Jste zde

Prague Property Management zastane funkci předsedy SVJ

předseda SVJ Zdroj: www.ppmas.cz
Vedení účetnictví, uzavírání smluv, pravidelná kontrola objektu, zpracovávání finančního plánu a řešení oprav nebo investic. To je jen část ze seznamu úkonů, ke kterým se zavazuje předseda SVJ (společenství vlastníků jednotek).

13. 8. 2020

Klíčová funkce s sebou nese nespočet závazků, včetně odpovědnosti za způsobené škody. V neposlední řadě se na postu předsedy předpokládá ekonomická znalost, dávka sociálních dovedností a velká časová flexibilita. Není ve vašem SVJ nikdo, kdo by se tohoto břemene ujal? Prague Property Management, a.s. (PPM), působící v oblasti správy bytových a nebytových objektů, myslí v rámci svého portfolia služeb i na tyto případy.

Profesionální předseda SVJ od PPM

Kromě ekonomické a technické správy budov, facility managementu nebo vedení účetnictví zajistí v PPM také post profesionálního předsedy SVJ. Ten přebírá za společenství kompletní zodpovědnost a plní vysoké nároky na odborné znalosti i manažerské dovednosti. S předsedou od PPM ale vaše SVJ získá především jistotu, která plyne z flexibilního pojištění do výše 50 000 000 Kč a certifikace ISO 9001:2008. V Praze a okolí poskytuje odborné služby více než 140 SVJ a spolupracuje se společnostmi, jako jsou například FINEP a.s., Schindler ČR a.s. nebo VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

Úprava stanov SVJ vás nemine

K tomu, aby společenství vlastníků jednotek mohlo využít služeb externího předsedy, je zapotřebí učinit několik zásadních kroků. S PPM na to, ale nebudete sami. Na osobní schůzce se vám dostane odpovědí na veškeré dotazy. 

V PPM vám zajistí návrh na změnu stanov SVJ do takové podoby, aby bylo možné zvolit jako předsedu i takovou fyzickou nebo právnickou osobu, která v domě nevlastní jednotku. Poté stačí svolat shromáždění vlastníků a zvolit ze svých řad členy kontrolní komise nebo funkci revizora. I s tím vám však v Prague Property Management, a.s. v případě potřeby rádi pomohou.

Předsedou vašeho SVJ se pak stane jeden z více než 10 profesionálů, které má společnost k dispozici. Jejich výhodou jsou mnohaleté zkušenosti, odborné znalosti a vzájemná zastupitelnost.

Díky externímu předsedovi SVJ můžete správu domu v náležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci společenství, s klidným svědomím předat externím specialistům. Máte-li zájem využít služeb PPM, neváhejte je kontaktovat