Jste zde

Takové to domácí čištění: Domácí čistírny odpadních vod získávají na oblibě

Zdroj: www.bigstockphoto.com
Věděli jste, že každý denně vyprodukuje 150 litrů odpadní vody? V prostředí města, kde všechny problémy řeší kanalizace, se tohle číslo zdá neuvěřitelné. Na chatě, kde musíte několikrát do roka řešit odčerpání jímky, už toto číslo tak neuvěřitelné není.

19. 10. 2015

Vypustíte vanu, spláchnete toaletu, vytáhnete špunt ve dřezu, kde jste před chvilkou umyli špinavé nádobí…a o další osud odpadní vody už se nestaráte. Tedy pokud žijete v místě, kde funguje klasická kanalizace. V opačném případě – pokud žijete v objektu, kam kanalizace nedosahuje – je do značné míry na vás, jak se splaškovou vodou naložíte.

Pořídit můžete jímku, septik, případně čističku odpadních vod. A správná odpověď na otázku: „Co je nejvhodnější řešení?“ vlastně neexistuje. „Záleží totiž na mnoha okolnostech,“ říkají odborníci ze společnosti Gonap, jež se specializuje na prodej i následnou montáž (nejen) domácích čistíren odpadních vod.

Klasickou jímku, nebo domácí čističku?

„Předtím, než se rozhodnete, odpovězte si na několik otázek: Budete v budově bydlet trvale, nebo jde jen o chalupu, kam budete vyrážet na víkendy? Kolik vás bude v budově žít? Jaké jsou dispozice pozemku? Je v blízkosti potok, řeka, rybník? Odpovědi právě na tyto otázky vám pomůžou správně vybrat,“ radí lidé z Gonap. „A ideální řešení je zkonzultovat všechno s odborníkem.“

Věděli jste, že průměrný člověk denně vyprodukuje asi 150 litrů odpadní vody?Zdroj: www.bigstockphoto.com

Pro chatu, nebo chalupu, kam jezdíte jednou za čas, není úplně marným řešením klasická jímka (nebo chcete-li žumpa), tedy vodotěsná bezodtoká nádrž v dnešní době nejčastěji z plastu. „Počítejte ale s tím, že ji musíte nechat pravidelně vyvážet a každý vývoz stojí v řádek jednotek tisíců korun,“ upozorňují v Gonap.

Druhým řešením je pořízení septiku s odpadním filtrem, který splaškovou vodu shromáždí a zároveň přečistí.

Domácí čistírna? Skvělé řešení

Třetím a v dnešní době nejprogresívnějším řešením – nejen pro chaty, chalupy, ale i pro větší obytné objekty, kempy, hotely, samostatné rodinné domy… je vlastní čistírna odpadních vod, jež funguje na podobném principu jako klasická velká čistírna.

„Organická hmota je v takové čistírně rozkládaná pomocí směsi mikroorganismů,“ popisují princip domácích čističek v Gonap. „Nejprve dojde k hrubému přečištění, kdy se oddělí hrubé nečistoty, pak dojde k vlastnímu biologickému čištění a oddělení kalu a nakonec jsou kal a přečištěná voda přenesené do prostor pro skladování.“

A pak? „Pokud si vyjednáte povolení, můžete takto přečištěnou vodu vypustit do rybníka, nebo do potoka,“ říkají v Gonap. „Případně je možné ji držet v zásobovací nádrži a využívat ji jako zálivku. Některé typy domácích čističek dokonce vodu vyčistí tak důkladně, že je možné ji v domácnosti používat i jako užitkovou vodu.“