Jste zde

Jak funguje fotovoltaika u rodinných domů a na kolik FVE přijde

fotovoltaika na střeše Zdroj: unsplash.com
Zvažujete pořízení fotovoltaické elektrárny? Prozradíme, co je to fotovoltaika, z čeho se FVE skládá a jak funguje. Dozvíte se také, co má největší vliv na cenu fotovoltaické elektrárny.

27. 6. 2023

Fotovoltaika je technologie, která přeměňuje energii slunečního záření na elektrickou energii (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách.

Fotodioda je zařízení, které obsahuje vrstvy polovodičů s různými elektrickými vlastnostmi. Když na ně dopadne světlo, uvolní se z nich elektrony, které se pohybují směrem k elektrodám a vytvářejí elektrický proud. 

Z čeho se skládá domácí solární elektrárna

Domácí solární elektrárna je typ FVE, který je určen pro rodinné domy nebo menší objekty. Jejím cílem je pokrýt co největší část spotřeby elektřiny z vlastní výroby, a snížit tak závislost na dodavateli elektřiny a na kolísání cen. Fotovoltaická elektrárna se skládá z několika hlavních komponentů.

Prvním a nejdůležitějším prvkem jsou fotovoltaické panely. Tyto panely obsahují fotovoltaické buňky vyrobené z materiálů, jako je křemík, které přeměňují sluneční energii na stejnosměrný elektrický proud. Panely jsou umístěny na střeše nebo jiných vhodných plochách tak, aby byly co nejvíce vystaveny slunečnímu záření.

Dalším důležitým prvkem je měnič. Ten převádí stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na střídavý proud, který je použitelný pro běžné elektrické spotřebiče. Měnič také zajišťuje synchronizaci s elektrickou sítí a případně odesílá přebytečnou elektřinu zpět do sítě.

Baterie nebo akumulátorový systém může být také součástí fotovoltaické elektrárny na rodinný dům. Tyto systémy slouží k ukládání vyrobené elektřiny pro pozdější použití, zejména v době, kdy je méně slunečního záření nebo v případě výpadku elektrické sítě.

Dalším důležitým faktorem při rozhodování o fotovoltaické elektrárně je velikost systému. Velikost systému závisí na mnoha faktorech, včetně spotřeby elektřiny domácnosti, dostupné plochy pro instalaci panelů a místních předpisů a normativů.

fotovolt2.png

instalace fotovoltaiky
Zdroj: 
www.freepik.com

Cena domácí fotovoltaické elektrárny 

Předtím, než se rozhodnete pro instalaci fotovoltaické elektrárny na svůj rodinný dům, je důležité provést podrobnou analýzu a vše konzultovat s odborníky. Mohou vám poskytnout informace o nejvhodnějším systému pro vaše potřeby a poradit vám ohledně nákladů, výkonu a potenciálních přínosů. 

Obecně se cena za solární elektrárnu odvíjí od kvality jednotlivých komponent. S vyššími pořizovacími náklady je obvykle spojena dlouhodobá spolehlivost a vyšší výkonnost systému. Zvažte také návratnost investice do fotovoltaické elektrárny.

Co má tedy na cenu fotovoltaiky největší vliv:

  • Typ fotovoltaických panelů - čím vyšší je výkon a účinnost panelů, tím vyšší je jejich cena, ale také tím menší je potřebná plocha pro instalaci.
  • Výběr střídače - čím vyšší je výkon a účinnost střídače, tím vyšší je jeho cena, tím lepší je jeho schopnost přizpůsobit se změnám v síti a v panelovém poli.
  • Kapacita baterie - baterie s vyšší kapacitou a delší životností budou logicky dražší, ale doba, po kterou vám budou ukládat a dodávat elektřinu, se prodlužuje. 
  • Složitost instalace - čím náročnější je instalace panelů, střídače a baterie, např. kvůli stínování, vzdálenosti nebo konstrukci střechy, tím vyšší jsou náklady na materiál a práci, s nimiž musíte počítat.

Cena solární elektrárny se také liší podle toho, zda se jedná o ostrovní systém, nebo o systém připojený k síti. Ostrovní systém je nezávislý na síti a musí mít dostatečnou kapacitu baterie pro pokrytí celé spotřeby. Systém připojený k síti může prodávat přebytečnou elektřinu do sítě nebo ji ukládat do virtuální baterie u dodavatele.

S financováním pomůže dotace

Na pořízení domácí solární elektrárny můžete z programu Nová zelená úsporám získat prostředky, které dokážou pokrýt až 50 % z ceny fotovoltaiky. Nyní je možné získat maximálně 205 000 Kč, čehož lze dosáhnout vhodně dimenzovanou sestavou fotovoltaiky s bateriovým úložištěm.