Jste zde

Feng shui člověku pomáhá najít cestu k sobě i k ostatním, říká Alena Vávrová

Zdroj: archiv Aleny Vávrové

Když hledáte informace o Feng shui, nemůžete nenarazit na jméno Aleny Vávrové. O Feng shui toho ví opravdu spoustu a její poznatky o tomto učení jsou inspirující pro každého - nejen pro ty, kteří se o něj zajímají více.

3. 9. 2012

Alena Vávrová je vystudovaná psycholožka a psychoterapeutka, která se v posledních několika letech intenzívně věnuje Feng shui. Vystudovala Českou školu Feng shui, rozhovory s ní a její rady najdete jak v časopisech pro ženy, tak v periodikách, které se věnují primárně bydlení, a k tomu se ještě stíhá věnovat soukromému poradenství Feng shui.  

„Vždycky mě bavilo vymýšlet různé uspořádání prostoru, hledat co nejpříjemnější formu zařízení místností. Pak jsem se nachomýtla k Feng shui konzultaci jednoho prostoru, která mě absolutně nadchla. Hned jsem se přihlásila do kurzu Feng shui a bylo jasno,“ vysvětluje, jak se k tomuto východnímu učení dostala. 

Máte vystudovanou psychologii a psychoterapii. Obojímu se také aktivně věnujete. Dá se skloubit učení Feng shui s tím, co je náplní psychologie?

Psychologie a psychoterapie jsou dodnes hlavní náplní mojí práce. Jejich smyslem je, kromě jiného, přivádět lidi více do kontaktu se sebou samými, s jejich potřebami a pocity, zvyšovat jejich vědomí vlastního života. A toho samého je možné dosáhnout i skrze Feng shui. Jde sice o dvě různé cesty, ale obě vedou k témuž cíli, k sobě samému.

To byste tedy měla své klienty předtím, než jim poradíte v oblasti Feng shui asi poznat co nejlépe. Nebo se dá Feng shui aplikovat i bez toho, abyste klienta znala opravdu důkladně?

Během pár hodin nemůžu nikoho poznat důkladně, ale za svůj profesionální um považuji to, že rychle dokážu společně s klientem odhalit „jádro pudla“, přijít na to, co je pro něj v prostoru klíčové, jaké jsou souvislosti mezi jeho životem a prostorem, ve kterém žije. A v tom mi určitě pomáhá moje psychologické vzdělání. Zároveň mám ale jasné etické hranice - zabývám pouze tím, co mi klient předkládá, nepátrám dál a neřeším víc.

Jaký vztah mají Češi k učení Feng shui? Osobně bych je řadila spíše ke skeptikům, kteří mu příliš nevěří.

Vztah Čechů k Feng shui neumím zhodnotit. Nemám srovnání s ostatními národy a při své práci se setkávám jen s malým vzorkem populace, která má o Feng shui z různých důvodů zájem. Za těch šest let, co se Feng shui věnuji, zájem o toto učení vzrostl. V posledním roce ale tenhle zájem, možná i v důsledku krize, zase klesl. Nicméně moje zkušenosti jsou limitované a v nějaké snaze o zobecnění zavádějící.

vavrova-alena4

Feng shui - to nejsou jen talismany, ale hlavně cesta k sobě samému, uvědomění si svých pocitů a potřeb. Zdroj: magickysvet.eu

Jak vůbec vypadá typický „zákazník“, který navštíví poradce Feng shui? Tipuji, že jde spíše o ženy.

Typickým zájemcem o Feng shui je skutečně žena, která chce budovat pro svou rodinu takové hnízdečko, ve kterém se všichni budou cítit co nejlépe. Ostatně ženy mají obecně psychologicky bližší vztah k vytváření domácnosti, k péči o ní, k tomu, jak myslí na ostatní členy rodiny a snaží se jim zajistit maximální blaho. Mají pro to lepší dispozice a zároveň je tento přístup bližší obecným ženským hodnotám a smyslu jejich života. V tom se pro ženy stává Feng shui vhodným nástrojem, pomocníkem.

Feng shui se dnes ale neomezuje pouze na domácnosti, ale celkem výrazně proniká i do komerční sféry, je to tak?

Ano. V komerční oblasti se dnes Feng shui poradenství uplatňuje nejčastěji při budování firemních prostor. Řeší se rozmístění a zařízení kanceláří, rozesazení jednotlivých pracovníků, barvy a doplňky, podpora toku energie v konkrétních obchodních oblastech… prostě všechno, co má vliv na úspěch. Často řešíme i zařízení obchodů – tedy to, jak by měl vypadat vstup, výkladní skříň, kde by měla být pokladna a další zařízení, které podporují zájem zákazníků a tok energie.

Chápu tedy správně, že za pomoci učení Feng shui je možné dosáhnout i lepšího pracovního výkonu a úspěchů v podnikání?

Feng shui vychází z přesvědčení, že prostor, ve kterém pobýváme, částečně určuje naši výslednou náladu, fyzický i psychický stav. Z hlediska práce tedy naši soustředěnost, výkonnost, radost a pocit uspokojení, vnitřní klid, komunikativnost, tvořivost a další naše kvality, které ve výsledku ovlivňují jak pracovní výkon jednotlivých pracovníků, tak život celého týmu, tedy i firmy jako celku.

Výsledky v podnikání se samozřejmě vážou na výsledky jednotlivých pracovníků, dále na to, jak se cítí zákazníci při kontaktu s personálem, pracovníky či v prostorách firmy nebo obchodu. Prostor samozřejmě nevytváří celý úspěch nebo neúspěch firmy, ale podílí se na něm určitou částí - podle přístupu čínské tradiční filosofie se hmota na tvorbě naší životní reality podílí z jedné třetiny.

Můžete použít nějaký konkrétní případ z vaší praxe?

Klient třeba přišel, že se v práci necítí dobře a že se mu špatně pracuje. Při bližším prozkoumání pak přišli na to, že se špatně soustředil, že jen chvíli po příchodu do práce ke svému stolu přišel o chuť pracovat, ztratil inspiraci a řešil všechno okolo, jen ne pracovní úkoly. Když jsem se podívala na jeho pracovní místo, zjistila jsem, že má v zádech dveře, kterými dovnitř přicházeli kolegové, nejlépe i šéf, že tím pádem neměl žádné soukromí, žádný osobní prostor, byl obklopený technikou bez známky přirozeného života a koukal do mrtvého bodu. 

V takovém případě pak společně hledáme, co klient může změnit: může si třeba natočit stůl tak, aby viděl na dveře a nikdo neviděl do jeho pracovního prostoru, oddělit se od kolegů třeba vyšší květinou, kterou zároveň vnese do svého pracovního prostoru víc života. Před oči si také může umístit něco osobního, něco, co ho inspiruje… Tím vším zvýšíme schopnost soustředit se na práci a klient se bude cítit příjemně a zase bude pracovat rád a naplno.

vavrova-alena2

O učení Feng shui jsou na internetu stovky článků, Alena Vávrová nicméně spíš doporučuje projít kurzem. Zdroj: carrieannesgifts.com

Dnes se velmi často ve spojitosti s Feng shui mluví i o očistě prostoru od negativních vlivů. Co to ty „negativní vlivy“ vlastně jsou a kde se v našich domovech berou?

Rozdělování reality na to, co je pozitivní a co negativní, je samozřejmě omezený, dualistický pohled, navíc značně subjektivní. Z hlediska Feng shui ale můžeme za negativní vnímat ty vlivy, které člověku ubírají na zdraví, vitalitě, radosti ze života a vedou jej spíše k pasivitě, omezování kontaktu s vnějším světem a ubírají mu vnitřní klid.

A co tedy Feng shui považuje za negativní v konkrétním prostoru, který nás obklopuje?

Vše, co se vychyluje v rámci celku z rovnováhy. Konkrétně tedy: příliš dynamický prostor, nebo naopak příliš zaplněný, zařízený pasivně, ale i prostor, kde je příliš světla, nebo naopak příliš tmy a vlhka. Dále i prostory zařízené v nesouladu s potřebami a osobnostmi jejich obyvatel, v nesouladu s přirozenými cykly přírody a pohybem slunečního světla. Negativní je i převaha umělých materiálů a ostrých hran.

Pokud se tedy rozhodnu prostor, ve kterém žiji, od negativních vlivů vyčistit, mám šanci na úspěch i jako laik? A pokud ano, odkud mám tedy začít?

