Jste zde

Mýty a fakta o tepelných čerpadlech

dvě tepelná čerpadla Zdroj: www.tenaur.cz
O tepelných čerpadlech neustále dokola na internetu kolují různé mýty. Rádi bychom některé z nich uvedli na pravou míru.

27. 4. 2021

1.    Tepelné čerpadlo je pouze pro nízkoenergetické novostavby

Tepelná čerpadla se řadí do ekologických zdrojů tepla. To ovšem neznamená, že jeho využití  dává smysl pouze pro novostavby. Tepelné čerpadlo můžete pořídit jak do zrekonstruované starší zástavby, do bytovky, ale i kancelářských prostor a provozoven.

Jak výhodná investice do tepelného čerpadla bude, záleží na tepelně-technických vlastnostech budovy. V případě, že se jedná o nezateplený objekt s vysokými energetickými ztrátami, budete potřebovat zařízení s vyšším výkonem.

2.    Provoz nemůže být levný, protože tepelné čerpadlo odebírá drahou elektřinu

Po pořízení tepelného čerpadla můžete vašeho distributora požádat o změnu sazby. Tarif pro tepelné čerpadlo D57d nabízí 20 hodin levnější elektřiny. Zařízení můžete nastavit tak, aby vytápělo váš interiér či TUV pouze v době nižšího tarifu.

3.    Tepelné čerpadlo zvýší spotřebu elektřiny

Nepleťme si tepelné čerpadlo s elektrickým kotlem nebo přímotopem, které jsou velice náročné na spotřebu elektřiny. Tepelné čerpadlo pro výrobu tepla využívá pouze 25 % elektrické energie a zbylých 75 % odebírá obnovitelných zdrojů (vzduch, voda, země). Proti elektrokotli tedy ročně ušetříte minimálně dvě třetiny ročních nákladů

4.    Tepelné čerpadlo není dost účinné aby vytopilo dům

Účinnost tepelného čerpadla je hodnocena pomocí COP (Coefficient of Performance). COP neboli topný faktor nám ukazuje poměr mezi spotřebovanou energií a vyrobeným teplem a pohybuje se v hodnotách od 2 do 5. Například tepelné čerpadlo vzduch voda může mít COP až 3,5, což znamená, že dokáže z 1 kWh elektrické energie vyrobit až 3,5 kWh tepla. Tudíž nabízí účinnost až 350 %. Tepelné čerpadla země voda nebo voda voda nabízí účinnost ještě vyšší.

5.    Tepelné čerpadlo vzduch voda je příliš hlučné a bude obtěžovat sousedy

Každý už slyšel historku, kdy si soused pořídil tepelné čerpadlo a ostatní v okolí se od té doby nevyspali. Háček je v tom, že historka už neuvádí, ve kterém roce si soused tepelné čerpadlo pořídil a kolik za něj dal.

tc_vzduch_voda_2.jpg

tepelné čerpadlo vzduch voda
Zdroj: 
www.tenaur.cz

Moderní jednotky od ověřených výrobců mají v současnosti hladinu hluku na minimální úrovni. Například tepelné čerpadlo Mitsubishi Zubadan má hladinu hluku pod 45 dBA. To je hlučnost, která by se dala srovnat s chodem tiché lednice. Že by ta vám nedala spát? Hlasitější mohou být nekvalitní jednotky od neznámých čínských výrobců, které navíc často uvádí nepravdivé hodnoty hluku. Proto instalujeme tepelná čerpadla od světových špiček v oboru, jako jsou firmy Mitsubishi a Nibe.

6.    Do horských oblastí se tepelné čerpadlo nehodí

Slyšeli jste o tepelném čerpadle země voda? Systém odebírá zbytkovou energie naakumulovanou v zemi, tudíž se jeho výkon neodvíjí od venkovní teploty vzduchu. Z toho důvodu se systém země voda perfektně hodí pro horské oblasti, protože zvládne spolehlivě provoz i ve velmi silných mrazech.

7.    Finanční návratnost tepelného čerpadla je v nedohlednu

Finanční návratnost tepelného čerpadla je v ideálním případě do 7 let. Záleží nejen na pořizovací ceně, ale i na velikosti objektu, tepelných ztrátách, počtu osob v domácnosti a mnoha dalších faktorech. Čím větší vytápíte dům, tím vyšší budou roční úspory a rychlejší návratnost zařízení.

Nezapomeňme, že tepelné čerpadlo můžete využití nejen na vytápění objektu, ale také ohřev užitkové vody. V letních měsících díky zpětnému chodu lze zařízení využít místo klimatizace či vyhřívat vodu v bazénu. 

8.    Tepelné čerpadlo má krátkou životnost a oprava se nevyplatí

Životnost tepelných čerpadel se pohybuje okolo 20 let. Při pravidelném servisu může být životnost ještě delší. Naše společnost nabízí prodlouženou záruku 5 let na celé zařízení. Nejvíce zatěžovanou součástí je kompresor, který se dá ovšem vyměnit, jako každá jiná součástka. Mezi námi, vydrží vám například auto při každodenním provozu 20 let bez jediné drobné opravy? Tepelná čerpadla jsou stále více rozšířenější a jednotlivé komponenty mnohem dostupnější než dříve.