Jste zde

Co je to Big Bag? Velkoobjemový vak, který usnadňuje stavebníkům práci

Zdroj: Českomoravský štěrk

Pracujete se štěrkem? Pak pravděpodobně bojujete s kamínky, které se dostanou všude, s prachem, který sedá na vše v dosahu i s nepříliš snadnou manipulací. Tohle všechno by teď měl vyřešit Big Bag, speciální vak, který se prosazuje pořád víc.

12. 9. 2012

Přírodní kamenivo (nebo jinak také štěrk) je materiál, se kterým přijde do kontaktu každý, kdo má co do činění se stavebnictvím. Podle způsobu jeho vzniku rozlišujeme přírodní kamenivo drcené a těžené. 

Drcené versus těžené kamenivo – jaký je rozdíl?

Drcené kamenivo se využívá ve stavebnictví hlavně jako hlavní přísada do cementových nebo asfaltových betonů, ale také i jako kladecí vrstva dlažeb či chodníků, na drenážní obsypy staveb, na podklady pro menší dřevostavby jako jsou třeba zahraní chatky a k mnoha dalším účelům.

Těžené kamenivo se kromě  toho, že je hlavní přísadou do betonu, používá pro jeho mechanické a vzhledové vlastnosti také na drenážní vrstvy, dekorativní obsypy v zahradnictví, dopadové plochy dětských hřišť nebo jako gravitační zátěž plochých střech.

Uplatnění je široké, jenže přeprava a vůbec celá manipulace se štěrkem je náročná z hlediska znečistění okolí, míst i vozu, na kterém se přepravuje. S novým a netradičním řešením přišli v Českomoravském štěrku – štěrk teď k zákazníkům dopravují ve speciálních vacích, takzvaných Big Bag pytlích. 

Co je to Big Bag?

Big Bag (neboli „velkoobjemový vak“) značně zjednodušuje dopravu štěrku na místo určení a stejně tak manipulaci s ním. Jedná se o speciální balení přírodního kameniva (obvyklá velikost jednoho balení je 1000 kilogramů) – kamenivo je ve speciálních závěsných tlacích z režné tkaniny. A právě možnost zavěšení je jednou z hlavních výhod, zvlášť pokud se dovoz štěrku týká stavebních prací ve výškách.

big-bag2

Big Bagy nacházejí uplatnění hlavně u výškových staveb. Zdroj: Českomoravský štěrk

Pokud má být kamenivo použito třeba jako drenážní vrstva na ploché střeše domu, jeřáb si s Big Bagem snadno poradí. Big Bag má navíc ve spodní části speciální výsypný rukávec, díky kterému je ovládání výsypu hračkou.

Podle ředitele prodeje společnosti Českomoravský štěrk je použití Big Bagů reakcí na požadavky zákazníků. „Ti často potřebují s Big Bagem nanipulovat jiným než klasickým způsobem,“ říká. 

Proč koupit štěrk v pytli

Balení a transport kameniva v Big Bagu má své nesporné výhody. Kamenivo je v Big Bagu uzavřené horní zavazovací zástěrou, takže při přepravě a skladování kameniva tímto způsobem je prašnost nebo možnost vnějšího znečištění kameniva v Big Bagu prakticky nulová. A také na rozdíl od volně loženého kameniva nedochází k znečištění manipulačních ploch.  A na kolik to vyjde? Ceny štěrku baleného do Big Bagů se pohybují kolem 700 korun za 1 tunu materiálu.

Více o kamenivu, štěrku najdete na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Brk