Jste zde

V jednoduchosti je síla: Co zjistily testy instalací tepelných čerpadel?

Zdroj: Tepelná čerpadla IVT

V letech 2007 až 2010 probíhaly v Německu detailní testy téměř dvou stovek instalací tepelných čerpadel.Co přinesly za výsledky?

24. 10. 2011

Průzkum mimo jiné ukázal, že ani kvalitní tepelné čerpadlo nedosáhne slibovaných úspor, pokud je špatně dimenzované, zapojené nebo provozované. Zájemcům o tepelné čerpadlo tak lze jen doporučit, aby se při výběru orientovali spíše na zkušenosti dodavatele než na nejnižší cenu.

Kolik tepelná čerpadla opravdu ušetří?

Průměrný sezonní topný faktor SPF naměřený u tepelných čerpadel odebírajících teplo z vrtů nebo plošných kolektorů byl 3,9. U tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu byla průměrná hodnota SPF 2,9. Nejvyšší hodnotu SPF, a to 5,2, mělo tepelné čerpadlo s mimořádně hlubokým 300m zvodnělým vrtem a sondami, které nebyly plněné nemrznoucí směsí, ale vodou.

U standardních instalací země/voda se SPF nejlepších tepelných čerpadel pohyboval okolo 4,5; u tepelných čerpadel vzduch/voda dosáhl nejlepší naměřený sezonní topný faktor SPF 3,4.

Vzduchová čerpadla versus zemní

Měření zachytilo významný rozdíl ve spotřebě elektřiny mezi zemními a vzduchovými tepelnými čerpadly. Tepelná čerpadla vzduch/voda spotřebovala v průměru o 34 % elektřiny více. Rozdíl však značně kolísal v závislosti na charakteru zimy: v teplejší zimě 2007/2008 byl rozdíl ve spotřebě elektřiny jen 24 %, ve studené zimě 2009/2010 činil 36 %.

čerpadlo2

Tepelných čerpadel existuje několik typů, podle toho, odkud berou teplo následně použité na ohřev vody.  

Měření potvrdilo očekávání, že během studenějších zim klesá topný faktor čerpadel vzduch/voda. Překvapivě se ale ukázalo, že u čerpadel země/voda se ve studenějších zimách topný faktor zvyšoval. Bylo to způsobeno větším podílem „levnějšího“ tepla, vyrobeného pro vytápění, oproti „dražšímu“ teplu, vyráběnému na ohřev užitkové vody. Zmíněný trend byl zaznamenán jak u čerpadel s vrty, tak u čerpadel s plošnými kolektory.

Radiátory versus podlahovka

U tepelných čerpadel využívajících podlahové vytápění byla zjištěna výrazně nižší spotřeba elektřiny než u domů vybavených radiátory. Ukázalo se, že výstupní teplota topné vody je hlavním prvkem, určujícím míru dosažených úspor. Čím nižší je teplota topné vody, tím vyšší jsou úspory.

Jak dostáhnout vysoké účinnosti?

Doporučení, jak dosáhnout vysokého sezonního topného faktoru, je poměrně jednoduché: nejlepší výsledky mají kvalitně navržené a bezchybně provedené instalace, vhodně připojené k nízkoteplotnímu topnému systému.

Potvrdilo se i pravidlo, že v jednoduchosti je síla. Jednoduché instalace obvykle dosahovaly lepších výsledků, než sofistikované systémy využívající kombinované zdroje tepla a složitá technická zapojení.

Čtěte dále:

Další tipy na to, jak ušetřit v nákladech na bydlení najdete ve stejnojmenné kategorii, tedy Bydlení. A zajímat by vás mohli i další články. Například: