Jste zde

Domácnost a nemovitost – dva pojmy, dvě rozdílná pojištění

pojištění majetku Zdroj: www.srovnator.cz
Pojištění, které chrání vaše bydlení – jediné co má pojištění domácnosti a nemovitosti společné, jinak se zásadně liší a ideální je mít obojí. V následujících řádcích se dozvíte, co jaké pojištění chrání a proč je důležité ho mít.

6. 9. 2021

Pojištění nemovitosti

Pod tímto pojištěním si většina lidí představí rodinný dům. V rámci pojištění nemovitosti jsou často kromě vašeho domu pojištěné i vedlejší stavby na pozemku, například garáž, skleník, kůlna a patří sem i bazén zapuštěný do země.

Pojištění chrání tyto objekty před škodami, které jsou způsobeny přímo na nich, jedná se o střechu domu, stěny, stropy a podobně. Jednoduše by se dalo říct, že vše co je spojeno se zemí a nedá se přenášet, je v rámci pojištění nemovitosti kryto.

Pojišťovny nabízí balíčky s riziky, které by mohly nastat jedná se o:

 • Požár, výbuch, úder blesku,
 • povodeň, záplava,
 • únik vody z vodovodního zařízení
 • vichřice, zemětřesení,
 • odcizení, vandalismus
 • tíha sněhu
 • náraz vozidla.

Pokud vlastníte chalupu nebo chatu, nezapomeňte ji také pojistit. Rekreační objekty bývají navštěvovány zpravidla o víkendech a dovolených, tudíž je riziko škody větší než třeba v rodinném domě, kde lze škodě předejít.

Částka, na kterou máte nemovitost pojištěnou, by se měla co nejvíce přiblížit ceně, za kterou byste nemovitost postavili na stejném místě v aktuálním čase.

Nezapomeňte proto částku navyšovat, tak aby seděla k aktuální době, ideálně se doporučuje po 5 letech pojištění zkontrolovat. V případě podhodnoceného majetku by mohlo dojít k takzvanému podpojištění a pojišťovna by vám musela krátit pojistné plnění v poměru počtu procent podpojištění.

03-obrazek-v-textu-800x540.jpeg

pojištění domácnosti
Zdroj: 
srovnator.cz

Pojištění domácnosti

Naopak pojištění domácnosti kryje škody na majetku, který máte uvnitř. Jedná se o věci, se kterými lze hýbat a přenášet je. Stejně jako u pojištění nemovitosti i u pojištění domácnosti si lze pojistit věci uvnitř garáže a kůlny.

V bytech je součástí i pojištění nebytových prostor – sklepy, kočárkárny a podobně. Pojištění vám chrání veškerý nábytek, spotřebiče, audiovizuální techniku, ale i sportovní vybavení – kola, lyže.

Částku na kterou máte majetek pojištěn by se měla co nejvíce přiblížit ceně, za kterou jste jej pořizovali. V případě pojistné události se vyplácí podle skutečné výše škody. Nevyplatí se proto majetek podhodnocovat, jelikož je vám pak vyplacena menší částka, než za kterou byste nové vybavení pořídili.

01-perex-800x540.jpeg

pojištění nemovitosti
Zdroj: 
srovnator.cz

Naopak může nastat i takzvané přepojištění. Do smlouvy uvedete větší částku, než kterou váš majetek má. V případě pojistné události je vám ale vyplaceno dle skutečné hodnoty – za pojištění tedy platíte zbytečně víc.

Rizik, které mohou nastat je hned několik, nejčastějšími jsou:

 • Požár,kouř, výbuch,
 • únik vody,
 • krádeže, vandalismus,
 • zkrat, přepětí, podpětí.

Sjednejte si pojištění – ideálně dnes

Ideální pomocník pro sjednání pojištění je srovnátor.cz. Na jejich stránkách vás čeká podrobný průvodce světem pojištění. Pojistíte zde nejen domácnost, ale i celý váš dům. Celé sjednání nezabere více než pět minut a vše vyřídíte z pohodlí vašeho domova.

Související články