Jste zde

Slyšeli jste někdy o vnitřním zateplení? Šetří náklady i životní prostředí

Zdroj: Cech suché výstavby

S vnějším zateplením se setkal asi každý, ne každý ale tuší, co si představit pod zateplením vnitřním. Přiblížíme vám ho, včetně všech jeho výhod, které má.

13. 6. 2012

Stejně jako vnější, i vnitřní zateplení výrazně snižuje náklady na vytápění v zimě a na chlazení v létě. Navíc se dá použít tam, kde vnější zateplení prostě instalovat nelze – v památkových zónách, v domech, u kterých je třeba zachovat původní fasádu. Uplatnění najde i v případě, že nechcete zateplovat celý objekt, ale pouze jeho část.

Proč zateplovat? Kvůli ohromným úsporám

Věděli jste, že náklady na vytápění průměrné domácnosti v České republice tvoří cca 60 % z celkových nákladů na bydlení? Kvalitní tepelnou izolací se ale spotřeba energie na vytápění snižuje o 30 až 60 %, u nízkoenergetických domů dokonce až o 90 % oproti stávající výstavbě.

Ceny energie dlouhodobě rostou a ekonomická návratnost investic do zateplení se pohybuje od několika měsíců do několika let. Dalším nezanedbatelným efektem zateplení a argumentem, proč zateplovat, je ekologie. Dobře provedené zateplení přináší energetickou úsporu a podstatné snížení emisí škodlivých látek do ovzduší. Důvody pro zateplení jsou tedy zřejmé.

Přibližujeme vnitřní zateplování

Nyní se vraťme k vnitřnímu zateplování. Aktuálně fungují tři základní způsoby, jak interiér zvnitřku zateplit.

fasáda

Vnitřní zateplení je vhodné třeba u historických budov, kde není možné instalovat zateplení na vnější fasádu. Zdroj: justglasssite.com

Tím prvním je takzvaná „suchá omítka“, kdy je klasická omítka nahrazená nalepením sádrokartonových zateplovacích desek. Druhým způsobem jsou tzv. „předsazené stěny spřažené“, které jsou spojeny se stávající stěnou. A konečně třetí možností jsou takzvané „volně stojící předsazené stěny“.

Více o suché výstavbě najdete v článku Suchá výstavba - urychlí i zlevní stavbu

Předsazené stěny se používají především u rekonstrukcí, kde kromě zateplení prostoru potřebujeme esteticky vylepšit stávající povrch, nebo vytvořit meziprostor pro vedení instalací.

Výhody vnitřního zateplování převažují

Předně je vnitřní zateplování levnější než vnější zateplování. Také zachovává vzhled vnější fasády a v případě potřeby je možno zateplit pouze část objektu, třeba jenom jeden byt. Montáž vnitřního zateplení není závislá na klimatických podmínkách a nevyžaduje stavbu lešení.

Určitou nevýhodou vnitřního zateplování je zmenšení vnitřního prostoru. Vnitřní zateplení musí být také vždy navrženo a montováno odbornou firmou, jinak by mohlo docházet ke kondenzaci vodních par ve stávající konstrukci a vzniku tepelných mostů. Tomu lze předejít právě odborným návrhem a odborným provedením kvalifikovanou firmou.