Tou nejzákladnější rovinou při čištění prostoru je začít naplno vnímat své pocity a potřeby v konkrétním prostoru a podle toho pak prostor upravovat. Pokud se vám tedy něco nelíbí a je vám to nepříjemné, pak to změňte a hledejte pro to novou podobu, dokud se nebudete cítit dobře. Tento přístup stačí a nemusíme řešit žádné další úrovně negativních vlivů. Když otevřeme své smysly, cítění a intuici, najdeme jasně, co je pro nás osobně v prostoru "negativní" a jak to změnit v "pozitivní". Stačí sám sobě plně důvěřovat a respektovat své pocity.

Platí tedy, že některé ze zásad Feng-šuej uplatňujeme mnohdy i nevědomky, bez toho, abychom toto učení znali, ale zároveň v souladu s ním…

Feng shui vychází z lidské přirozenosti, nejde o umělý princip vymyšlený a naroubovaný na lidskou zkušenost. Vlastně pouze shrnuje a popisuje přirozené potřeby lidí. Takže pokud se budeme řídit vlastní intuicí a pocity, jdeme v souladu s Feng shui. Feng shui pomáhá tam, kde jsme zmatení a kontakt se sebou z různých důvodů ztrácíme.

vavrova-alena3

To, v jakém prostředí pracujete, zásadním způsobem ovlivňuje vaši výkonnost a pocity. Zdroj: floatproject.org

Jaké jsou vůbec nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí, mnohdy i nevědomky, proti zásadám Feng-šuej? Osobně mě napadá třeba „zaplevelení“ prostoru spoustou cetek, na které padá jen prach.

Časté je opravdu to, že máme domovy zaplněné věcmi, které nám ubírají životní prostor a už dávno neplní svou funkci a nepoužíváme je. Další specialitou bývá slepé následování trendů v designu, architektuře, estetice, aniž přitom lidé vnímají sami sebe a své vlastní potřeby. Vnímám to hlavně u novostaveb a moderně zařízených domácností, které bývají extrémně přesvětlené, jsou u nich všude uplatňované hladké povrchy a je v nich jen minimum nábytku. V těchto domácnostech chybí prostor pro zklidnění, usazení se a na mezilidský kontakt.

Kde mají lidé, kteří chtějí začít s Feng shui, hledat kvalitní a relevantní informace? Jen zdrojů na internetu jsou stovky, ne všechny jsou ale kvalitní.

V tom je výhoda a zároveň past dnešní doby. Máme přístup k velikému množství informací, které ale nejsou zárukou kvality. Především by si měl být ale každý vědom toho, co mu v životě dává smysl, co z toho učení využije a co ne. Doporučuji si ujasnit, do jaké míry se člověk o Feng shui skutečně zajímá, a pokud je ten zájem velký, pak investovat větší množství času a energie a projít si i třeba kratším vzdělávacím kurzem, nebo osobní konzultací.

A co odborné publikace? Nabízejí kvalitnější informace než ty, které člověk najde na internetu?

Knihy nabízejí vždy jen omezený výsek celé metody a umění FS, nemohou nikdy nabídnout individuální aplikaci a kombinaci více úrovní pohledu na prostor, komplexní řešení, takže se tak přirozeně stávají povrchními a zkreslujícími. To platí i o článcích. Mohou pouze přivést pozornost k tématu, ale nikdy nemohou téma plně předat.

Feng shui se věnujete opravdu intenzívně. Jak moc proniká do vašeho vlastního bydlení?

S vědomím toho, jak je můj život a život mé rodiny provázaný s naším prostorem pro život se nemůžu chovat nevědomě.  A tak všechno, co kolem našeho domu vymýšlím, řeším s návazností na Feng shui. Jsem s těmito principy už natolik srostlá, že je od sebe neodpářu, jsou mojí součástí, součástí mého vnímání a hledání řešení. Tak to prostě je. Ale neznamená to, že je vše v našem domě ideální. To není možné, každý prostor má své limity, stejně jako každý člověk, a jejich vědomí mi někdy komplikuje situaci víc než sladká nevědomost.

Zaujalo vás povídání s Alenou Vávrovou a rádi byste se dozvěděli ještě víc? Pak se mrkněte na její webové stránky Feng Shui Studio, jejichž prostřednictvím můžete Alenu Vávrovou i kontaktovat a domluvit si osobní konzultaci.

Přidejte se k nám na Facebooku a neuteče vám žádná soutěž, článek ani novinka ze světa bydlení.