Jste zde

Jak na zateplení fasády? Jaké izolace zvolit a jakým způsobem účinně zateplit dům?

zateplení fasády PR Zdroj: Rockwool
Volba správného zateplení fasády patří ke stěžejním rozhodnutím při stavbě nebo rekonstrukci domu.

12. 7. 2021

Kvalitní a vhodné zateplení vnější stěny chrání před vedry v létě a chladem v zimě, brání tepelným ztrátám, zvyšuje energetickou účinnost a zároveň vytváří tepelnou i akustickou pohodu uvnitř domu.

Volba kvalitní izolace je důležitá

Pro účinné zateplení domu je nutné vybírat kvalitní izolace, které jsou velmi důležitou součástí fasády. Na trhu existuje řada různých typů izolačních materiálů. Jak zvolit tu nejvhodnější?

Investoři čím dál častěji volí izolace z minerální kamenné vlny, které mají v porovnání s jinými izolacemi, spoustu dalších předností.

Vsaďte na bezpečnou nehořlavou izolaci

Nehořlavost je velkou výhodou kamenné vlny, která je jjednou z nejbezpečnějších izolačních materiálů. Spadá do nejvyšší třídy reakce na oheň A1, to znamená, že nehoří. Nezpůsobuje vznik hořících kapek ani částic. Vlákna kamenné vlny odolávají teplotám až do 1 000 °C. Fasáda zateplená kamennou vlnou je požárně bezpečná. V případě požáru tak nehrozí, že se oheň bude šířit po fasádě domu, a že se dostane i do vyšších pater budovy.

Izolace z kamenné vlny klíčovým materiálem pro zateplení nejenom vysokých budov a bytových domů. Její přednosti ocení i majitelé nízkopodlažních nebo rodinných domů.

Akusticky účinná izolace je přínosem

Při výběru vhodné izolace je dobré myslet i na akustiku. Kamenná vlna díky vláknité struktuře skvěle pohlcuje zvuky a dokáže účinně snížit hluk, který přichází zvenčí. Vyšší objemová hmotnost kamenné vlny rovněž napomáhá lepší akustice v domě. Dobře izolovaná fasáda tak pomůže vytvořit zvukovou pohodu uvnitř domu. Zvukověizolační schopnosti kamenné vlny ocení především obyvatelé žijící v hlučnějším prostředí a městské zástavbě.

Tepelná pohoda a zdravé vnitřní prostředí

Pokud obvodovou stěnu zateplíte kvalitní izolací s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi, snížíte nejenom náklady na vytápění a chlazení, ale zároveň vytvoříte příznivé mikroklima a tepelnou pohodu v domě. Správné a kvalitní zateplení s kamennou vlnou udrží stabilní teplotu v domě během celého roku. A nejen to!

Použitím paropropustné kamenné vlny na zateplení fasády omezíte riziko kondenzace vlhkosti. Prodyšná izolace umožní prostup vlhkosti z interéru směrem ven a nehrozí tak vznik plísní. Pomocí prodyšné minerální kamenné vlny vytvoříme zdravé a příznivé mikroklima uvnitř domu.

Proč zvolit řešení ROCKWOOL?

Produkty a řešení ROCKWOOL nabízejí kombinaci všech výše uvedených vlastností a výhod. Pomáhají vytvořit nejen tepelnou a akustickou pohodu v místnosti, ale jsou i bezpečné z hlediska protipožárního a přispívají ke zdravému vnitřnímu klimatu. Izolace ROCKWOOL jsou dlouhodobě stálé, šetrné k přírodě a jsou součástí udržitelných budov. Jsou rovněž registrovány v dotačním programu Nová zelená úsporám.

Jaké jsou způsoby zateplení fasád?

Izolacemi z kamenné vlny ROCKWOOL je možné zateplit různé konstrukce obvodových stěn. Jsou součástí jak vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), tak provětrávaných fasád, sendvičových nebo kazetových stěn. Díky svým výborným vlastnostem jsou s oblibou používané i v konstrukcích dřevostaveb.

Vhodný způsob zateplení často volíme podle toho, jaký chceme mít finální vzhled povrchu fasády.

Provětrávaný způsob zateplení nabízí provedení obkladu domu z různých materiálů, jako je například sklo, dřevo, kov, plast, keramika nebo vláknocementové šablony.

