Jste zde

PENB: Získejte oprávnění na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Zdroj: www.bigstockphoto.com
Jste vlastníkem budovy nebo patříte do společenství vlastníků bytových jednotek? Potom by pro vás neměla být tato čtyři písmena neznámou zkratkou. Od roku 2013 je totiž PENB neboli Průkaz energetické náročnosti budovy nezbytný.

23. 9. 2016

Potřebovat ho budete, ať už chcete prodat nemovitost, plánujete vlastní bydlení nebo uvažujete o větším podnikatelském projektu, při kterém se bude stavět.

PENB lze nechat zpracovat odborníkem. Stejně tak ale můžete oprávnění na zpracování tohoto průkazu získat sami. Kurz není časově náročný a v případě, že pracujete v oblasti stavebního inženýrství nebo energetických auditů, se vám bude velmi hodit.

Co je to vlastně PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy je povinným osvědčením, které hodnotí tepelně technické vlastnosti budovy. Zabývá se nejen energetickou náročností vytápění, ale i chlazením, ohřevem vody, (mechanickým) větráním a osvětlením v budově. Výsledek se stanovuje na základě vypočtené energetické náročnosti budovy, tedy roční spotřeby energie, vzhledem k 1 m2 podlahové plochy a porovnání s referenční budovou.

Průkaz energetické náročnosti budovy je povinným osvědčením, které hodnotí tepelně technické vlastnosti budovy. Zdroj: www.bigstockphoto.com

Oprávnění ke zpracování PENB za 3 dny

Chcete si i vy rozšířit vzdělání v této oblasti? Zkoušky k vydávání průkazů lze složit už více než rok – konkrétně od 1. července 2015. Předchází jim třídenní školení PENB, které se zabývá nejen teoretickou znalostí Vyhlášky o energetické náročnosti budov a koncepcí průkazu ENB. 

Součástí kurzu jsou také praktické výpočty, jako je roční spotřeba tepla, roční spotřeba energie, určení součinitele tepla, princip výpočtu energetické náročnosti vytápění atp. Velmi užitečné jsou také představené případové studie, které například ukazují vliv neobnovitelné primární energie za rok na volbu zdroje tepelné energie pro vytápění. Hodit se jistě budou rovněž technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení ENB.

Pro koho je kurz PENB vhodný? 

Školení k získání oprávnění na zpracování průkazu energetické náročnosti budov se bude mimo jiné hodit energetickým auditorům, autorizovaným inženýrům a technikům, stavebníkům a dalším, kteří se o ENB nebo nízkoenergetické stavby zajímají. V zásadě může na kurz přijít každý, koho tato oblast oslovila.

Školení k získání oprávnění na zpracování průkazu energetické náročnosti budov se bude mimo jiné hodit energetickým auditorům, autorizovaným inženýrům a technikům.Zdroj: www.bigstockphoto.com

Nízkoenergetická a pasivní stavba pro „Zelenou úsporám“

Zajímáte se o problematiku energií a energetické náročnosti? V tom případě by vás mohly zajímat i další kurzy, které vedou k získání zajímavých a praktických osvědčení. Jedním z nich je kurz Nízkoenergetická a pasivní stavba určený všem, kteří se zapojují do programu Nová zelená úsporám, ale také inženýrům, technikům, architektům, projektantům, developerům a podobně.

Kromě schopnosti zpracovat posudek do programu Zelená úsporám se tento kurz soustředí mimo jiné na veškerá témata týkající se nízkoenergetické a pasivní výstavby. Jeho součástí je i práce s odborným softwarem na stavební fyziku Svoboda software 2014 a dvě exkurze, které umožní účastníkům si nabyté znalosti vyzkoušet přímo na místě.

Kurz, který z vás udělá energetického specialistu

Plejádu kurzů týkajících se energií uzavírá kurz Energetický specialista. Co všechno zvládnete po absolvování intenzivní přípravy? Zpracovat energetický audit a posudek, zpracovat PENB, provést kontrolu provozovaných kotlů, rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů. 

Který z kurzů vás oslovil nejvíce?