vést k dalšímu poškození nejen samotného bytu či jeho vybavení, ale také společných prostor či bytu sousedů, nebo když způsobené škody brání nájemci v běžném obývání bytu.

Jestliže jakožto nájemník pronajímateli takovou škodu ohlásíte a on ji v přiměřené době neodstraní, můžete je odstranit sami a poté vyžadovat proplacení celé sumy či slevu na nájemném.
Nicméně úplně jiná situace nastává v případě, že jste byt nebo jeho vybavení poškodili sami vlastním přičiněním – případně jiný člen domácnosti nebo nájemník, pokud bydlíte ve sdílené domácnosti. Za těchto podmínek bude nutná výměna či oprava pouze na vás a kompenzace se nedočkáte.