Jste zde

Na jakém pozemku lze postavit garáž?

plechová garáž PR Zdroj: plechovegaraze-stalmex.cz
Plechovou garáž lze využít mnoha způsoby, a proto mnoho majitelů pozemků uvažuje o její výstavbě. Jaké podmínky musí pozemek splňovat, aby na něm bylo možné postavit plechovou garáž? Pokračujte ve čtení našeho článku a zjistěte odpověď na tuto otázku.

21. 9. 2023

Plechová garáž – jaké podmínky musí splňovat pozemek?

Zájemci o plechovou garáž chtějí nejčastěji postavit takovou stavbu na stavebním pozemku, na kterém již stojí dům. Na takovém pozemku je možné postavit garáž, ale kolik objektů na něm lze umístit, závisí na několika otázkách. Pravidla jsou následující:

  • na stavebním pozemku lze postavit samostatně stojící jednopodlažní hospodářské budovy, kůlny a garáže;
  • stavba musí být v souladu s územním plánem;
  • na pozemku musí být zachována plocha o rozloze nejméně 50 % pro zachycování dešťové vody;
  • pozemek, na kterém má být garáž umístěna, tvoří souvislý celek s rodinným domem nebo stavbou pro rodinnou rekreaci;
  • plechová garáž by měla být umístěna nejméně 2 metry od hranice sousedního pozemku. Pokud by měla být garáž umístěna na hranici pozemku v blízkosti plotu souseda, bylo by k její stavbě zapotřebí stavební povolení a souhlas souseda.

Co je ještě důležité? Velmi důležitá je velikost plechové garáže, kterou chcete postavit. V případě garáže o rozloze větší než 25 m² nebo garáže, která nesplňuje pokyny stanovené stavebním zákonem, budete potřebovat rozhodnutí o umístění stavby (souhlas nebo územní rozhodnutí) a v některých případech i stavební povolení, pokud nestačí ohlášení stavby. Stavební úřad může tato dvě řízení spojit. Z tohoto důvodu doporučujeme takový stavební záměr předem koordinovat a projednat se stavebním úřadem.

Je možné postavit plechovou garáž na zemědělském pozemku?

Zajímá vás, zda je možné postavit plechovou garáž na zemědělském pozemku? Klíčová jsou ustanovení územního plánu – právě v něm najdete odpověď na otázku, jaké stavby lze na pozemku postavit. Pokud se na pozemek takový plán nevztahuje, nezbývá než požádat o vydání územního rozhodnutí. V takovém případě bude obsah tohoto dokumentu závazný.

Někdy má zemědělský pozemek status stavebního pozemku. V takovém případě na něm lze postavit plechovou garáž, ale je třeba mít na paměti omezení týkající se maximální plochy a počtu takových objektů.

Umístění pozemku a stavba garáže – na co je třeba pamatovat?

Stavební pozemek, na kterém mají být umístěny plechové garáže, obvykle sousedí s jinými pozemky a veřejnou komunikací. Na takovém pozemku je možné postavit plechovou garáž, ale ne kdekoli – předpisy přesně uvádějí, jaké vzdálenosti musí být dodrženy mimo jiné od hranice pozemku. Obecná pravidla jsou následující – stavba musí být umístěna nejméně 2 metry od hranice pozemku.