Jste zde

Tepelné čerpadlo a kotlíková dotace: Stát vám může přispět desítky tisíc

Zdroj: www.bigstockphoto.com
Přemýšlíte o ekologickém a levném vytápění vašeho rodinného domu či vily? Co takhle tepelné čerpadlo? Tepelná čerpadla dokážou získat až 70 % energie z okolí a pouze 30 % energie spotřebují na přeměnu nízkopotenciálního tepla na teplo využitelné.

9. 4. 2016

Tepelná čerpadla se v posledních letech stala velmi oblíbeným, levným a také zcela bezstarostným způsobem vytápění. Zjednodušeně řečeno je tepelné čerpadlo stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na druhé. Pracuje na podobném principu jako chladničky nebo klimatizace, pouze v opačném režimu.

Tepelné čerpadlo je ekologický i ekonomický způsob vytápění.Zdroj: www.ctcplzen.cz

K čemu slouží tepelná čerpadla

 • Vytápění objektů - domů, bytů, a podobně
 • Ohřev vody
 • Zdroj tepla pro vzduchotechniku
 • Ohřev sezonních i celoročních bazénů
 • Chlazení, klimatizace (klimatizace Rittal, Samsung, Toshiba)

K výhodám tepelných čerpadel patří velmi nízké náklady na vytápění, komfortnost a bezprašnost. Vzhledem k současným cenám energií můžete ušetřit polovinu až dvě třetiny z nákladů. 

Domácnosti, které využívají tepelná čerpadla, mají také levnější sazbu elektrické energie. Zřejmě jedinou nevýhodou tepelných čerpadel je jejich vysoká vstupní investice, která má ale poměrně rychlou návratnost. 

I na pořízení tepelného čerpadla můžete využít takzvanou kotlíkovou dotaci.Zdroj: www.ctcplzen.cz

Dotace na pořízení tepelného čerpadla 

V rámci programu Zelená úsporám probíhají také takzvané kotlíkové dotace, díky kterým je možné získat finanční příspěvek na výměnu starého kotle na pevná paliva za takzvaná mikro-energetická opatření a tepelná čerpadla. Ta zahrnuje všechny možnosti získání dotací na modernizaci otopných systémů, tedy na výměnu zdroje tepla. 

Kotlíková dotace

O kotlíkovou dotaci je možné žádat na krajském úřadě od 30. září 2015. Výše dotací jsou odstupňovány podle typu nového kotle a podle umístění v rámci znečištěných oblastí. Na moderní kotle na biomasu nebo na tepelná čerpadla (tepelné čerpadlo vzduch voda, země voda a voda voda) je možné za splnění podmínek získat až 80 % dotací z maximální částky 150 tisíc korun. 

Výše dotace Účel dotace
70 % ●    Realizace kotle na uhlí
75 % ●    Realizace kombinovaného kotle na uhlí a biomasu
●    Realizace plynového kondenzačního kotle 
80 % ●    Realizace obnovitelného zdroje energie (OZE) - tepelná čerpadla, kotle na biomasu

 

Kotlíkovou dotaci lze získat na: 

 • tepelná čerpadla včetně nákladů na jejich instalaci 
 • nové otopné soustavy
 • rekonstrukci otopné soustavy
 • mikro-energetická opatření na snížení energetické náročnosti budovy
 • služby energetických specialistů
 • projektová dokumentace

Dotaci je možné uplatnit v rámci oblasti snižování Energetické náročnosti budov. Ministerstvo financí se tímto programem pokouší bojovat se znečištěným ovzduším, na němž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle. 

Výše dotací na tepelná čerpadla při současném zateplení domu:

Typ tepelného čerpadla Maximální míra podpory Maximální výše dotace v Kč
Tepelné čerpadlo voda voda 75 % 100 000 Kč
Tepelné čerpadlo země voda 75 % 100 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch voda 75 % 75 000 Kč

 

Výše dotace na tepelné čerpadlo bez současného zateplení domu:

Typ tepelného čerpadla Maximální míra podpory  Maximální výše dotace v Kč
Tepelné čerpadlo voda voda 55 % 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo země voda 55 % 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch voda 55 % 60 000 Kč