Jste zde

Ekodesign jako trend budoucnosti aneb jak architekti zavádějí udržitelná řešení do obytných prostor pro každodenní užívání

Vinařství Lahofer PR Zdroj: aluprof.com/cz
Budovy – místa, kde lidé tráví většinu svého života. Proto je jejich funkčnost a životnost tak důležitá. Moderní stavebnictví však není jen vytváření bezpečných podmínek pro život a práci lidí.

2. 10. 2023

Klíčovým aspektem moderní výstavby je dopad na životní prostředí. Stále populárnějším trendem se proto stává ekodesign, který zohledňuje potřeby uživatelů budovy i okolní přírody.

Stavebnictví je zodpovědné za 40 % celkové spotřeby energie, 44 % celkové spotřeby materiálů a 40–50 % globálních emisí skleníkových plynů. A přestože největší dopad na životní prostředí mají budovy ve fázi jejich provozu, ekologické vlastnosti a dopad na přírodu stojí za to zvážit již ve fázi návrhu stavby.

Ekologický dům již ve fázi návrhu

Co je to vlastně ekologický design a na co si dát v této fázi realizace projektu pozor? Principy tvorby ekodesignu budovy jsou založeny na minimalizaci využití primárních zdrojů, optimalizaci výrobního procesu, prodloužení její životnosti, omezení použití nebezpečných materiálů, zvýšení využití recyklovaných materiálů a zvýšení snadnosti a efektivity zpracování odpadů. Kromě výše uvedených aspektů musí ekodesign samozřejmě reagovat na potřeby uživatelů a zohledňovat vztahy a interakce mezi lokalitou a jejími funkcemi. Aby bylo možné tyto předpoklady realizovat, měl by být proces ekologického designu organický, nelineární a holistický. Jen takový přístup k návrhu ekostavby zajistí, že budova bude splňovat technické, funkční a technologické požadavky při zohlednění lidských potřeb a minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.

Realizace předpokladů ekodesignu by nebyla možná bez enormního ekologického povědomí výrobců stavebních materiálů. Standardní stavební materiály dnes nestačí. Moderní výstavba a okolní životní prostředí potřebují produkty nejvyšší kvality, vyráběné nejen s ohledem na vysokou odolnost a funkčnost, ale také s přihlédnutím k posouzení vlivu konkrétního řešení na životní prostředí. V duchu udržitelné výstavby se nese i realizace systémů pro výrobu oken, dveří a hliníkových fasád značky Aluprof, jednoho z předních výrobců hliníkových systémů v Evropě.

Recyklační řešení v ekologických budovách

Jedním z prvků, které zapadají do předpokladů udržitelné výstavby a ekodesignu, je recyklace. Výrobci stále častěji využívají recyklované materiály, což jim umožňuje optimalizovat výrobní náklady a především snižovat úroveň znečištění ovzduší a vody vyplývající z výrobní činnosti. Takovými předpoklady se řídí i činnosti značky Aluprof, která ve finální výrobě ve velmi vysoké míře využívá hliníkový šrot.

„Celkový obsah šrotu v našich produktech, jak ve fázi postconsumer, tak ve fázi preconsumer, dosáhl v roce 2022 65 %,“ zdůrazňuje Martin Sikora, jednatel Aluprof System Czech s.r.o. „Regenerace hliníkového šrotu umožňuje ušetřit přibližně 95 % energie potřebné k výrobě primárního hliníku získaného z bauxitu, jehož tavení je velmi energeticky náročné. Vyhneme se také znečištění ovzduší o 95 % a znečištění vody o 97 %,“ dodává.

Uhlíková stopa profilů Aluprof je pouze 3,3 kg CO2e/kg oproti 9,0 kg CO2e/kg (evropský průměr podle European Aluminium Association).

photo-2.jpg

Nové Apollo
Zdroj: 
aluprof.com/cz
Nové Apollo, Bratislava, Slovensko. Použité systémy: MB-86 SI, MB-SR50N HI+

A ačkoli by se mohlo zdát, že využití recyklace výrobci stavebních systémů závisí čistě na jejich vlastní dobré vůli, využití tohoto typu řešení vyžaduje stále více projektů. Příkladem je hotel Nové Apollo v Bratislavě na Slovensku, kde bylo použití recyklovaného hliníku jedním z primárních požadavků. 

Směrem k přírodě a ekologii

Eliminace vlivu stavebnictví na životní prostředí nemusí eliminovat šanci na vytvoření funkční a efektivní budovy. I když jsou k tomu potřeba pokročilá architektonická a funkční řešení. Vynikajícím příkladem takové realizace je The Forge v Londýně, která využívá řešení umožňující snížení emisí oxidu uhličitého na metr čtvereční o 24 % a snížení uhlíku v nosné konstrukci o 40 % a v nástavbě a fasádě o 22 %. V tomto případě jdou tak potřebné parametry ruku v ruce s efektivitou a funkčností použitých řešení. Devítipatrový multifunkční objekt se vyznačuje nejen svou velikostí, ale také počtem prosklení, což optimalizuje jeho energetickou účinnost.

„Okna, dveře a hliníkové fasády naší značky použité v The Forge zajistily nejen vysokou úroveň izolace budovy, ale také moderní design v souladu s předpoklady ekologické výstavby,“ vysvětluje Martin Sikora.

photo-3.jpg

The Forge
Zdroj: 
aluprof.com/cz
The Forge, Londýn, Velká Británie. Použité systémy: MB-SE120

Předpoklady ekodesignu rovněž splňuje otevřenost přírodě, a tedy optimální využití solární energie. Vhodné vystavení budovy slunečnímu záření má pozitivní vliv nejen na prosvětlení místností, ale také na její energetickou náročnost. Je důležité si uvědomit, že sluneční světlo není jen světlo, ale také teplo pronikající do interiéru budovy. Maximální využití obnovitelných zdrojů energie je jedním z hlavních předpokladů pasivní výstavby, která navíc dokonale zapadá do trendu ekodesignu.

Řešením, které se v tomto typu projektů dokáže dobře osvědčit, jsou hliníková okna a dveře v systému MB-104 Passive, jejichž vysokou tepelnou izolaci potvrzuje certifikát Institutu pasivních domů PHI Darmstadt.

photo-4.jpg

aluprof PR
Zdroj: 
aluprof.com/cz