Jste zde

Budování udržitelné budoucnosti: Jak stavět domy šetrné k životnímu prostředí

vinařství lahofer Zdroj: VINAŘSTVÍ LAHOFER, Vinice, Česká republika. Použité systémy: MB-78EI, MB-SR50N, MB-104 Passive
Globální oteplování je jedním z největších problémů moderního světa a jeho hlavním důvodem jsou příliš vysoké emise oxidu uhličitého. Proto je tak důležité používat v moderní výstavbě řešení šetrná k životnímu prostředí.

6. 6. 2023

Udržitelná výstavba, která je založena na maximálním využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí CO2, reaguje na potřeby jak životního prostředí, tak budoucích generací.

Udržitelná výstavba a realizace myšlenky staveb s nulovými emisemi jsou jedněmi z hlavních předpokladů návrhu revize směrnice o energetické náročnosti budov v Evropské unii (EPBD).

Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, která byla schválena OSN v roce 2015, označuje inovativní průmysl a infrastrukturu a také udržitelná města a komunity za jedny ze základních cílů, kterých má být v nadcházejících letech celosvětově dosaženo.

Udržitelný rozvoj pro budoucnost

Pro pochopení principů udržitelné výstavby je důležité vysvětlit význam udržitelného rozvoje. Jeho definice byla stanovena v roce 1987 ve zprávě Světové komise pro životní prostředí a rozvoj „Naše společná budoucnost“: Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.

Pokud zohledníme skutečnost, že budovy v EU se podílejí ze 40 % na spotřebě energie a z 36 % na emisích skleníkových plynů, je používání moderních řešení ve stavebnictví, jež zvyšují energetickou účinnost budov, pro budoucnost dalších generací zásadní. 

Obnovitelné zdroje energie, energetický design nebo použití moderních izolačních systémů – mj. technologicky sofistikovaných hliníkových systémů – to jsou pouze některá z opatření, která umožní realizovat předpoklady udržitelné výstavby.

Energie z přírody

Účinným způsobem, jak snížit emise skleníkových plynů, je omezení používání fosilních paliv při výrobě elektrické energie. Alternativou šetrnou k životnímu prostředí jsou v tomto případě obnovitelné zdroje energie (OZE): větrná, geotermální a solární energie. Ty jsou stále oblíbenější. V roce 2020 dosáhl podíl OZE na spotřebě energie v EU hodnoty 22,1 %. (v České republice to bylo 17,3 %). 

Zatímco využití větrné nebo geotermální energie vyžaduje instalaci specializovaného zařízení, sluneční energii lze využít nejen prostřednictvím fotovoltaických instalací nebo solárních kolektorů, ale také díky použití odpovídajícího počtu prosklení a jejich správnému umístění s ohledem na lokalizaci stavby.

V rámci realizace předpokladů udržitelné výstavby jsou v budovách instalována pasivní okna, která vstřebávají velké množství sluneční energie a výrazně se podílejí na snižování tepelných ztrát. Součinitel prostupu tepla pasivního okna nesmí být vyšší než 0,8 W/(m2K) vysvětluje Tomáš Buček, Project Manager společnosti Aluprof System Czech s.r.o. Hliníkové konstrukce, které se vyznačují výjimečnými parametry z hlediska uživatelských výhod, zajištění bezpečnosti, trvanlivosti, ochrany před vnějšími vlivy, větrem, vodou a hlukem, dokonale ladí s vlastnostmi výstavby tohoto druhu – dodává.

Instalace pasivních oken je možná například díky takovým řešením, jako jsou systémy hliníkových okenních a dveřních profilů s přerušeným tepelným mostem, např.  Aluprof MB-79N. Tento systém splňuje zvýšené nároky na tepelnou izolaci a zároveň umožňuje navrhovat nejrůznější varianty okenních konstrukcí (mj. otevíravo-sklopná nebo sklopně-posuvná okna), ale také jednokřídlých a dvoukřídlých dveře, ať už s bočními světlíky, respektive nadsvětlíky, nebo bez nich.

Energeticky navržený dům

Řešení a výrobky, které umožňují realizaci předpokladů udržitelné výstavby, musí být zohledněny již ve fázi návrhu budovy. Klíčem k optimálnímu využití přírodní energie je nejen správná orientace samotné stavby vůči světovým stranám, ale také správná izolace exteriérových konstrukcí, která eliminuje veškeré tepelné mosty. Velkým usnadněním při odstraňování netěsností jsou např. specializované systémy pro teplou a těsnou montáž hliníkových oken a dveří MB-Installation Solution, které umožňují instalaci v tzv. rovině tepelné izolace.

