Jste zde

25. mezinárodní výstava Infotherma: O spolupráci, novinkách i vizích do budoucna

Zdroj: www.infotherma.cz
V lednu, konkrétně 22.-25. ledna, se sejdou na ostravském výstavišti Černá louka výrobci, konstruktéři, projektanti, vědečtí pracovníci, ekologové a další odborníci, kteří se zabývají tepelnou pohodou příbytků, s návštěvníky mezinárodní výstavy Infotherma

3. 12. 2017

Zcela zaplněné výstaviště, a to více než 360 domácími i zahraničními vystavovateli, představí novinky, služby a náměty, kam by se mělo ubírat moderní a ekologické vytápění malých a středních objektů.

U návštěvníků se opět předpokládá jeden z největších zájmů o novinky v otopných systémech, zvlášť když řada z nich bude v provozu na venkovních výstavních plochách. Návštěvníci se seznámí s nejrůznějšími typy konstrukcí spalovacích zařízení, a jejich základními charakteristikami. Dozví se, jak je provozovat a jak se o ně správně starat.

Infotherma poradí, jak ušetřit na vytápění

Na uživatele stále více doléhají pořizovací a provozní náklady moderního vytápění. Návštěvníci výstavy se proto dočkají námětů, jak se dá na vytápění ušetřit a zároveň zachovat komfort bydlení. Odpověď určitě dostanou v expozicích s měřící a regulační technikou, zateplováním objektů, novými technologiemi výstavby, rekonstrukcemi, novinkami ve stavebních a izolačních materiálech a dalších oborech.

Zdroj: www.infotherma.cz

Nosnou tématikou Infothermy 2018 bude i tolik diskutované „smysluplné využívání obnovitelných zdrojů“. V blízké budoucnosti se zcela vytěží ložiska nafty a dalších paliv a zákonitě bude docházet ke zpřísňování pravidel pro ochranu životního prostředí.

Dojde i na obnovitelné zdroje energie

Využívání energie ze slunce, větru, vodních toků a dalších obnovitelných zdrojů naráží u nás často na řadu byrokratických překážek, mýtů a nesmyslných cen za řadu energií získávaných z obnovitelných zdrojů.

I přesto všechno se v posledním období podařilo vybudovat nebo zahájit výstavbu zajímavých investic z tohoto oboru. Do provozu se uvádí nové větrné elektrárny, ve výstavbě je unikátní továrna na nový typ baterií, bez nichž bychom si jen velmi těžko dovedli představit další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů.

Zdroj: www.infotherma.cz

Po celé republice byla zprovozněna řada menších nabíjecích stanic pro elektromobilitu, které využívají právě elektřinu z obnovitelných zdrojů. Byly obnoveny průzkumné vrty zkoumající možnosti využívání geotermální energie. Ve výstavbě jsou ostrovní domky, které by měly být energeticky soběstačné a minimalizovaly by i spotřebu vody. O tom všem se bude na výstavě mluvit

Víte, jak energii skladovat? Na výstavě se to dozvíte!

Návštěvníci dvacátého pátého ročníku mezinárodní výstavy Infotherma se mohou seznámit i s řadou námětů, jak energii vyrábějí a skladují v jednotlivých státech světa. Ve světě se řeší nejen výroba, úspory a skladování, ale souběžně s tím i řada otázek životního prostředí.

Solární elektrárny se například budují na skládkách odpadů, větrné elektrárny na moři, kde jsou také nejvýhodnější větrné podmínky a podporuje se decentralizace výroby energií. Začíná se používat pro výrobu elektřiny energie z pomalu tekoucích vodních toků, připravuje se skladování elektřiny přímo u výrobců v elektrárnách apod.

Hovořit se bude také o cestách k energetické soběstačnosti bydlení, současnosti a budoucnosti nízkoenergetických dřevostaveb nebo nanotechnologiích. Dalšími tématy budou, jak sladit větrání se zpětnou rekuperací tepla, jak moc může být byt samostatný v rámci bytového domu (samostatné vytápění, samostatná výroba elektřiny, co vše lze regulovat a měřit), jaké jsou novinky u tepelných čerpadel, větracích systémů, solárních a fotovoltaických panelů a skladování energií.

Bude se i soutěžit!

Se zájmem se na předcházejícím ročníku výstavy setkala internetová soutěž o výrobky vystavovatelů, která se uskutečnila ve spolupráci s internetovým portálem TZB-info. Tato akce probíhá i letos a řada vyhodnocených exponátů bude opět vystavena ve vstupním areálu na výstavišti.

V historii představuje 25 let jen malou etapu vývoje. U člověka je to už třetina života a u výstavy Infotherma to bylo 25 let snahy představit nové, moderní a pokud možno z různých pohledů to nejlepší pro tepelnou pohodu našich příbytků.

Nebylo vždy jednoduché eliminovat a reagovat na nejrůznější „koncepce“, dotace a lobbistické a politické tlaky. Jsme rádi, že máme okolo sebe řadu moudrých spolupracovníků, vystavovatelů, pracovníků z výzkumných pracovišť, škol, cechů, svazů, asociací, společenství a pochopitelně mediálních partnerů, kteří nám názorově pomáhají připravovat výstavy s objektivními a realistickými pohledy na vytápění a možné úspory. Všem těm bychom chtěli upřímně a ze srdce poděkovat.

Agentura Inforpres, pořadatel výstav Infotherma

www.infotherma.cz