Jste zde

Jak náročná jsou tepelná čerpadla na velikost pozemku?

Jak náročná jsou tepelná čerpadla na velikost pozemku PR Zdroj: Shutterstock
Tepelná čerpadla nemají zvláštní požadavky na umístění, pokud jde o orientaci či podobu okolního terénu, tímto se liší od fotovoltaických elektráren a větrných elektráren. To však neznamená, že tepelná čerpadla je možné „usadit“ kdekoliv.

15. 2. 2023

Nejvíce náročná na prostor jsou tepelná čerpadla země/voda, která odebírají geotermální teplo skrze zemní kolektory. K umístění těchto kolektorů je nutné disponovat pozemkem o rozloze 200 – 400 m2.  Kolektory jsou umístěny v nezámrzné hloubce, tj. 1,2 – 1,5 metrů pod povrchem, na povrchu tohoto pozemku přitom nesmí stát žádné budovy, zpravidla nevadí existence menších stromů či keřů.

Pokud jde o tepelná čerpadla odebírající teplo z venkovního vzduchu, velikost venkovních jednotek činí zpravidla méně než 1,5 metru na výšku a šířku. Umístit je tak lze například i na balkon, terasu či střechu. Všeobecně platí, že venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch/vzduch či vzduch/voda:

  • by měla být co nejblíže vnitřní jednotce
  • by běla být umístěna ideálně cca 30 cm od zdi tak, aby byla zachována správná funkce výparníku,
  • by měla být umístěna v prostorách umožňující stálý přívod vzduchu, tj. vhodné není umístění například ve sklepě, na půdě apod.,
  • by měla být umístěna na zpevněném povrchu umožňujícím bezproblémový odvod kondenzátu a zaručující ochranu čerpadla např. před padajícími větvemi,
  • by neměla být umístěna v blízkosti místností určených ke spánku, a to s ohledem na provozní hluk čerpadla.

Před samotnou instalací tepelného čerpadla je vhodné se poradit s kompetentním řemeslníkem. Zkušení servisní technici potvrzují, že kvalita samotné instalace je stejně důležitá jako kvalita tepelného čerpadla.  Nekvalitní instalace může mít v krajním případě za následek:

  • zvýšenou poruchovost,
  • zkrácenou životnosti,
  • nadměrný provozní hluk,
  • nižší topný faktor.

Více informací o výběru tepelného čerpadla a jeho instalace najdete na internetových stránkách Abeceda-cerpadel.cz.