Jste zde

Jaké vybrat tepelné čerpadlo? Nechte si poradit

Zdroj: http://irishenergynews.com/

Vybíráte čerpadlo? Pak dobře rozmyslete, po kterém sáhnete druhu. Na trhu jich je několik a každý má své klady i zápory.

10. 11. 2011

Tepelné čerpadlo je zařízení, které umožňuje získávat (čerpat) teplo z obnovitelných přírodních zdrojů - vody, země nebo vzduchu a výrazně se tak podílet na ekologickém a především ekonomickém vytápění domů.

Princip tepelného čerpadla využívá obráceného Carnotova cyklu, který je založen na dvou izotermických a dvou adiabatických dějích. Základem topné soustavy s tepelným čerpadlem je tedy okruh, kterým cirkuluje pracovní (přenosové) médium, které opakovaně mění své skupenství.

Z pohledu přenosových médií je možné dělit tepelná čerpadla na vodní a vzduchová. Mnohem více vžité a používané označování tepelných čerpadel je ale pomocí zdroje energie a typu přenosového média.

Například tepelné čerpadlo země-voda využívá teplo ze země a k přenosu tepla využívá kapalné médium.

Nejpoužívanější typy čerpadel

Mezi nejpoužívanější typy čerpadel patří tepelná čerpadla typu země-voda, voda-voda a vzduch-voda.

Tepelná čerpadla typu země-voda využívají energii země, kterou čerpají pomocí zemního kolektoru nebo zemní sondy. Teplota země v bezpečně nezámrzné hloubce (cca. 1,5m) pod povrchem neklesne celoročně pod +8°C. Země je tedy ideálním zdrojem pro tepelná čerpadla, která lze využívat po celý rok.

Jak využít podzemní vodu?

Stejně tak je možné pomocí tepelného čerpadla voda-voda  možné využívat podzemní vody, jejíž teplota neklesá pod +7°C, podmínkou je dostatečný a kvalitní zdroj vody. Instalace je ve srovnání s tepelnými čerpadly typu země-voda méně náročná, protože se obvykle využívá již stávající studny na pozemku. Na druhou stranu je třeba povolení příslušného vodohospodářského orgánu, analýza vody a stavba druhé studny pro ochlazenou vodu.

Z pohledu nákladů na instalaci tepelného čerpadla je nejvýhodnějšími typy tepelné čerpadlo typu vzduch-voda a čerpadlo typu vzduch-vzduch. Tato tepelná čerpadla využívají jako zdroj energie venkovní vzduch a je možné je používat až do teplot -20°C. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je navíc v letních měsících možné využít i ke klimatizování prostor.

Čtěte dále:

O tepelných čerpadlech už jsme psali:

Další rady a tipy, které se týkají bydlení a zahrady hledejte v kategorii Zahrada a květiny