Jste zde

Zdroj tepla budoucnosti? Firma z vašeho okolí a její odpadové teplo

Zdroj: shutterstock.com
Tisíce domácností v západní Evropě se každý měsíc připojí do systémů využívajících odpadové teplo. Spotřeba energií těchto domácností je tedy řešená „dálkově“ způsobem, který je výhodný finančně i společensky. Snižuje totiž zátěž na životní prostředí.

25. 6. 2018

Například v Kodani, hlavním městě Dánska, je tímto způsobem vytápěno 98 % všech domácností. V Hamburku bude využívat dálkové teplo vyrobené z odpadového tepla vzniklého v tamním přístavu 6 000 domácností.

Ve Švédsku, Německu, Francii, Velké Británii, Dánsku a dalších zemích, desítky tisíc domácností odebírají teplo z datových center umístěných ve svém okolí. Mezi největší dodavatele tepla se tak začínají řadit technologické společnosti jako Facebook, Microsoft, Amazon, Oracle a další, které řeší, jak optimalizovat náklady na provoz datových center v regionech, které se vyznačují vysokou cenou elektrické energie.

V USA lze opakovaně využít až 50 % odpadového tepla z průmyslu

Celý princip funguje tak, že firma místo toho, aby odpadové teplo vypustila do ovzduší, jej ve výměnících přemění na energii, která může být použitá buď na další provoz této firmy, nebo právě na vytápění okolních objektů. Do budoucna lze očekávat, že o takzvané rekuperaci odpadového tepla uslyšíme čím dál častěji.

Například v USA lze podle odborných studií opětovně využít 20-50 % odpadového tepla produkovaného průmyslem, což by mělo mít následně pozitivní vliv nejen na snížení emisí skleníkových plynů, ale také zvýšení marží těchto firem (viz zde).

Rekuperují i firmy v České republice

Jednotky rekuperace samozřejmě najdete i v České republice, například u OBCHODNÍHO CENTRA CHODOV, či závodu firmy BOSCH v Českých Budějovicích. K rekuperaci firmy a veřejné objekty využívají teplo například z:

 • chlazení vstřikovacích lisů
 • řízeného kvašeného vína
 • důlních vod
 • chlazení piva v minipivovaru
 • splaškové kanalizace hotelu
 • větracího vzduchu kancelářské budovy
 • sklepních prostor pro zrání sýrů
 • odpadního vzduchu svářecích strojů
 • chlazení serverů
 • odpadní bazénové vody
 • hydraulického systému jeviště
 • vody prosakující přehradní nádrží

S ohledem na velmi dobré zkušenosti se zásobováním a vytápěním domácností odpadovým teplem počítejme, že o rekuperaci tepla uslyšíme v České republice čím dál častěji.