Jste zde

Víte, co je akustická pohoda a jak jí u vás doma dosáhnout?

Zdroj: diytrade.com

Jen málokoho napadne při stavbě domu, nebo bytu, že byl měl řešit i akustiku. Přitom právě akustika mnohdy stojí za tím, jak se v místnosti cítíme. Akustická pohoda rozohodně není prázdný pojem!

22. 8. 2012

Akustika místnosti je způsob, jakým se zvuk chová v místnosti. Na akustice místnosti záleží, jak dobře bude místnost  sloužit svému účelu. Jiné požadavky na akustiku budou v přednáškovém sále, jiné v kanceláři, nebo zdravotnickém zařízení. A těmi vůbec nejdůležitějšími aspekty akustiky místnosti jsou prostup, absorpce, odraz a rozptyl zvuku.

Jak dosáhnout akustické pohody v místnost?

Otázky akustiky jsou zahrnuty do legislativy týkající se pracovního prostředí, stavebních směrnic, předpisů a norem.  Téměř všechny stavební normy se ale zaměřují pouze na jediný akustický parametr, a to dozvuk. Pokud ale chceme dosáhnout dobré akustické pohody, pouhé zajištění předepsané doby dozvuku nestačí. Při plánování akustiky je tedy dobré pracovat s více akustickými parametry:

Dozvuk -  rychlost, jakou se vytratí akustická energie v místnosti. Obývací pokoj s nábytkem bude mít kratší dobu dozvuku než prostor bez nábytku, např. kostel.

Srozumitelnost řeči – lze popsat jako kvalitu přenosu řeči směrem k posluchači. Bude-li v místnosti ozvěna a hluk pozadí (pouliční provoz, hučící klimatizace, hluk z chodby atd.), nemusí být řeč srozumitelná.  

Hluková zátěž - úroveň hlasitosti zvuku, který vnímáme. V místnosti s materiály pohlcujícími zvuk bude úroveň hlasitosti nižší, než v místnosti s hladkými povrchy a dlouhou dobou dozvuku.

Prostorový útlum – chápeme jako rychlost, jakou se snižuje hlasitost zvuku na cestě k posluchači. Hlasitost zvuku se úměrně snižuje s narůstající vzdáleností od zdroje zvuku. Prostorový útlum bude záviset na tvaru místnosti, použitých materiálech, nábytku atd.

Specifikujte akustické požadavky hned na začátku

U každé stavby je důležité, aby investor, majitel budovy nebo developer už od začátku přesně věděl,  k čemu bude budova a jednotlivé místnosti využívány.

akustika2

Akustika místnosti by neměla být prioritou jen pro hudebníky, ale i pro stavaře. Bohužel tomu tak mnohdy není. Zdroj: muzikreviewz.com

Pokud to bude škola, jak staří budou studenti? Jak bude výuka probíhat? Formou přednášek, nebo v malých skupinkách? V závislosti na účelu místnosti může být některá akustická vlastnost upřednostněna před ostatními.

V přednáškovém sále bude nejdůležitější zajistit dobrou srozumitelnost řeči v celé místnosti, naopak ve velké místnosti typu open-space bude třeba akusticky od sebe oddělit jednotlivé pracovní skupiny, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení. Zaměstnanci v kancelářích budou vykonávat práce, při kterých je třeba se soustředit, nebo budou spíše vzájemně komunikovat?

Jsou-li požadavky na akustiku specifikovány už v počáteční fázi stavebního procesu, nemusí vyšší akustický standard znamenat vyšší finanční náklady. Abyste nemuseli akustické otázky řešit dodatečně, je dobré ideální akustické vlastnosti přesně formulovat a nespokojit se pouze s předepsanou dobou dozvuku.

Akustika je obor, který je fascinující, ale v oblasti stavebnictví hrubě nedoceněný. Po obecném úvodu do akustiky se proto v příštím článku podíváme na akustiku vzdělávacích prostor.

Související články