Komplexní řešení s nejvyššími parametry

V případě udržitelné výstavby musí být kritériem pro volbu komponent a řešení nejlepší možné tepelněizolační parametry.

Rozhodující je součinitel prostupu tepla (čím menší, tím lepší) a třída průvzdušnosti. V souvislosti s energetickou účinností jsou také důležité příslušné certifikáty, které potvrzují odpovídající parametry systému. Certifikát Institutu pasivních domů PHI Darmstadt má například okenno-dveřní systém hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem MB-104 Passive, který umožňuje navrhovat stylové, prosklené a funkční fasády.  

V rámci udržitelné výstavby je také důležité používat komplexní řešení pro nízkoenergetické stavební projekty, jež zahrnují nejen okenně-dveřní nebo fasádní systémy, ale také montážní systémy.

Společnost Aluprof vychází vstříc očekávání trhu a nabízí v této oblasti optimální řešení. Příkladem jsou např. panelové dveře, které mohou být vyrobeny na základě již zmíněných pasivních systémů MB-79N nebo MB-104 Passive. Řešení tohoto druhu překvapí nejen vysokou tepelnou a zvukovou izolací nebo vodotěsností a vzduchotěsností, ale také – díky dostupnosti mnoha barev a vzorů – moderním stylem. 

Recyklace ve stavebnictví

Jedním z prvků udržitelné výstavby je opětovné použití použitých materiálů. Recyklace se dokonale osvědčuje v odvětví zpracování hliníku, ve kterém – v případě společnosti Aluprof – dosáhl celkový podíl šrotu ve výrobě hliníku v roce 2022 úrovně 65 %.

Důležitou skutečností je, že společnost využívá nejen vlastní odpad, ale také získává a zpracovává hliník z trhu, a to jak od koncových uživatelů (postconsumer), tak materiály, jež jsou odpadem z výroby (preconsumer). Tento proces doprovázejí přísné požadavky, které se týkají kvality nakupovaného šrotu, aby se do tavby nedostával kontaminovaný hliník, a aby se do ovzduší neuvolňovaly škodlivé sloučeniny, které by mohly ohrožovat životní prostředí.

Podstatnou výhodou je také energetická účinnost celého procesu. Využití hliníkového šrotu ušetří přibližně 95 % energie potřebné k výrobě primárního hliníku, který je získáván z bauxitu, jehož tavba je energeticky velmi náročná. Na podobné úrovni je eliminováno znečištění ovzduší a vody.

projektdomujemiola4autorstwadomywstylu.jpg

Design domu ve stylu barn house Jemioła 4
Zdroj: 
aluprof.com
Design domu ve stylu barn house Jemioła 4

Ekologický návrat ke „starému“

Jedním z trendů v současném udržitelném stavebnictví je návrat k minimalistickým stavebním formám inspirovaným estetikou venkova. Barn house neboli domy stylizované jako venkovské stodoly, jsou stále oblíbenější. Ovlivňují to určitě nejen nižší náklady na samotnou investici (například díky jednoduché a minimalistické kubatuře stavby), ale také otevřeností tohoto stylu přírodě (díky velkoplošnému prosklení). Důležitou výhodou barn house je také jeho energetická účinnost.

Stodoly mohou být stavěny v technologii pasivního nebo nízkoenergetického domu, což z hlediska dlouhodobé perspektivy výrazně ovlivňuje výši účtů – zdůrazňuje Tomáš Buček. – V tomto typu budov je tohoto cíle dosaženo použitím hliníkových systémů Aluprof, které zaručují nejen vysoké tepelněizolační parametry, ale díky flexibilitě materiálu také širokou škálu designových možností – dodává.

Let’s build a better future!

Udržitelná výstavba je – i přes značné investiční náklady – současným trendem, který se stal trvalou součástí světového trhu. Tato skutečnost vyplývá nejen ze zaměření se na inovativní technologická řešení ve stavebnictví, ale také z reálného dopadu na životní prostředí.

Udržitelná výstavba, která se projevuje například v popularizaci pasivních domů, účinně sníží emise skleníkových plynů a spotřebu energie v tomto odvětví.

Pasivní domy umožňují úsporu energie spojenou s vytápěním a chlazením až do 90 % vůči typickým budovám a přes 75 % ve srovnání s průměrnými novostavbami – zdůrazňuje Tomáš Buček.

Dnešní rozhodnutí, jež se týkají volby komponent a investičních projektů a také úrovně napřímo spotřebované energie ovlivňují podmínky, ve kterých budou žít budoucí generace.

Článek sponzorovaný společností Aluprof