Jste zde

Bezbariérové bydlení pro seniory

senior park olomouc Zdroj: www.senior-park.cz
Potřebujete pomoci s péčí o osobu blízkou? Hledáte doplňkovou péči, jejímž posláním je poskytování všestranných služeb pro podporu vašich rodinných vztahů a sil?

23. 4. 2022

Toužíte sehnat komfortní a bezpečné bydlení, kde vám osoba blízká bude moci i nadále žít plnohodnotným a aktivním životem?

Individuální přístup k jednotlivci

Individuální přístup je pro lidi v pokročilém věku velmi důležitý pro zajištění kvality jejich života. V případě, kdy už člověku síly neslouží jako dříve a je potřebná pravidelná dopomoc a podpora ze strany dalších lidí, existují možnosti, jak nastalou situaci zvládnout, a to bez energeticky ubíjejících a dlouhodobě nic nepřinášejících scénářů.

V rámci spolupráce a podpory ze strany asistenční služby můžete svým rodičům či prarodičům zprostředkovat a zajistit například:

  • kontaktní pravidelné návštěvy zaměstnance 
  • pravidelnou údržbu bytu a pomoc s úklidem
  • donášku obědů
  • nákupy tiskovin či potravin
  • možnost účasti na pravidelně konaných společných akcích (besedy, cvičení, další vzdělávání)
  • programy volnočasových aktivit
  • údržbu a zároveň využívání přilehlých komunikací a zeleně v bezprostředním okolí bydlení

V případě potřeby je možné zajistit klientům také zcela individuální asistenční služby, které vychází vstříc konkrétním požadavkům a je možné je přizpůsobit klientovi a jeho rodině tzv. na míru.

Asistenční služby Olomouc

Senior Park v Hlušovicích u Olomouce poskytuje bezbariérové bydlení seniorům, kteří chtějí žít i nadále aktivním životem, avšak s ohledem na svůj věk hledají bydlení se zázemím, které je přizpůsobeno jejich potřebám.

Cílem je doplnit péči rodiny a také podpořit vzájemné vztahy.