Jste zde

Polovina českých výtahů nevyhovuje… a jak je na tom výtah ve vašem domě?

Zdroj: www.bigstockphoto.com
Nejen pláště panelových domů potřebují rekonstrukci. Velká část výtahů v panelových domech už nevyhovuje současným podmínkám – špatná je velikost kabiny, rychlost, ale především bezpečnost. Jak na modernizaci?

1. 4. 2016

Výtahy a výtahové šachty v českých panelových domech jsou velmi často časovanou bombou. A zatímco stav fasády nebo třeba starých oken řeší každý, výtahy jsou takovou „popelkou“ v koutě.

Více jak polovina výtahů je v nevyhovujícím stavu

Česká panelová sídliště se mění k nepoznání. Domy mají krásné barevné fasády, nová okna, balkony, ale velmi často se zapomíná na výtahy a výtahové šachty. Stále je více než polovina bytových domů bez moderních výtahů, které velmi často ohrožují cestující.

Statistiky o počtu úrazů, které přímo či nepřímo způsobí staré výtahy, jsou alarmující. Nehody, které se stávají, jsou mnohdy velmi vážné a na životě ohrožující. Nejvíce úrazů způsobuje absence druhých, tedy kabinových dveří. Následuje nepřesné zastavování výtahu a celková únava materiálu. 

Zhruba polovina českých výtahů nesplňuje bezpečnostní normy.Zdroj: vytahy-voto.cz

Pozor na osobní zodpovědnost

Zpozornět by měli hlavně majitelé a provozovatelé výtahu. Podle platné právní legislativy nesou právě oni plnou zodpovědnost za způsobilost provozovaného zařízení. A také mají osobní zodpovědnost za udržování výtahu v souladu s platnými technickými normami.

Pokud tak dojde k nějaké újmě na zdraví nebo majetku hrozí majiteli nebo provozovateli trestní stíhání. A soudní stíhání hrozí i provozovateli, který si hlídá veškeré prohlídky a výtah prochází pravidelným servisem.

Kontrola každých 12 let

Každý výtah, který je starší 12 let, musí projít Inspekční prohlídkou. Tu provádí nezávislý autorizovaný inspekční orgán. Výstupem této prohlídky je protokol, kde jsou sepsaná veškerá rizika, která se dělí do 3 skupin - nízká, střední, vysoká.

Co modernizace zlepší?

Na základě protokolu od Inspekční prohlídky se vyhodnotí veškerá rizika, která je nutné odstranit. U výtahů, které kdysi prošly rekonstrukcí, je možné provádět opravy po částech, ale nedoporučuje se to. Je lepší provést kompletní výměnu celého zařízení. 

Díky výměně:

  • Se sníží provozní náklady.
  • Dojde ke zvětšení kabiny a tím také ke zvýšení provozní kapacity.
  • Se zvýší rychlost výtahu.
  • Se sníží se hlučnost celého zařízení.

Kompletní výměna zajistí provozovatelům plnohodnotnou záruku na zařízení, sníží se také poruchovost výtahu a s tím spojený častý servis výtahů a náklady za něj a v neposlední řadě se veškeré práce provedou najednou.

Svěřte svůj výtah firmě Výtahy VOTO

Firma Výtahy VOTO se výtahům věnuje od roku 1995 a zabývá se výrobou, dodávkami, montážemi i následným servisem všech druhů výtahů. Mimo výtahů samotných se také zaměřuje na výtahové šachty, plošiny pro imobilní a také výtahy určené do rodinných domů.

Firma na úplném začátku spolupráce s klientem nejprve zhodnotí skutečný stav, vyhodnotí výsledky Inspekční prohlídky a projedná s klientem jeho finanční možnosti a představy. Podle těchto informací se navrhuje řešení. Firma klade důraz na spokojenost klienta a používá pouze výrobky odpovídající platným evropským normám.