Jste zde

Roušky a jejich druhy. Jak vybrat tu nejlepší?

rouška jako ochrana Zdroj: Goffkein.pro / Shutterstock.com
Nosit roušku je povinné ve všech sdílených a uzavřených prostorách, aby se omezilo riziko šíření koronaviru, který je příčinou nemoci Covid-19. Toto opatření nyní platí i ve školách. Které roušky jsou nejefektivnější a jaké jsou jejich vlastnosti?

25. 12. 2020

Chirurgické roušky aneb ústenky

Chirurgická rouška, nazývaná také ústenka, nemá systém filtrace vzduchu. Tento model je zdravotnický prostředek, který mají pacienti nosit, aby chránili lidi okolo sebe.  Pomáhá lidem vyvarovat se šíření kapének na lidi kolem sebe při mluvení nebo například zakášlání. Chrání také nositele před kapénkami, které šíří nemocné osoby.

Ochranné respirátory FFP 

Existují 3 typy masky FFP (nazývané také jako dýchací ochranné filtrační zařízení): FFP1, FFP2 a FFP3. Jsou klasifikovány podle účinnosti filtru. Používá je především zdravotnický personál v přímém kontaktu s pacienty trpícími koronaviry. Jejich používání se také doporučuje v průmyslu nebo ve stavebnictví jako osobní ochranný prostředek.

Tyto masky díky svému filtračnímu zařízení také chrání pracovníky vystavené prachu, aerosolům a jiným výparům. Jejich zdraví je tak méně ohrožené, protože nedýchají kontaminovaný vzduch.

Důležitost roušky

Klidně můžeme být nositeli viru, aniž bychom o tom vůbec věděli, protože nemusíme mít vůbec žádné příznaky. A proto jsou roušky tak důležité.

Sice vás neochrání před nakažením se virem, ale tím, že je nosíme, pomáháme chránit lidi kolem sebe. Takže na každém veřejném místě je nasazení roušky nezbytností, a to hlavně v obchodech, kde je velká koncentrace lidí. Také byste měli dodržovat odstup minimálně 2 metry.

Přidejte k tomu pravidelné mytí rukou po dobu nejméně 20 sekund, sociální distancování a zůstavejte doma, pokud se necítíte nejlépe, abyste minimalizovali riziko šíření.