Provětrávaná fasáda je konstrukce s průběžnou větranou mezerou mezi fasádním vnějším obkladem a tepelnou izolací. Větraná mezera zajistí odvod vlhkosti. Z tohoto důvodu jsou provětrávané fasády vhodné i pro starší rekonstruované domy s vyšší vlhkostí a objekty po sanaci vlhkého zdiva.

Pokud chceme mít na fasádě omítkovou povrchovou úpravu, pak obvodové stěny zateplíme vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS).

Kontaktní zateplení a vhodná tloušťka izolace

Zateplení fasády kontaktním způsobem, je jedním z nejčastějších způsobů zateplení obvodových stěn. Kontaktní zateplení je vhodné jak pro novostavby, tak i pro dodatečné zateplení a rekonstrukce budov.

Součástí vnějších kontaktních zateplovacích systémů jsou zpravidla vhodné tepelněizolační desky, lepicí a armovací tmely, různé typy hmoždinek, které jsou určené pro zvolený systém, omítky a penetrační nátěry a další příslušenství.

Pro kontaktní zateplení lze použít různé typy izolačních materiálů. Pokud pro zateplení zvolíte kvalitní izolaci z kamenné vlny, která je oproti jiným materiálům nehořlavá, zlepšíte nejenom energetickou účinnost a vytvoříte tepelnou i akustickou pohodu v domě, ale zároveň zvýšíte požární bezpečnost budovy.

b.png

zateplení fasády
Zdroj: 
Rockwool

Šetřit na tloušťce izolace se nevyplatí

Zateplení domu je investicí, která se v budoucnu mnohonásobně vrátí. Abychom zajistili dostatečný tepelný komfort, je nutné zvolit správnou tloušťku izolace. Musí být taková, aby byly splněny požadavky normy pro zateplení budov. Její návrh vychází z tepelně technického výpočtu. Čím vyšší tloušťka izolace a lepší tepelněizolační vlastnosti výrobku, tím účinnější zateplení a větší minimalizace tepelných ztrát. Výpočet vhodné tloušťky izolace závisí rovněž na typu a tloušťce zateplované stěny.

Šetřit na tloušťce izolace se tedy nevyplatí. Fasáda domu by měla být zateplena alespoň 180 mm izolací, v závislosti na typu zdiva. S rostoucími požadavky normy se zvyšují i tloušťky tepelných izolací. Domy v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu jsou často zateplené izolací 300 mm a více.

Na dostatečné zateplení je nutné myslet již ve fázi projektu. Předejte tím případnému dodatečnému zateplování již hotové nové fasády, což je velmi nákladné.

Dotace na zateplení

Na zateplení nového nebo rekonstruovaného domu můžete využít dotace např. z programu Nová zelená úsporám. Finanční prostředky můžete čerpat na zateplení provedené izolacemi ROCKWOOL, které jsou v programu NZU registrovány. Výhodou pro vás bude nejen finanční úspora, ale i nižší spotřeba energie a zároveň přínos pro životní prostředí.

Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL pro bezpečnou fasádu

Fasádu domu lze zateplit řadou fasádních nehořlavých desek z kamenné vlny ROCKWOOL, které jsou určené pro použití v mechanicky kotvených systémech (ETICS) s doplňkovým lepením.

Pro zateplení kontaktních fasád se používají izolace s podélnými nebo kolmými vlákny.

