Jste zde

Srovnání výhod družstevního, vlastnického a nájemního bydlení

nájemní, družstevní a vlastnické bydlení PR Zdroj: Freepik
Existují různé formy vlastnictví nemovitostí. Statisticky u nás nejběžnější je vlastnické bydlení, ale pro novou rodinu bude alternativou i nájemní bydlení a družstevní bydlení. Každá z těchto forem má své výhody a nevýhody.

1. 6. 2024

V tomto článku se podíváme na hlavní charakteristiky každé z nich a jejich srovnání.

Bydlení je jednou z nejdůležitějších potřeb každého člověka. Mladí lidé při založení rodiny mimo jiné očekávají, že budou moci za dostupných podmínek získat adekvátní bydlení, kde bude možné vychovávat děti, vytvářet jim zázemí. V České republice je dnes dostupnost bydlení široce diskutována, ale nedochází k vyrovnání poptávky po bytové výstavbě s nabídkou. Nelze ale říci, že by šlo o nový problém. Již před rokem 1990 bytová výstavba nedokázala uspokojit potřeby obyvatel, jen se to za více jak 30 let nepodařilo dohnat. Pro nové rodiny a ty kdo potřebují změnit své bydliště tak je na stole otázka jakou formu nového bydlení zvolit.

Vlastnické bydlení

Vlastnické bydlení znamená, že nemovitost (byt, dům nebo jiná rezidenční jednotka) je ve vašem vlastnictví, nebo ve vlastnictví vaší rodiny, která je zapsána jako vlastník v katastru nemovitostí. Tento typ bydlení představuje jednu z nejběžnějších forem vlastnictví nemovitostí v České republice i ve světě. Ve velkých městech jako Praha podíl vlastnického bydlení je nižší než na vesnicích.

Výhody vlastnického bydlení:

Investice do budoucnosti: Vlastnictví nemovitosti je často považováno za dlouhodobou investici. Hodnota nemovitostí má tendenci růst v průběhu času, což znamená, že vlastnictví může být výhodné i z investičního hlediska.

Práva k úpravám nemovitosti: Majitel má plnou kontrolu nad svou nemovitostí a může provádět úpravy a změny dle svého uvážení (v rámci platných stavebních předpisů
a zákonů). To zahrnuje rekonstrukce, renovace nebo změnu dispozice.

Stabilita: Vlastnictví nemovitosti poskytuje dlouhodobou stabilitu a jistotu bydlení. Majitel nemovitosti je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník. To znamená, že má plná vlastnická práva k nemovitosti, včetně práva ji prodat, pronajmout nebo zastavit jako zástavu pro půjčku.

Nevýhody vlastnického bydlení:

Vysoké pořizovací náklady: Koupě nemovitosti vyžaduje značné finanční prostředky a často je nutné využít hypoteční úvěr, což znamená mít jistotu adekvátního příjmu na řadu let.

Údržba a opravy: Majitelé jsou zodpovědní za veškeré opravy a údržbu nemovitosti, což může být finančně náročné.

Družstevní bydlení

Družstevní bydlení je specifickým typem vlastnictví nemovitostí, kdy nemovitost vlastní družstvo a jednotliví obyvatelé jsou členy tohoto družstva. Členové družstva mají právo užívat konkrétní byt na základě svého členství a podílu v družstvu.

Výhody družstevního bydlení:

Nižší pořizovací náklady: Družstevní bydlení je často cenově dostupnější než vlastnické bydlení, protože pořizovací náklady jsou nižší a družstvo může získat výhodné podmínky na úvěry.

Stabilita: Členové družstva mají dlouhodobé právo užívání bytu, což poskytuje stabilitu podobnou vlastnickému bydlení.

Stabilita nájemného: Družstevní bydlení může nabízet stabilní a často nižší náklady na bydlení v porovnání s tržním nájemným.

Společné rozhodování: Členové mají možnost spolurozhodovat o důležitých záležitostech týkajících se bydlení, což může zlepšit kvalitu správy nemovitosti. Náklady na údržbu a opravy jsou sdíleny mezi členy družstva, což může snižovat individuální finanční zátěž.

Nevýhody družstevního bydlení:

Omezená kontrola: Členové nemají plnou kontrolu nad svým bytem a úpravy či změny často podléhají schválení družstva.

Společná rozhodnutí: Některá rozhodnutí o správě a údržbě nemovitosti mohou být zdlouhavá, protože vyžadují souhlas většiny členů družstva.

Prodej družstevního bytu: Prodej družstevního podílu může být složitější než prodej vlastnického bytu, protože je nutné zajistit souhlas družstva a dodržet jeho stanovy.

Nájemní bydlení

Nájemní bydlení je forma bydlení, při které nájemce (osoba, která bydlí v bytě) platí nájemné majiteli nemovitosti (pronajímateli) za užívání bytu nebo domu. Nájemní smlouva obvykle určuje podmínky užívání, výši nájemného a dobu trvání nájmu.

Výhody nájemního bydlení:

Flexibilita: Nájemní bydlení poskytuje vysokou míru flexibility. Poskytuje nájemci možnost pronajmout si byt odpovídající aktuálním potřebám a umožňuje snadnou změnu bydliště, pokud potřebují nebo chtějí. Je proto ideální pro mladé lidi.

Nižší počáteční náklady: Nájemci nemusí investovat vysoké částky předem, jako je tomu u koupě nemovitosti. Obvykle je potřeba zaplatit kauci a první nájemné, což je podstatně méně než kupní cena nemovitosti.

Bezstarostnost: Nájemníci se nemusí starat o velké opravy a údržbu, která je obvykle odpovědností pronajímatele.

Nevýhody nájemního bydlení:

Omezená kontrola: Nájemníci mají omezenou možnost provádět změny v nemovitosti a často potřebují souhlas pronajímatele.

Nestabilita: Nájemní smlouvy mohou být dočasné a existuje riziko, že nájemník bude muset hledat nové bydlení po vypršení smlouvy.

Koupě domu či bytu do vlastnictví, nebo formou družstevního bydlení je důležité a investičně náročné rozhodnutí. Proto vždy zvažte, v jakém stavu je nemovitost, do které chcete investovat. Zatímco dům můžete s pomocí stavební firmy opravit, u bytového domu je to už obtížné a u panelového domu prakticky nemožné.

Panelové domy se stavěly s předpokládanou životností 50 let a tu má už většina z nich za sebou. Program Zelená úsporám díky zateplení, výměně oken, opravě balkónů a dalším opravám sice prodloužil životnost těchto domů, ale nikdo neví na jak dlouho. Proto nejjistější investici nabídnou nové developerské projekty od velkých ověřených developerů.

Každá z forem bydlení – vlastnické, nájemní a družstevní – má své jedinečné výhody a nevýhody. Výběr vhodné formy bydlení závisí na individuálních potřebách, finančních možnostech a životním stylu. Vlastnické bydlení nabízí stabilitu a kontrolu, ale vyžaduje vyšší počáteční investici. Nájemní bydlení poskytuje flexibilitu a nižší počáteční náklady, ale méně stability a kontrolu nad nemovitostí. Družstevní bydlení představuje cenově dostupnou alternativu s dlouhodobým právem užívání, ale s omezenou možností úprav a společnou správou.

Při rozhodování o nejvhodnější formě bydlení je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty a zvolit tu, která nejlépe vyhovuje vašim aktuálním potřebám a plánům do budoucna.