Jste zde

Jak zapojit zásuvku?

jak zapojit zásuvku PR Zdroj: merxu.com
Elektrické zásuvky bývají běžnou součástí našich obydlí, využíváme je denně, a jsme proto rádi, když na ně bývá spolehnutí.

21. 1. 2022

Přesto ovšem může nastat situace, kdy bude třeba zásuvku vyměnit, neboť ta původní právě dosloužila, ale najít ochotného elektrikáře, který by tento běžný úkon provedl, se zdá jako neřešitelný problém. Existuje však ještě jedna možnost - zapojit zásuvku svépomocí. Na následujících řádcích se přesvědčíme, že to zvládneme i sami.

Většina lidí má za to, že zapojení elektrické zásuvky je odbornou záležitostí, a mohou ji tudíž vykonávat pouze odborníci. Budete-li se však řídit naším stručným návodem krok za krokem, zjistíte, že je to vlastně docela snadné. 

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost je samozřejmě základem každé práce. Než začneme s elektrickou zásuvkou manipulovat, je bezpodmínečně nutné vypnout elektrický jistič. Pracovat pod proudem nikdy nemívá šťastný konec. Zároveň také pečlivě zkontrolujeme, zda jsou všechny zapojovací kabely dostatečně dlouhé pro naše použití či pro pozdější úpravy a zda mají v pořádku izolaci. Poškozená izolace může v budoucnu přinést nechtěné problémy, nejčastěji v podobě zkratů.

Pravidlo tří vodičů

Předpokladem úspěchu je pamatovat na to, že dnešní klasické zásuvky se standardně zapojují pomocí tří vodičů. Platí to pro všechny typy zásuvek, které najdeme v domácnostech, v kancelářích nebo v různých provozovnách. Vodiče rozdělujeme na pracovní a ochranné. Pracovní vodiče slouží k přenášení energie, ochranný vodič plní ochrannou funkci při poruchách.

Vodiče rozeznáváme podle typických barev - fázový vodič má černou (někdy hnědou nebo šedou) barvu,  nulový vodič modrou barvu a ochranný vodič zase barvu žlutozelenou. Podle standardizovaného barevného rozlišení si jednotlivé vodiče nemůžeme splést. Fázový vodič se zapojuje (viděno při pohledu zpředu) k levé zdířce, nulový vodič k pravé zdířce a ochranný vodič ke středovému kolíku. Ochranný vodič je nejdůležitější: až když je správně zapojen ochranný vodič, můžeme přistoupit k zapojování ostatních vodičů.

Máme hotovo

Jakmile jste zvládli připojení všech kabelů, opatřete zásuvku plastovým krytem, zapněte opět elektrický jistič a můžete zásuvku vyzkoušet.

Pokud jste návod přečetli pečlivě a řídili jste se našimi radami, zjistili jste, že zapojení elektrické zásuvky není vůbec obtížné, jak vám mohlo připadat na začátku. Pamatujte, že nejdůležitější je dbát na bezpečnost.