Zateplení vnější fasády deskami s podélnými vlákny FRONTROCK PLUS a FRONTROCK S

c.png

zateplení fasády
Zdroj: 
Rockwool

1 Obvodová stěna

2 Izolace u ostění okna: FRONTROCK S tl. 20 – 50 mm

3 Izolace FRONTROCK PLUS, tl. 300 mm nebo FRONTROCK S tl. 280 mm nalepena na stěnu fasády lepicí hmotou

4 Kotvící prvek – hmoždinka pro ETICS

5 Základní vrstva (stěrková hmota s výztužnou síťkou)

6 Stěrková hmota

7 Penetrační nátěr a probarvená strukturovaná omítka

Zateplení vnější fasády dvouvrstvou deskou FRONTROCK SUPER

d.png

zateplení fasády
Zdroj: 
Rockwool

1. Lepicí hmota

2 izolace FRONTROCK SUPER, tl. 200 mm

3 Kotvící prvek – hmoždinka pro ETICS

4 Základní vrstva (stěrková hmota s výztužnou síťkou)

5 Stěrková hmota

6 Penetrační nátěr

7 Probarvená strukturovaná omítka

Dvouvrstvé fasádní desky FRONTROCK SUPER s podélnou orientací vláken mají vyztuženou horní vrstvu. Jsou vyráběné unikátní technologií dvojí hustoty. Horní velmi tuhá vrstva desky, označená nápisem „ROCKWOOL TOP“, zabezpečuje vysokou odolnosti proti mechanickému namáhání. Tuhý povrch desky zajistí dobrou přídržnost stěrkové hmoty a bezpečnou montáž. Měkčí, flexibilní strana desky se optimální přizpůsobí podkladu fasády. Strana desky označena nápisem „ROCKWOOL TOP“ se osadí směrem ven od fasády.

Zateplení vnější fasády lamelovými deskami s kolmými vlákny FRONTROCK L

f.png

zateplení fasády
Zdroj: 
Rockwool

1 Lepicí hmota

2 Izolace FRONTROCK L, tl. 200 mm

3 Kotvící prvek – hmoždinka pro ETICS

4 Základní vrstva (stěrková hmota s výztužnou síťkou)

5 Stěrková hmota

6 Penetrační nátěr

7 Probarvená strukturovaná omítka

Jak zateplit fasádu izolacemi z kamenné vlny?

g.png

zateplení fasády
Zdroj: 
Rockwool

Zateplení pomocí ETICS musí být provedeno vždy z certifikovaných komponentů v rámci jednoho zateplovacího systému. Zásady provádění zateplení určuje technologický předpis výrobce kontaktního systému a norma ČSN 73 2901. Montážní návody jednotlivých kontaktních zateplovacích systémů se mohou lišit. Proto je vždy nutné dodržet technologický postup zvoleného systému. Provedení kontaktního zateplení je vhodné svěřit odborné realizační firmě.

h.png

zateplení fasády
Zdroj: 
Rockwool

 • Příprava podkladu pro ETICS

Velmi důležité je správně připravit podklad, na který budeme aplikovat zateplovací systém. Tato přípravná fáze zásadním způsobem ovlivňuje následnou realizaci kontaktního zateplení.

V první řadě musí být zateplovaná stěna suchá. V případě vlhkosti zdiva je nutné nejdříve odstranit příčinu vlhkosti.

Zateplovaná plocha musí být pevná, soudržná, rovná a suchá, bez prachu a mastnoty. Podklad musí být dostatečně únosný a schopný udržet nalepené a přikotvené fasádní desky spolu s omítkovou povrchovou úpravou. Před zahájením prací je potřeba podklad pečlivě mechanicky očistit. Je nutné odstranit zvětralý povrch, nesoudržné a odlupující se vrstvy. Podklad musí splňovat normové požadavky na rovinnost.

 • Montáž soklové lišty

Založení fasády je možné provést pomocí soklového profilu s okapničkou nebo pomocí montážní latě. Před zahájením zateplovacích prací určete výši soklu a označte si ji. Soklovou lištu je vhodné montovat ve výšce cca 30 - 40 cm nad zemí. Vyměření a vyznačení roviny můžete provést např. pomocí vodováhy. V rozích objektu lištu uřízněte pod úhlem, zahněte a pomocí dilatační spojky spojte. Zakládací lišta musí být namontována vodorovně kolem celého objektu.

 • Pokládka a lepení fasádních desek

Lepidlo připravte podle pokynů výrobce. Desku položte na balík vlny tak, aby k ní byl přístup z každé strany.

Lepení desek s podélným vláknem FRONTROCK SUPER, FRONTROCK PLUS nebo FRONTROCK S

Lepicí hmota se nanáší na izolační desky ve dvou krocích. Po nalepení izolačních desek na fasádu nesmí lepicí hmota zůstat na bočních stranách izolačních desek a nesmí se vtlačit do spár mezi nimi. Nežádocí lepicí hmotu je nutné odstranit.

1. Lehké přestěrkování desky v místech, kde se budete lepidlo nanášet

Pomocí zubatého hladítka naneste malé množství lepidla po obvodu desky a ve třech rovnoměrně rozmístěných bodech. Hmota je vtlačena do povrchu desky pro zajištění dokonalé přídržnosti s podkladem. Dvouvrstvé fasádní desky FRONTROCK SUPER jsou lepené k podkladu spodní stranou, na které není nápis ROCKWOOL TOP.

