Jste zde

Pojištění domácnosti: Proč je důležité a na co myslet při jeho sjednávání?

pojištění domácnosti PR Zdroj: Pixabay
Při pořízení nového domu či bytu naše myšlenky zpravidla směřují také k pojištění nemovitosti. Bohužel se dnes velice často zapomíná na to, že se nejedná o jediný způsob, jak můžeme ochránit svůj majetek.

22. 3. 2023

Jedním ze způsobů, jak alespoň částečně kompenzovat vzniklé škody, ať už v důsledku krádeže či nepříjemného incidentu s rozbitou pračkou, je pojištění domácnosti. Pojďme se proto podívat, co vše tento pojistný produkt zahrnuje a na co dát pozor při jeho sjednávání.

Na co se vztahuje pojištění domácnosti?

Jak napovídá název, pojištění domácnost se vztahuje na veškeré vybavení domu či bytu, případně také rekreačního objektu v podobě chalupy či chaty, na který jsme danou pojistku sjednali. Jako takové pojištění domácnosti pokrývá skutečně veškeré vybavení, a to nejen elektroniku, drahé spotřebiče a nábytek, ale také vaše osobní věci. Pojištění domácnosti se může vztahovat také na některý majetek mimo fyzický prostor bytu, tedy například věci v kočárkárně, či třeba uzamčené kolo. Konkrétní výčet však samozřejmě závisí na konkrétní pojistce a podmínkách, které jste si při jejím uzavírání s pojišťovnou sjednali.

Co pojištění domácnosti nezahrnuje?

Zároveň si připomeňme, na co se pojištění domácnosti nevztahuje. Ačkoliv panuje poměrně časté přesvědčení, že pojištění domácnosti je určeno pro byty, kdy kryje i škody na samotné stavbě, a pojištění nemovitosti naopak pro domy. Ve skutečnosti se má věc tak, že se jedná o dva odlišné pojistné produkty. Zatímco pojištění domácnosti kryje škody na veškerém vybavení uvnitř bytu či domu, pojištění nemovitosti či stavby se vztahuje na samotný objekt, tedy například škody na střeše, zdech či například oknech.

Zároveň je na místě dodat, že pojištění domácnosti má několik omezení. Nevztahuje se také na předměty sloužící k podnikání, respektive výdělečné činnosti (tedy například pracovní počítač v majetku firmy). Pokud byt pronajímáte, vámi sjednaná pojistka domácnosti se bohužel nevztahuje na majetek vašich podnájemníku – musí si zkrátka pojištění domácnosti sjednat sami.

Pro koho je pojištění domácnosti vhodné?

Ačkoliv se pojištěním domácnosti zabýváme mnohdy až ve chvíli, kdy si pořídíme vlastní bydlení, rozhodně neprohloupíte, pokud si svou domácnost pojistíte i v případě, že bydlíte v nájmu. Vzhledem k tomu, že se pojistka vztahuje pouze na váš majetek, který jste si do nájemního domu nastěhovali, chráníte před případnou škodou především sami sebe. Pokud by došlo k nepříjemné nehodě či živelné pohromě, ať už požáru či vytopení bytu sousedy, pojištění nemovitosti zřízené vaším pronajímatelem by vám bohužel škody na osobním majetku nepokrylo.

Jak správně stanovit pojistnou částku pojištění domácnosti?

Klíčovým krokem při zřizování pojištění domácnosti je především určení správné výše pojistky. Ta by měla odpovídat kompletní ceně vašeho majetku – zkrátka a dobře, sepište si seznam veškerého vybavení vašeho bytu (včetně vestavěného nábytku, příslušenství, osobních věcí, atp.) a sečtěte jejich hodnotu.

Pozor dejte na podhodnocení této částky, tedy tzv. podpojištění. Snadno by se mohlo stát, že výsledná škoda bude vyšší než hodnota, kterou jste udávali při uzavření smlouvy. Přestože možná ušetříte na samotné pojistce, ve výsledku (tedy v případě reálné škody) naopak proděláte.

Od čeho se odvíjí cena pojistného?

Hodnota pojištěného majetku samozřejmě není jediným faktorem ovlivňujícím cenu pojistky. Svou roli hraje například také lokalita, ve které žijete, míra kriminality a riziko živelných pohrom (například v blízkosti řeky bude pojistka vyšší z hlediska hrozby záplav). Cenu pojistky může rovněž ovlivnit míra zabezpečení – pokud máte bezpečnostní zámek či kamerový systém, pojištění domácnosti může výrazně zlevnit.

V neposlední řadě má na cenu pojištění vliv vámi zvolená výše spoluúčasti. Podobně jako v případě havarijního pojištění platí, že čím větší spoluúčast, tím levnější pojistka. Je už jen na vašem posouzení, která z variant pro vás bude výhodnější.