Jste zde

Revize otopné soustavy: Abyste po zateplení skutečně šetřili

Zdroj: www.bigstockphoto.com
Vyměnili jste ve vašem domě okna, nebo zateplili fasádu a říkáte si, jak krásně se vám teď bude spořit? Pak pozor! Pokud nemáte otopnou soustavu správně seřízenou, úspory jsou jen minimální. Je potřeba ji totiž správně seřídit.

13. 6. 2018

Bytové domy, zejména ty po zateplení fasády a výměně oken, velmi často trpí naddimenzovaným topením nebo špatně vyregulovanou otopnou soustavou. Aby domu taková rekonstrukce skutečně přinesla kýžené úspory, je třeba povolat odborníka z firmy, která se regulací zabývá. Ten technický stav soustavy posoudí a případně vypracuje projekt na její zlepšení.

„Cenově se takové seřízení otopné soustavy v bytovém domě pohybuje kolem několika málo set korun na jeden radiátor, pokud je ale soustava ve velmi špatném technickém stavu, nebo je dokonce nutná kompletní výměna regulačních prvků, pak jde zhruba o částku kolem 1 500 Kč na jeden radiátor,“ uvádí Daniel Nový, obchodní ředitel společnosti ista Česká republika, která kompletní servis spojený s posouzením stavu a regulací otopných soustav v bytových domech nabízí.

Otopnou soustavu je tedy třeba odborně zkontrolovat a případně provést znovu takzvaný hydraulický výpočet pro vyvážení otopné soustavy a všech jejích regulačních prvků. Mezi ně nepatří jen termostatické ventily a hlavice v bytech, ale také stoupačkové či patní regulační armatury, které jsou zodpovědné za regulaci tepla v celém domě nebo jeho jednotlivých částí.

Podle novely zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. musely být všechny radiátory v dálkově vytápěných bytových domech osazeny termostatickými ventily do konce roku 2006 (původně zákon ukládal tuto povinnost do konce roku 2004), jinak hrozily bytovým družstvům a SVJ vysoké pokuty.

V této době se tedy instalovalo velké množství termostatických ventilů a hlavic. „Termostatické hlavice instalované před patnácti lety jsou dnes na konci své životnosti a blíží se doba jejich výměny. Také termoregulační ventily je vhodné zkontrolovat a obvykle je třeba v nich alespoň vyměnit tzv. kuželku,“ vysvětluje D. Nový. Po hromadné výměně termostatických ventilů a hlavic je opět nutné nové zregulování (seřízení) celé otopné soustavy.