Jste zde

Jaká je průměrná spotřeba elektřiny za měsíc a jak ji snížit?

spotřeba elektřiny za měsíc PR Zdroj: Shutterstock
Porozumění naší spotřebě elektřiny je klíčem k lepšímu finačnímu řízení domácnosti a úsporám na energiích.

2. 8. 2023

Tento článek se zaměřuje na to, jak vypočítat spotřebu elektrického zařízení a jaká je průměrná spotřeba elektřiny v čtyřčlenné rodině v České republice. Dozvíte se také o možnosti financování fotovoltaickém systému, který vám může do budoucna ušetřit nemalé peníze.

Jak vypočítat spotřebu elektrického zařízení

K výpočtu spotřeby elektřiny přístroje potřebujeme znát jeho výkon a dobu, po kterou je zařízení v provozu. Výkon se obvykle udává na štítku přístroje a je vyjádřený v wattech (W). Doba provozu je pak čas, po který je zařízení zapnuto a aktivně spotřebovává energii.

Jednoduchý postup pro výpočet spotřeby je následující:

 1. Zjistěte výkon zařízení: Tato hodnota by měla být uvedena na zařízení nebo v jeho návodu. Výkon je obvykle uvedený v wattech (W) nebo kilowattech (kW). Jeden kilowatt je roven tisíci wattů.
 2. Zjistěte dobu, po kterou je zařízení v provozu. Tato hodnota může být odhadnuta na základě toho, jak dlouho je zařízení každý den zapnuto.
 3. Vynásobte výkon zařízení dobou provozu, abyste zjistili, kolik energie zařízení spotřebuje za daný čas. Výsledek bude v watt hodinách (Wh) nebo kilowatthodinách (kWh), v závislosti na tom, jakým způsobem jste udali výkon zařízení.

Pokud je výkon zařízení vyjádřený ve wattech (W) a doba provozu v hodinách (h), pak výpočet energie, kterou zařízení spotřebuje, lze vyjádřit vzorcem:

 • Vzorec: E = P x t

Popis vzorce:

 • E je spotřeba energie (ve watt-hodinách, Wh)

 • P je výkon zařízení (ve wattech, W)

 • t je doba provozu (v hodinách, h)

Pokud chcete mít výsledek v kilowatt-hodinách (kWh), musíte výsledek podělit tisíci (1000 Wh = 1 kWh).

Jinými slovy, pokud máte zařízení s výkonem 1000 W (což je 1 kW) a používáte ho jednu hodinu, spotřebová toto zařízení 1 kWh energie, což je při aktuálním průměru v ČR 5,93 Kč.

Výsledek vám poskytne představu o tom, kolik energie zařízení spotřebuje, když je v provozu. Vezměte prosím na vědomí, že tento výpočet je zjednodušený a skutečná spotřeba může být ovlivněna dalšími faktory, jako je například účinnost zařízení.

Průměrná spotřeba elektřiny 4členné rodiny

Průměrná spotřeba elektřiny v čtyřčlenné rodině je výrazně ovlivněna typem a množstvím elektrických spotřebičů v domácnosti. Mezi běžné spotřebiče patří lednice, pračka, sušička, televize, počítač, nabíječky a mnoho dalších.

Podle dostupných dat je průměrná roční spotřeba elektřiny v ČR pro čtyřčlennou rodinu 3 MWh, což je 3000 kWh. Při průměrné ceně 5,93 Kč/kWh to odpovídá ročním nákladům na elektřinu 17 790 Kč.

Pokud se podíváme na jednotlivé intervaly, můžeme uvést následující odhady:

 • Průměrná spotřeba elektřiny za den je asi 8,2 kWh, což při průměrné ceně za kWh činí 48,62 Kč.

 • Průměrná spotřeba elektřiny za týden je asi 57,5 kWh, což při průměrné ceně za kWh činí 340,77 Kč.

 • Průměrná spotřeba elektřiny za měsíc je asi 250 kWh, což při průměrné ceně za kWh činí 1 482,50 Kč.

Průměrná spotřeba elektřiny na osobu

Při pokusu o přepočet průměrné spotřeby na jednotlivce je třeba zohlednit, že určité spotřebiče, jako lednice, televize nebo počítač, jsou využívány bez ohledu na počet lidí v domácnosti. To znamená, že jednoduché dělení spotřeby čtyřčlenné rodiny čtyřmi není přesné. Každá osoba navíc pravděpodobně spotřebuje více energie, než by naznačoval tento jednoduchý výpočet.

Přestože se přesné číslo může lišit v závislosti na konkrétních návycích a životním stylu jednotlivců, uvažujme následující příklad: pokud bychom předpokládali, že průměrná roční spotřeba elektřiny na osobu je polovina spotřeby čtyřčlenné rodiny, dostali bychom hodnotu 1,5 MWh (1500 kWh) na rok na osobu. To by při průměrné ceně za kWh 5,93 Kč činilo 8 895 Kč na rok na osobu.

