Jste zde

Co je třeba při darování nemovitosti a jaké nástrahy vás čekají?

Klíče od domu Zdroj: Pexels.com
Chcete udělat radost dětem a darovat jim nemovitost? Nebo jste ji naopak dostali? Možná vás zajímá, jak funguje darovací daň a co je třeba zařídit. V článku se dozvíte vše důležité, ať už jste na jedné, nebo druhé straně.

7. 11. 2022

Náležitosti darovací smlouvy

Darovací smlouva je brána jako jakýkoli jiný právní dokument, má proto své dané náležitosti.

Musí obsahovat:

  • Přesné definování smluvních stran (celá jména, adresy, rodná čísla nebo data narození)
  • Podrobný popis předmětu daru, tedy nemovitosti (číslo popisné, parcelní číslo, list vlastnictví a katastrální území)
  • Projev vůle převést vlastnické právo nemovitosti na obdarovaného, a to bezplatně a dobrovolně
  • Datum, podpisy a místo podpisu obou stran

Tento darovací dokument je nezbytné mít vystavený písemně. Na smlouvě musí být také vždy definována šíře daru, darovat totiž můžete i jen podíl.

TIP: Darovací smlouvu vystavte ve trojím vydání. Každá strana potřebuje mít uschovaný svůj ověřený dokument a třetí provedení se dokládá na katastrální úřad.

Co mě má zajímat v darovací smlouvě, pokud jsem obdarovaný?

Ať už jste na straně obdarovaného, nebo dárce, vždy smlouvu projednejte s odborníkem. Pokud totiž dárce použil nějaký předdefinovaný vzor z internetu, smlouva může obsahovat zastaralé ustanovení a tím být neplatná.

Vždy si jako obdarovaný zkontrolujte ve smlouvě definovaný předmět daru. Musí být stanovený podíl nemovitosti a jeho přesný popis.

Může se například stát, že darovaný dům není součástí pozemku, nebo zkrátka není ve smlouvě správně vymezen a vy se budete za pár let dohadovat, komu co patří. Nebo kupovat pozemek pod svým vlastním domem.

Nezapomeňte na oboustranné ověření podpisů, a to buď notářem, advokátem či na pobočce České pošty v Czech POINTU. Ověření podpisu dle platné legislativy stojí na poště 30 Kč bez DPH a u notáře 85 Kč včetně DPH.

Nezapomeňte na katastr nemovitostí

Právně uzavřenou darovací smlouvou to nekončí. Dalším krokem, který vás bude čekat, je vložit návrh na vklad vlastnického práva, výčet potřebných příloh dle katastrálního zákona v ust. § 14 a § 15 a ověřenou darovací smlouvu na katastrální úřad.

TIP: Návrh na vklad můžete vytvořit ve standardizovaném formuláři na webových stránkách ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální). Najdete ho zde: https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx.

Tento krok pro zapsání nového majitele nemovitosti doprovází i povinný poplatek katastrálnímu úřadu ve výši 2 000 Kč.

Po podání všech potřebných dokumentů a zaplacení poplatku začne běžet řízení o změně vlastnického práva. Toto období trvá přibližně 20 až 30 dní. Poté vám přijde vyjádření ohledně změny vlastnického práva nemovitosti.

Musíte zaplatit daň?

Daň z darování neboli darovací daň byla již formálně zrušena, avšak dary podléhají dani z příjmu. Může se tak stát, že budete muset odvést daň z příjmu v hodnotě 15 % nemovitosti.

Nezoufejte, tato daň má své výjimky. Nemusíte ji platit, pokud:

  • Jste v přímém příbuzenském vztahu (prarodiče, rodiče, děti, vnoučata či pravnoučata)
  • Jste ve vedlejším příbuzenském vztahu s dárcem. Nemovitost darujete například manželovi, manželce, sourozenci, neteři, synovci, rodičům či dětem manžela či manželky a v poslední řadě rodičům manželky či manžela.

Dejte si pozor na výši hodnoty nemovitosti i v případě, že daň platit nemusíte. Pokud je její hodnota vyšší než 5 mil. Kč, máte povinnost ohlásit tuto skutečnost finančnímu úřadu.

Bez přepisu energií to nepůjde

Už máte vyřešené dokumenty, zapsání v katastru i daně a máte tak téměř vyhráno. Teď je třeba zařídit přepis energií, ať už budete v nemovitosti bydlet, nebo ji nabídnete k pronájmu.

Pokud by totiž bývalý majitel vypověděl smlouvy z důvodu změny vlastníka nemovitosti a vy byste si je na sebe nepřepsali, mohou vás odpojit od distribučních sítí.

Proces přepisu energií má několik kroků a je potřeba doložit různé dokumenty. Náš asistent Enkidoo vám ale rád ušetří starosti a celý přepis zajistí online. Stačí vyplnit krátký formulář zde, poté se vám ozveme a začneme s vámi přepis řešit.

Teď už víte o všem důležitém, proto věříme, že proces darování nemovitosti proběhne hladce.