Jste zde

Jaké tepelné čerpadlo vybrat pro rodinný dům?

jaké tepelné čerpadlo vybrat PR Zdroj: klikkipetra / Shutterstock
Tepelné čerpadlo je moderní a ekologický způsob vytápění rodinného domu, který vám může ušetřit peníze i energii. Ale jaké tepelné čerpadlo si vybrat?

24. 11. 2023

Existují různé typy, které se liší zdrojem tepla, účinností, cenou a náročností instalace. V tomto článku vám představíme hlavní kritéria a faktory, které byste měli zvážit při výběru tepelného čerpadla pro váš dům.

Typ tepelného čerpadla

Existují různé typy tepelných čerpadel, jako jsou vzduch-vzduch, vzduch-voda, voda-voda a země-voda. Každý druh má své výhody a nevýhody a je důležité zvolit ten správný typ pro vaše konkrétní potřeby. Pojďme se podívat na kritéria, podle kterých bychom se měli rozhodnout.

Hlavní kritéria

  • Velikost a výkon – je důležité zvolit tepelné čerpadlo s odpovídajícím výkonem, který bude dostatečný pro ohřev vašeho domu a vody. Příliš malé tepelné čerpadlo může být neefektivní a příliš velké tepelné čerpadlo může být předimenzované a zbytečně drahé.
  • Účinnost – tepelná čerpadla mají různou účinnost, což ovlivňuje náklady na provoz. Vyšší účinnost znamená nižší náklady na provoz. Účinnost se měří pomocí koeficientu výkonu (COP), který udává, kolik jednotek tepla je dodáno za jednu jednotku elektrické energie.
  • Hlučnost – některá tepelná čerpadla mohou být velmi hlučná, což může být problém v případě, že se čerpadlo nachází blízko obytných prostor. Je dobré si zjistit, jaký je hlukový limit pro vaši lokalitu a vybrat si tepelné čerpadlo, které jej nepřekračuje.
  • Cena – cena tepelných čerpadel se liší v závislosti na typu, výkonu a účinnosti. Je důležité najít tepelné čerpadlo, které splňuje vaše požadavky, ale zároveň se vejde do vašeho rozpočtu. Při ceně je také třeba zohlednit náklady na instalaci, údržbu a provoz. Velkou část z pořizovací ceny, je ale možné pokrýt z dotačního programu Nová zelená úsporám, kdy výše dotace může dosáhnout až 140 000 Kč, takže si na něj nemusíte nutně brát půjčku.

Rozhodující faktory

Tepelná čerpadla nabízejí spoustu výhod a tak není divu, že jsou stále populárnějším obnovitelným zdrojem energie. Kladete si otázku, zda je teplo lepší ze země nebo ze vzduchu? Tak na to neexistuje jednoznačná odpověď. Vždy záleží na mnoha faktorech, které je před pořízením tepelného čerpadla potřeba zvážit.                                                        

  • Tepelné ztráty / Izolace – Kvalita izolace může ovlivnit, jak dobře teplo udržíte uvnitř. 
  • Místní klima – Počet dní v roce, kdy potřebujete vytápění a chlazení.
  • Velikost a dispozice domu – Čtvereční metry a uspořádání místností v domě.
  • Počet osob žijících v domě – Počet lidí žijících v domě, může ovlivnit tepelnou zátěž.    
  • Typ vytápění – Ovlivňuje teplotu topné vody, kterou musí tepelné čerpadlo dodat. Čím nižší je teplota topné vody, tím vyšší je účinnost tepelného čerpadla. Nejvhodnějším typem vytápění pro tepelné čerpadlo je podlahové nebo stěnové vytápění, které pracuje s teplotou kolem 35 °C. Méně vhodné jsou radiátory, které vyžadují teplotu kolem 55 °C. Nejméně vhodné jsou konvektory, které vyžadují teplotu kolem 75 °C.                                
  • Co přesně očekává od tepelného čerpadla majitel.

Je také důležité zvážit, jaký typ vytápěcího systému nahrazujete a jak teplý chcete, aby váš dům byl. Tepelná čerpadla jsou velmi účinná a mohou být dobrým řešením pro snížení emisí skleníkových plynů.

Instalace jednotky

Tepelná čerpadla vzduch/voda jednoznačně vítězí díky jednoduchosti instalace. Tato zařízení se umisťují na vhodné místo, například na střechu nebo u fasády domu, kde nasávají okolní vzduch. Systém vzduch-voda má oproti jiným čerpadlům výrazně nižší náklady, jelikož nepotřebuje hloubit vrty ani instalovat potrubí pro získávání tepla z podzemní vody.

Dalším skvělým důvodem, proč se systém vzduch/voda stal tak oblíbeným, je jeho univerzálnost. V zimě tepelná čerpadla vzduch/voda fungují jako topení, ale v létě se mění na klimatizační jednotku a chladí obytné prostory. Tím se stávají univerzálním zařízením, které temperuje prostory podle venkovní teploty a podle požadavků majitelů.

Tepelné čerpadlo je ideálním řešením pro vytápění a ohřev vody v rodinném domě. Díky němu můžete ušetřit až 70 % nákladů na energii. Navíc si užijete pohodlí a stabilitu teploty po celý rok.

Snižte svou uhlíkovou stopu a zvyšte svou nezávislost na dodavatelích elektřiny a plynu.