Lepidlo by mělo být vždy v místě prostupu hmoždinky deskou.

2. Nanášení lepidla

Lepicí hmotu se nanáší v pásu šířkycca 60 mm a uprostředdesky ve formě terčů o průměru cca 150 mm tak, aby lepidlo pokrylo min. 40 % plochy spodní strany desky. Minimální procentuální pokrytí desky lepidlem a minimální tloušťku lepidla uvádí výrobce ETICS ve svém technologickém předpisu.

Lepení desek s kolmým vláknem FRONTROCK L

Lepení lamel s kolmým vláknem rovněž provádíme ve dvou krocích.

1. Lehké přestěrkování celé plochy desky
Fasádní izolace s kolmým vláknem se lepí celoplošně, proto lepidlo musí pokrýt celý povrch lamely.

2. Nanášení lepidla pomocí zubaté stěrky 12 × 12 mm, které rozetřete rovnoměrně po celém povrchu lamely. Lepicí hmota se nanáší v takové vrstvě, aby byla zajištěná přilnavost k podkladu. Minimální tloušťka lepidla by neměla být menší než 5 mm.

4. Zakládání desek
Lepení první řady izolačních desek se provádí od zakládací lišty nebo pomocí montážní latě, zdola nahoru a ve vodorovných řadách, zásadně na vazbu a se stanoveným přesahem. Desky musí při lepení dolehnout k přednímu líci soklové lišty, nesmí ji přesahovat, ani být zapuštěné. Osazení izolačních desek musí být těsné na sraz, s vystřídaním svislých spár, tzv. „na vazbu“.

 • Řešení nároží a otvorů oken a dveří
  Na nárožích musí být desky provedeny střídáním řad na vazbu. Nároží oken a dveří se přednostně izoluje celými deskami tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100 mm od rohu těchto otvorů. Přesah desky zařízneme nožem podél a zabrousíme.
 • Zateplení ostění
  Pro zateplení ostění jsou vhodné izolační desky FRONTROCK S, které se dodávají i v menší tloušťce, od 20 mm. V nárožích a u ostění oken a dveří se desky lepší s přesahem přes hranu rohu a po vytvrdnutí je potřeba přesah zaříznout a zabrousit.
 • Mechanické kotveni desek
  Fasádní desky ROCKWOOL lze kotvit povrchovou nebo zápustnou montáží. Pro kotvení desek lze použít různé typy zatloukacích nebo šroubovacích hmoždinek, které jsou certifikované pro použití ve zvoleném systému ETICS. Při aplikaci hmoždinek příslušných výrobců je potřeba postupovat v souladu s pokyny dodavatele systému.
  Typ hmoždinky a její délka musí být přizpůsobena podkladu, tloušťce tepelné izolace a statickému zatížení. Počet hmoždinek a jejich rozmístění se uvádí v projektové dokumentaci zateplení domu a statickém výpočtu.
 • Základní výztužná vrstva
  Před zahájením armování je potřeba osadit všechny ukončovací, dilatační a těsnicí lišty. Nejdříve se vyztuží nároží, různé hrany, ostění a nadpraží domu.
  Na nalepené a přikotvené fasádní desky naneseme stěrkovou hmotu, do které zatlačíme výztužnou síťku z důvodu vyztužení. Výztužnou síťku následně překryjeme stěrkovou hmotou, kterou vyrovnáme a uhladíme. Tímto je dokončena základní vrstva.
  Pokud potřebujeme zvýšit mechanickou odolnost ETICS proti poškození, je možné provést dvojí vyztužení v základní vrstvě.
 • Nanášení penetračního nátěru
  Na suchou krycí vrstvu (ne dříve než za 24 hodin od její aplikace) naneseme penetrační nátěr.
 • Aplikace omítky a finální začištění
  Na suchý penetrační nátěr naneseme probarvenou strukturovanou omítku, kterou uhladíme dle pokynů výrobce.

----

Autor:

Ing. Halina Kučerová

Specialista technického marketingu

Mobil: +420 606 700 614

halina.kucerova@rockwool.com

ROCKWOOL, a.s.

Související články