Jste zde

Připravili jste komín a kotel na topnou sezónu? Je to zákonná povinnost

starý typ komínu na střeše Zdroj: www.bigstockphoto.com
Po létě je tu podzim a s ním i nezbytná kontrola kotle nebo obecněji řečeno spalinových cest. Připravit kotel a komín na další topnou sezónu je důležité z hlediska vaší vlastní bezpečnosti, zároveň je polehčující okolností pro pojišťovnu při nehodě.

24. 10. 2019

A koneckonců to nařizuje i zákon. Podívejme se společně, proč je to tak důležité a co je třeba pro kotel a spalinové cesty udělat, abyste mohli být v klidu. Mimochodem – nejlepší je takovou kontrolu nechat udělat už po konci topné sezóny, abyste nemuseli s příchodem chladnějších podzimních dnů honem řešit, kde na to seženete odborníka.

Pokud totiž sami odborníky nejste, musíte si je zavolat. Po celé kontrole od profesionála dostanete potvrzení (nebo revizní zprávu) o tom, že prohlídka opravdu proběhla, došlo k nějakým krokům a váš kotel i vaše spalinová cesta je v pořádku.

I když existuje mnoho návodů, jak vyčistit komín svépomocí, raději tuto činnost svěřte do rukou odborníkům.Zdroj: www.bigstockphoto.com

Co byste měli udělat pro svůj komín

Komín zajišťuje odchod škodlivých plynů a tzv. tuhých zbytků, které vznikají po spalování tuhého paliva v kotli. Lidově řečeno jde o saze. Protrpěná zkušenost praví, že saze jsou tak lehké, že stačí mírné zavíření vzduchu a jsou všude. Proto je potřeba mít dobře zajištěný komín, na jehož konci dochází k podtlaku. Díky němu se saze dostanou z vašeho domu a zpátky proudí jen čistý vzduch.

Během spalování a odvodu sazí ven se stává, že saze ulpívají na stěnách komína a zvětšující se nánosy můžou časem představovat pořádný problém. Může například dojít k jejich vznícení nebo úniku uhlíku do domácnosti. Když se škodlivé látky usazují na stěnách komína a zmenšuje se tím prostor pro odchod nově vzniklých látek, může to nakonec poškodit i kotel.

Jak často komín čistit

Proto je třeba komín pravidelně čistit. Intervaly se liší u kotlů na tuhá paliva a na plyn, dalším důležitým faktorem je stáří komína nebo třeba kvalita paliva – čím je nekvalitnější, tím víc odpadních látek vzniká a tím rychleji se komín zanáší. Ideální je komín čistit jednou za rok.

I kotel byste před nadcházející topnou sezonou měli nechat zkontrolovat.Zdroj: www.bigstockphoto.com

Vždycky si zavolejte odborníka

Na některých věcech není radno šetřit a tohle je zrovna jedna z nich. Ačkoli se na internetu dají najít návody, jak vyčistit komín svépomocí, nejspolehlivější cestou je ta, která vede přes profesionála. Nejenže se lépe postará o kondici vašeho komína, ale navíc vám ještě vystaví doklad o tom, že jste péči skutečně nezanedbali. Takový doklad vám může usnadnit případné řešení nehody s pojišťovnou.

I kotel si zasluhuje pozornost

Pravidelná kontrola kotle je další věc, kterou byste neměli podceňovat. Ze zákona je povinná jednou za rok, tedy u plynových kotlů. U kotlů na tuhá paliva ji stačí provést jednou za tři roky. Bezpečí je důvod číslo jedna, proč se kotli věnovat, jsou ale i další – například to, že neudržovaný kotel může zvýšit náklady na vytápění. Zanedbaná péče mu dokonce může i zkrátit životnost.

I při kontrole kotle musí dojít k čištění – v tomto případě jde o čištění teplosměnné plochy, na níž se usazují nečistoty vznikající při spalování. Zásadní je taky prověřit těsnost spojů odvodu spalin, aby nedocházelo k jejich úniku, a zkontrolovat, případně upravit spalovací poměry v kotli.

I tady je na místě, aby se kotli věnoval odborník. Laik si ho jednak sám tak úplně nezkontroluje, případně nevyčistí a neservisuje, jednak by mu chybělo potvrzení, které je, stejně jako u komínu, důležité pro případné řešení nehody s pojišťovnou.

Staráte se o kotel a komín hned po topné sezóně, nebo to necháváte na poslední chvíli? Důležité je, abyste obojí opravdu nechali prohlédnout a taky zařídili nápravu případných nedostatků. Ušetříte si tím spoustu problémů