Jste zde

Ceny nemovitostí v Plzni stále rostou

Zdroj: www.pubec.cz
Rok 2018 se podle prognostiků stále nese ve znamení růstu cen nemovitostí. Oproti předešlým 5 letům, kdy byl nárůst cen poměrně rychlý a předvídatelný, však existují pro letošní rok rozdílné předpovědi dalšího vývoje cen na trhu nemovitostí.

10. 12. 2018

Dosáhnou letos byty na cenový strop?

Lze očekávat, že velká a živá města, mezi něž se svými více než 170 tisíci obyvateli Plzeň řadí, dosáhnou ve druhé polovině roku na svá cenová maxima a po krátkodobé stagnaci trhu začne docházet k jeho opětovnému nasycení nemovitostmi a tím pádem i k poklesu cen. Na ceny nemovitostí v Plzni však působí více vlivů než pouhá vzrůstající nabídka, a proto je nelze na dnešním nestabilním trhu dokonale předvídat.

Prozatím však stále dochází k mírnému nárůstu a pouze lokální stagnaci cen. V Plzni může být kromě jiných faktorů na vině právě poptávka, která místně převyšuje nabídku. Tím pádem je o nemovitosti, i přes jejich vzrůstající ceny, stále zájem. Podle prognostiků, kteří předpokládají brzký zvrat a nasycení trhu, je tedy právě nyní nejvyšší čas uvažovat o prodeji nemovitostí. V blízké budoucnosti by již prodej nemusel být tak ziskový.

Největší zájem je o byty

Jako již tradičně se nejvyšší prodejnost dotýká bytů v dobré lokalitě. Prodejnost bytů Plzeň neurčuje jen cena, ale také místní infrastruktura, občanská vybavenost, kriminalita i možnost kulturního a sportovního vyžití v okolí.

Díky dobré vybavenosti Plzeň láká zejména mladé rodiny a občany stěhující se za zaměstnáním. Tato skutečnost však motivuje i investory, kteří tak investují do stavby nových bytů a zvyšují nabídku dostupného bydlení, což může vést v budoucnu k už zmíněnému poklesu tržní hodnoty bytů. Zájem je ale i o rodinné domy, a to jak ve starší zástavbě, tak o novostavby, které ještě čekají na dokončení.

Vliv na vysokou cenu bytů má i velká poptávka po pronájmu bytů Plzeň. Čím více lidí touží po nájemním bydlení (ať již z důvodu přechodného bydlení, nebo kvůli nemožnosti dovolit si vlastní bydlení), tím více investorů má zájem o nákup nemovitosti.

Prodat nebo čekat?

Pokládáte-li si otázku, zda se na poslední chvíli svézt na nynější ziskové vlně, nebo ještě vyčkat na další cenový nárůst, měli byste dobře zvážit své možnosti i očekávaný zisk. I když nelze další mírný cenový nárůst cen vyloučit, jejich stagnace a časem i strmý pokles je jistotou a nelze předvídat, kdy přesně k němu dojde. Proto by se vám čekání nemuselo vyplatit. Mnohé realitní kanceláře v Plzni tak doporučují prodat před poklesem cen.