Jste zde

Práce kvalifikovaného pracovníka v Německu

práce v Německu Zdroj: Unsplash
Pokud není v tuzemsku o zaměstnání v oboru zájem nebo pokud jsou podmínky pro výkon povolání špatné, má smysl hledat práci v zahraničí. Pro členské státy EU je výměna pracovníků obzvláště snadná.

7. 2. 2022

Německo je díky svým vysokým sociálním standardům oblíbenou destinací pro kvalifikované pracovníky z východních zemí EU. Zároveň tam usilovně hledají kvalifikované pracovníky, kterých se jim nedostává. Čím je práce v Německu tak atraktivní a jaké k tomu potřebujeme podmínky?

Právní základy

Práci v Německu nám jako cizincům usnadňují dvě věci: členství v EU a zákon o přistěhovalectví kvalifikovaných pracovníků z Německa. V tomto ohledu je obzvláště důležitý volný pohyb pracovníků a právo na rovné zacházení.

Volný pohyb pracovníků

Právo EU dává pracovníkům ze všech zemí EU a Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska právo na volný pohyb. Toto právo znamená, že občané těchto zemí nepotřebují ke vstupu a pobytu v Německu vízum ani povolení k pobytu.

Stačí jim k tomu platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Každý, kdo chce v Německu žít, se musí pouze přihlásit na příslušném úřadě evidence obyvatel nebo na úřadě evidence občanů.

Volný pohyb pracovníků znamená, že občané České republiky mají neomezený přístup k zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v Německu. Tímto způsobem je jim také umožněno školení nebo studium bez dalších požadavků.

Po pěti letech nepřetržitého a legálního pobytu získáte automaticky právo trvalého pobytu. S řádným pobytem v Německu lze také požádat o německé občanství.

Zákon o přistěhovalectví kvalifikovaných pracovníků z roku 2020 usnadňuje přístup na německý pracovní trh také odborníkům ze zemí mimo EU.

Rovné zacházení

Orgán EU pro rovné zacházení stanoví, že se zahraničními pracovníky se zachází stejně jako s občany hostitelské země. To platí pro:

 • Přístup k zaměstnání, vzdělávání a odborné přípravě
 • Přístup k odborům
 • Přístup k bydlení (včetně sociálního bydlení a podpory vlastnického bydlení).
 • Přístup ke všem sociálním a daňovým dávkám (např. doplňkové životní dávky).
 • Pracovní podmínky (mzda, propouštění, zdraví, bezpečnost práce atd.)
 • atd.

To má zajistit, aby osoba měla zajištěné sociální zabezpečení a aby jí práce v jiných zemích nepřinesla žádné nevýhody. Toto právo je založeno na těchto čtyřech zásadách:

 1. zahraniční odborníci podléhají vždy systému sociálního zabezpečení jedné země. To znamená, že platí příspěvky na sociální zabezpečení pouze v dané zemi. 2.
 2. zahraniční odborníci mají stejná práva a povinnosti jako státní příslušníci dané země.
 3. doby pojištění, zaměstnání a pobytu získané zahraničními odborníky v jiných zemích se zohledňují pro jejich nároky na sociální zabezpečení.
 4. pokud mají zahraniční odborníci nárok na peněžité dávky v jedné zemi, dostanete je, i když v dané zemi nebydlíte.

(Zdroj: Orgán EU pro rovnost. 01.02.22.)

Poptávka po odbornících

Čím je kvalifikovaný pracovník žádanější, tím lépe je podporován a motivován k práci v Německu. V současné době je nedostatek zejména v následujících oborech:

 • lékaři
 • zdravotní sestry
 • inženýři
 • přírodovědci
 • počítačoví vědci

Požadavky

Kvalifikovaní pracovníci v daných profesích v zásadě vždy potřebují srovnatelné vzdělání ze své domovské země. Kvalifikaci lze potvrdit uznáním. Lékaři potřebují k výkonu lékařské praxe v Německu také státní licenci.

V některých odvětvích, například v oblasti informačních technologií, mohou kvalifikovaní pracovníci ze zahraničí nastoupit i bez odborné přípravy, pokud prokáží, že v oboru pracují již řadu let.

Související články