 • Průměrná spotřeba elektřiny za den na osobu by byla asi 4,1 kWh, což by stálo přibližně 24,31 Kč.

 • Průměrná spotřeba elektřiny za týden na osobu by byla asi 28,75 kWh, což by stálo přibližně 170,39 Kč.

 • Průměrná spotřeba elektřiny za měsíc na osobu by byla asi 125 kWh, což by stálo přibližně 741,25 Kč.

Je důležité si uvědomit, že toto jsou jen odhady a skutečné hodnoty se mohou lišit, třeba i podle poskytovatele elektrické energie.

Fotovoltaický systém a jeho ekonomická efektivnost

Investice do fotovoltaických systémů se stává čím dál více přitažlivou pro mnoho domácností, díky jejich potenciálu výrazně snížit náklady na energii a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Jak by vaše fotovoltaická sestava mohla vypadat, vám pomůže vypočítat následující kalkulačka FVE, která vám poskytne na základě poskytnutých dat o roční energetické náročnosti vaší domácnosti veškeré důležité informace o sestavě.

Podle dostupných dat, průměrná cena fotovoltaického systému, který pokryje spotřebu pro čtyřčlennou rodinu, je přibližně 450 000 Kč, včetně nepovinných baterií, které tvoří značnou část investice.

Například, pokud by čtyřčlenná rodina s roční spotřebou 3 MWh ročně investovala do fotovoltaického systému, mohla by ušetřit přibližně 17 790 Kč ročně (za předpokladu, že by celou svou spotřebu pokryla výrobou z FVE). To znamená, že doba návratnosti by byla zhruba 25 let. Avšak, tato doba návratnosti může být výrazně snížena využitím různých dotačních programů, které nabízí čerpání mezi 35 000 až 205 000 Kč, což pri maximální čerpání dotace zkracuje dobu návratnosti investice na zhruba 11,5 let. Vezmeme-li v potaz životnost solárních panelů, která se pohybuje mezi 30 až 40 roky, je tato investice relativně zajímavá.

Kombinace fotovoltaického systému a tepelného čerpadla: optimální řešení pro úspory a efektivitu

Fotovoltaický systém a tepelné čerpadlo tvoří spolu dokonalý tandem v cestě za úsporami energie a efektivitou. Tato kombinace využívá sílu slunce nejen k výrobě elektrické energie, ale také k ohřevu vašeho domova.

Pořizovací cena tepelného čerpadla je v průměru okolo 270 000 Kč, nicméně je ryze individuální dle konkrétní instalace. Navíc díky dotačnímu programu "Nová zelená úsporám" může být tato investice ještě více zpřístupněna. Tento program nabízí až 180 000 Kč, které můžete čerpat při pořízení tepelného čerpadla.

Znamená to, že skutečné náklady na tepelné čerpadlo mohou být sníženy na přibližně 190 000 Kč po uplatnění dotace. V kombinaci s fotovoltaickým systémem může dojít k významnému snížení spotřeby energie, což vede k rychlejší návratnosti investice.

Průměrná doba návratnosti této kombinace se pohybuje mezi 2 až 4 lety. Po tuto dobu můžete očekávat, že se vaše investice vyplatí a následně začne generovat čistý zisk.

Tato kombinace vám nejen umožní ušetřit peníze, ale také přispívá k ochraně životního prostředí tím, že snižuje spotřebu fosilních paliv a emise skleníkových plynů.

Takže, pokud hledáte efektivní a ekologické řešení pro vaši domácnost, kombinace fotovoltaického systému a tepelného čerpadla by mohla být tou nejlepší volbou. Pokud vás zajímá jak výkonné tepelné čerpadlo by pokrylo potřeby vaší domácnosti, vyzkoušejte následující kalkulačku.

Porozumění vlastní spotřebě elektřiny je klíčovým krokem k efektivnějšímu a udržitelnějšímu životnímu stylu. Jak jsme ukázali, průměrná čtyřčlenná rodina v České republice může spotřebovat přibližně 3 MWh elektřiny ročně, což představuje značné náklady. Nicméně, pomocí obnovitelných technologií, jako je fotovoltaický systém a tepelné čerpadlo, existuje možnost tyto náklady výrazně snížit.

Zatímco počáteční investice do těchto technologií může být vysoká, dotační programy a dlouhodobé úspory z nich činí atraktivní investici. S dobou návratnosti okolo 5 až 12 let pro kombinaci fotovoltaického systému a tepelného čerpadla, můžete očekávat, že tyto systémy nejenže se brzy samy sebe vyplatí, ale také budou generovat úspory do budoucna.