Jste zde

Neutrácejte za elektřinu zbytečně. Spočítejte si, kolik můžete ušetřit

elektrický sloup Zdroj: www.rexter.cz
Leckoho při pohledu na vyúčtování elektřiny napadne, zda by se vyúčtovaná částka nedala snížit. Jednou možností je samozřejmě snížit svou spotřebu, druhou pak poohlédnout se po jiném dodavateli.

8. 3. 2021

Této úvaze by měla předcházet detailní analýza vyúčtování, ale rozumíte mu? Víte, z čeho se cena elektřiny skládá?

Částka, kterou musíte dodavatelům elektřiny zaplatit, se zdaleka nerovná ceně za spotřebovanou energii. Tvoří ji totiž i různé další poplatky subjektům, které se na procesu distribuce elektřiny podílejí.

Z čeho se tedy konečná cena elektřiny skládá?

Cena elektrické energie se skládá ze dvou hlavních částí – státem regulované a neregulované složky. Součástí regulované složky jsou různé poplatky spojené s provozem elektrické soustavy. Neregulovanou složku tvoří samotná cena silové elektřiny.

Regulovaná část ceny elektrické energie 

Určuje ji nezávislá státní instituce – Energetický regulační úřad (ERÚ) – a nelze ji ovlivnit výběrem dodavatele elektřiny. V současné době tvoří tato složka ve vyúčtování domácností mírně nadpoloviční část celkové ceny

Tato část ceny elektřiny zahrnuje: 

 • poplatek za distribuci, 
 • poplatek za rezervovaný příkon, 
 • příspěvek na obnovitelné zdroje energie,
 • poplatek za systémové služby,
 • poplatek operátorovi trhu.

Neregulovaná část ceny elektřiny 

Určuje ji její dodavatel a vy ji tedy můžete změnou tohoto dodavatele ovlivnit. Skládá se ze dvou položek:

 • cena za spotřebovanou silovou elektřinu,
 • měsíční fixní poplatek za správu odběrného místa. 

Při srovnání cen elektřiny pozor na triky dodavatelů

Na trhu je dnes poměrně velké množství dodavatelů elektřiny. Jejich nabídky se často výrazně liší, a to jak cenově, tak smluvními podmínkami. Proto je třeba být při sjednávání smlouvy s dodavatelem elektřiny ostražitý, přečíst si smlouvu pozorně a případné nejasnosti si nechat vysvětlit. Nejlevnější elektřina totiž může být vykoupena nevýhodnými smluvními podmínkami, které mohou ve svých důsledcích znamenat i výrazné prodražení. 

Dodavatel by vám určitě měl předložit takové smluvní podmínky, které adekvátně reflektují typ odběrného místa, tedy že například umožňují podle potřeby využívat jednotarifovou nebo dvoutarifovou sazbu. Dvoutarifní sazba totiž není určena pro všechny odběratele. Mohou ji využívat například domácnosti, které elektřinou vytápějí nebo ohřívají vodu.

Ujistěte se rovněž, že vaše smlouva se stávajícím dodavatelem není vázaná termínově, tedy že se nejedná o smlouvu na dobu určitou a že vám v případě výpovědi smlouvy nehrozí pokuta. O tom, jak vypovědět smlouvu či jak od smlouvy odstoupit, je proto dobré se informovat ještě před jejím podpisem.

Srovnání cen dělejte pravidelně

Nabídky dodavatelů elektřiny je proto nutné posuzovat z více hledisek a kromě srovnání cen elektřiny se zaměřit také na: 

 • srozumitelnost obchodních podmínek, 
 • poskytovaný klientský servis, 
 • délku trvání smlouvy, 
 • podmínky odstoupení od smlouvy.

Ceny i podmínky se u jednotlivých poskytovatelů mohou relativně často měnit. Porovnání cen elektřiny a podmínek dodavatelů proto provádějte pravidelně – minimálně jednou za rok, když obdržíte vyúčtování

Díky mnoha kalkulačkám elektřiny, které lze nalézt na internetu, je takové srovnání velmi pohodlné a rychlé. Kalkulačky navíc umějí udělat i poměrně detailní výpočet, zohledňují totiž všechny klíčové parametry, jako jsou distribuční oblast, velikost bytu, počet osob, které jej obývají, k čemu se elektřina používá ap. 

Na druhou stranu cena nemusí být jediným kritériem a leckterý zákazník si třeba i připlatí, pokud bude mít jistotu, že dodávky od daného distributora budou stabilní a že v případě výpadku elektřiny dojde k rychlému obnovení dodávky.

Ceny elektřiny v roce 2021 

Průměrná česká domácnost, která ročně spotřebuje 1,741 kWh v distribuční sazbě D02d, má od začátku letošního roku sice vyšší měsíční paušál, ale cena za přepravu elektrické energie se jí snížila, takže celkové distribuční poplatky i s DPH se jí meziročně o několik desítek Kč snížily. Nejméně platí Pražané (jejichž distribuční soustavu provozuje společnost PREdistribuce), následuje většina tuzemské populace (ČEZ Distribuce) a nejdražší jsou jižní okresy (EG.D alias E.ON)

 • PREdistribuce – zlevnila o 146 Kč na 4 775 Kč
 • ČEZ Distribuce – zlevnila o 130 Kč na 5 085 Kč
 • EG.D – zlevnila o 46 Kč na 5 333 Kč 

Aktuální vývoj ceny elektřiny je však takový, že přestože se průměrná cena za distribuci elektřiny snížila – i v souvislosti s tím, že v důsledku koronavirové krize se o více než 10 % snížily ceny elektřiny na burze – koncoví zákazníci z toho příliš neprofitují. Obchodníci totiž naopak přistoupili ke zdražení elektřiny

Průměrná cena elektřiny, kterou platí domácnosti, tak byla na počátku letošního roku o 1 až 2 % vyšší než o rok dříve, přičemž výše zdražení závisela na distribučním území.

Pokud se tedy vaše spotřeba v letošním roce nějakým dramatickým způsobem nezměnila – pokud jste se například nepustili do těžby Bitcoinu – a máte průměrnou spotřebu, pak na území PREdistribuce se tato průměrná cena elektřiny meziročně zvýšila o 1,37 %, na území ČEZ Distribuce o 1,07 % a v oblasti EG.D je elektřina v průměru dražší o 1,99 %.