Jste zde

Rekordní výsledek pro českého výrobce žaluzií, firmu Servis Climax

Zdroj: Climax.cz

Jeden z největších výrobců žaluzií, rolet a markýz, společnost SERVIS CLIMAX, dosáhl v květnu nejvyššího měsíčního obratu ve své historii. Firma, která vznikla v roce 1996, měla v květnu obrat 61,1 milionu korun.

10. 7. 2012

Více informací o společnosti, aktuálních číslech, plánech a produktech najdete v tiskové zprávě, kterou firma při této příležitosti poskytla:

9. července 2012

Tato čísla (tj. rekordní obrat) jsou důvodem k radosti a především odměnou za dlouhodobou, cílevědomou práci, která firmě připravuje dobrou pozici do budoucna. Výkonný ředitel společnosti Ing. Miroslav Jakubec k tomu dodává: „Faktorem, který stojí za tímto úspěchem, je především expanze na zahraniční trhy a neustálé reagování na požadavky a potřeby našich zákazníků.“

Podle ekonomických ukazatelů firma, která byla původně orientována na český a slovenský trh, získává dlouhodobě významné zákazníky, a to i v zahraničí. Podíl exportu překročil v loňském roce pomyslnou polovinu a tvořil 50,4 % z obratu společnosti. Oproti roku 2007, kdy podíl exportu na obratu byl pouze 29,5 %, je možno vidět výrazný posun směrem k orientaci na zahraniční trhy. Lze očekávat, že se toto číslo bude do budoucna zvyšovat. V silné zahraniční konkurenci si SERVIS CLIMAX dlouhodobě buduje své jméno a svými kvalitními výrobky, servisem a cenou si získává stále větší množství zákazníků.

Méně příznivá je naopak situace na českém trhu, kde dochází k výrazným poklesům poptávky zákazníků po jednotlivých produktech. Srovnáním roku 2007 a 2011 zjistíme, že došlo k poklesu obratu firmy v České republice o 23 %. Naopak významnými regiony, které se výrazně podílejí na obratu firmy, jsou Rakousko, Německo a Francie. Ve všech těchto oblastech došlo k výraznému navýšení obratu. Z těchto destinací je na tom nejlépe Rakousko, které zaznamenalo oproti roku 2010 v roce 2011 nárůst obratu o 52 %. 

Posun v preferencích spotřebitelů lze zaregistrovat i v oblasti nákupů jednotlivých produktů. Zákazníci jsou náročnější, žádají dražší, ale účinnější venkovní žaluzie a rolety, které díky svým vlastnostem lépe odrážejí sluneční paprsky a zabraňují tím přehřívání interiéru.

Společnost SERVIS CLIMAX a.s., která v loňském roce dosáhla obratu 551 miliónů Kč a je největším výrobcem stínicí techniky v České republice, si stanovila ambiciózní cíle. Pro letošní rok si naplánovala obrat 587 miliónů korun, což je navýšení o 6,5 % oproti loňskému roku. Zda své cíle splní, ukáže až čas. Ale na základě dosavadních dosažených výsledků lze předpokládat, že splnění tohoto čísla je reálné.

Související články