Jste zde

Zateplujte! Ušetříte!

Zdroj: svilen001, www.freeimages.com
Zateplovat, zateplovat, zateplovat! To je heslo, kterým se v posledních letech řídí stále více Čechů. Vždyť zateplením domu nebo bytu může člověk ušetřit ročně až desetitisíce! Ne každý dům se ale vyplatí dodatečně zateplit. Pročtěte si ty nejdůležitější

18. 10. 2014

O zateplení domů dnes slyšíme téměř neustále. Ostatně napomáhají k tomu i státní dotační programy, které mají za cíl motivovat k tomu, aby i oni svůj rodinný dům zateplili, a zlepšili tak jeho izolační vlastnosti.

A ačkoliv se tímto směrem vydává stále více lidí, je situace stále poměrně alarmující. Vždyť tři čtvrtiny budov v Česku pořád na zateplení čekají. A dobrá polovina z nich je dokonce starší 50 let. Energetické ztráty jsou proto obrovské.

Jaké domy se vyplatí dodatečně zateplit?

Vyplatí se vám zateplovat váš dům? Je dobré zohlednit nejenom stáří domu, ale i případnou návratnost této investice. Ta může být při běžném způsobu vytápění ohraničena 11 až 25 roky. Pokud tedy v daném objektu plánujeme bydlet dlouhodobě, rozhodně je zateplení správnou volbou.

Nechce se vám do zateplení? Topte chytře a ušetříte: Tady je šest tipů, které vám v zimě ušetří tisíce

Stejně tak je třeba si uvědomit, zda objekt zateplení skutečně potřebuje. Roli může hrát nejenom technologie použité stavby, ale i rok, kdy byla postavena. Obecně platí, že čím starší stavba, tím jsou izolační vlastnosti menší. Konkrétní úniky tepla dokáže dobře změřit třeba termokamera, jejíž výsledky mohou posloužit i při tvorbě konkrétního projektu.

První kroky směřují na úřad

Pokud se rozhodneme zateplovat, je nezbytné nejprve zavítat na městský nebo obecní úřad, a to na stavební odbor. Zde je totiž třeba získat povolení, bez kterého zateplení fasád nemůže proběhnout. Naštěstí jsou podobné úpravy až na výjimky schvalovány ve všech případech.

U některých úřadů dokonce stačí pouze běžné ohlášení. Často to souvisí s velikostí stavby, nebo technologickými postupy a náročností celé izolace. Vždy je však dobré úřad navštívit, a mít tak jistotu správného postupu.

Pojďme se podívat na konkrétní úspory

Pojďme se společně podívat na konkrétní čísla, kolik můžete ušetřit. Příkladem nám může být dvoupodlažní dvojdomek, který není podsklepený. V případě, že má pouze základní izolační vrstvy v oblasti střechy a podlahy, je třeba počítat s náklady za vytápění ve výši zhruba 15 000 korun ročně.

Kvalitní izolační vrstva, která bude v oblasti střechy silná 400 milimetrů, v oblasti fasády 200 milimetrů a v oblasti podlahy 50 milimetrů zajistí to, že náklady na vytápění klesnou na částku necelých 12 000 korun českých, a tedy na zhruba 78 procent.

Rozhodně to ale není jediná možná varianta. Záleží na kvalitě a tloušťce izolačního materiálu. Při skutečně intenzivním zateplení s pomocí špičkových zateplovacích materiálů lze docílit úspory ve výši až 60 procent z nákladů na nezateplený domek, který jsme zmínili výše. A takto vysoké úspory mají dokonce oporu v dotačních systémech státu. O těch si povíme níže.

S úsporou souvisí také náklady

Je jasné, že kvalita použité izolace a dalších technologických postupů se odráží v celkové ceně. V tomto směru je dobré umět si spočítat právě onu návratnost, které můžeme docílit. A pokud bude v rozmezí 11 – 25 let, jedná se o investici, která se vyplatí a my se můžeme pustit do samotného zateplení domu. Cena za 1m je pak hlavním faktorem, podle kterého zjistíte, jak na tom jednotlivé firmy jsou se svými cenami. A zda jsou výhodné nebo naopak nevýhodné.

Pokud se zaměříme na nejčastější izolant, kterým je polystyren, potom je dobré počítat se zhruba těmito cenami:

  • Tloušťka 5 cm – Cena 100 Kč za metr čtverečný
  • Tloušťka 7 cm – Cena 118 Kč za metr čtverečný
  • Tloušťka 10 cm – Cena 146 Kč za metr čtverečný
  • Tloušťka 12 cm – Cena 165 Kč za metr čtverečný

Jedná se o průměrné ceny, které samozřejmě mohou být u některých společností vyšší, u některých zase nižší. Obecně vám ale řeknou, s jakou investicí bude třeba počítat. V případě speciálních izolačních materiálů ale mohou jít ceny výrazněji nahoru, a to třeba i na trojnásobné hodnoty za metr.

Stát vám může ve financování pomoci

O tom, že v daném směru nebudete na investici do zateplení sami, vás přesvědčí aktuální dotační státní program s názvem Nová zelená úsporám 2014. Jak už vyplývá z jeho názvu, ten navazuje na v minulosti poměrně úspěšný koncept, který tak mnoha lidem pomohl snížit energetickou náročnost i jejich domů.

A co konkrétně může Nová zelená úsporám nabídnout?

  • V případě snížení energetické náročnosti domu o 40 % lze získat dotaci vy výši 25 % celkových nákladů.
  • V případě snížení energetické náročnosti domu o 50 % lze získat dotaci vy výši 35 % celkových nákladů.
  • V případě snížení energetické náročnosti domu o 60 % lze získat dotaci vy výši 50 % celkových nákladů.

Základem úspěchu v daném dotačním programu je ale nejenom kvalitně zpracovaný projekt, ale i kvalitní realizace. V tomto ohledu existuje i seznam doporučených a certifikovaných firem, u kterých by měla být kvalita odvedené práce skutečnou samozřejmostí.

Jak správnou firmu poznat?

Půjdete-li na zateplení onou dotační cestou v programu Zelená úsporám, můžete tu správnou firmu poznat třeba podle toho, že je uvedena v seznamu takzvaných odborných dodavatelů, který je v rámci tohoto dotačního programu vedený.

Dalším kritériem výběru by měly být i reference. Ideální je dát nejenom na pozitivní zkušenosti z okruhu vašich známých, ale zapojit i zkušenosti například z internetových diskusí a stavebních serverů, kde se podobné otázky řeší. A daná firma by měla pozitivně působit i na vás.