Jste zde

Okna pro nízkoenergetický dům? Poradíme s výběrem!

Zdroj: www.rednex.cz
Kvalitní okna jsou jedním z hlavních článků úsporného bydlení. Přispívají k příjemné atmosféře a tepelné pohodě našeho domova. Vybíráme si je na mnoho let dopředu a je důležité posoudit nejenom jejich estetickou stránku, ale především jejich kvalitu.

2. 7. 2016

Vybrat ta „pravá“ okna pro nízkoenergetické domy z dnešní rozsáhlé nabídky není nic jednoduchého.

Při výběru nových oken je také dobré si promyslet, jaké na ně budou kladeny požadavky. Okna musí odolávat povětrnostním vlivům, současně být co nejbezpečnější, pouštět do domu světlo a ještě velmi dobře tepelně izolovat. Kromě ochrany tepla a úspory energie musí dnešní okno splňovat požadavky hygienické, protihlukové, bezpečnostní a estetické. 

Nízkoenergetické domy 

Nízkoenergetické domy jsou budovy s potřebou tepla na vytápění do 50 kWh/m² za rok. Oproti běžné výstavbě mohou mít potřebu tepla až několikanásobně nižší. Nízkoenergetické domy jsou z hlediska potřeb energií a úsilí o úspory energie mezistupněm mezi běžnou výstavbou, obvykle stávajícími budovami s nezateplenou obálkou, a pasivními domy.

Materiál oken pro nízkoenergetické domy

Výběr materiálu, z něhož jsou okna vyrobena, není z hlediska tepelně-izolačních schopností oken až tak rozhodující. Do svého nízkoenergetického domu můžete zvolit dřevěná, hliníková i plastová okna. Každý z těchto materiálů má svá pro i proti, a tak je opravdu jen na vás, kterému typu dáte přednost. 

Je na vás, jaký zvolíte materiál. Zda vsadíte na dřevo, na plast nebo jiný materiál.Zdroj: www.bigstockphoto.com

Hlavní parametry oken pro nízkoenergetické domy

Ať už zvolíte dřevěná, hliníková nebo plastová okna, je důležité sledovat především technické parametry oken, jako je prostupnost tepla a následně se zaměřit také na montáž oken a odborné provedení připojovací spáry. 

U oken pro nízkoenergetické domy se především mluví o součiniteli prostupu tepla oknem (Uw), který by měl být menším než 0,8 W/m2K. Kromě prostupu tepla byste měli také sledovat hodnoty Uf (součinitel prostupu tepla rámu okna) a Ug (součinitel prostupu tepla zasklení) a několik dalších důležitých parametrů, mezi které patří:

  • Parametry distančního rámečku (okraje skla)
  • Parametry okenního rámu
  • Poměr plochy skla a celého okna
  • Napojení okna do stavby

Distanční rámeček 

Při výběru nového okna se zaměřte také na distanční rámeček mezi tabulemi skla, neboli teplý okraj skla, který má velký vliv na potřebnou hloubku zasazení zasklívací drážky. Zde záleží především na materiálu, z něhož je distanční rámeček vyroben.  

Zasklívací drážka 

Zasklívací drážka výrazně ovlivňuje kondenzaci vodních par na okrajích skla. Hloubka zasklívací drážky nám vyjadřuje, jak hluboko je sklo zasazeno v rámu okna. Čím hlouběji je sklo zasazeno, tím lépe.

Součinitel spárové průvzdušnosti 

Těsnost funkční spáry je vyjádřena pomocí součinitele spárové průvzdušnosti. To je důležité pro zamezení nekontrolovatelných tepelných ztrát a pro správné fungování větracího systému. 

Akustické vlastnosti okna

K celkové pohodě domácnosti pozitivně přispívají také akustické vlastnosti okna. V rušných oblastech je tedy vhodné řešit také útlum venkovního vzduchu - RW. Odhlučnění lze vyřešit pomocí speciálního protihlukového zasklení z lepených skleněných tabulí. 

Velikost a orientace oken 

Velikost oken ovlivňuje množství světla dopadajícího do místnosti a zároveň tepelnou ztrátu místnosti. Vhodně orientovaná okenní plocha může být zdrojem pasivních solárních zisků, které mohou výrazně ovlivnit celkovou energetickou koncepci domu. Pokud to umožní situační řešení stavby, je vhodné orientovat okna jihovýchodním směrem.