Jste zde

Pálená cihla, nebo pórobeton? Výhody a nevýhody zdicích materiálů

pórobeton Zdroj: stavospol.cz
Při stavbě vlastní nemovitosti se stavaři často rozhodují mezi dvěma nejrozšířenějšími materiály. Porovnejte spolu s námi vlastnosti páleného zdicího materiálu a pórobetonu a vyberte si ten nejvhodnější produkt pro své potřeby.

16. 12. 2019

Výroba určuje vlastnosti

Technické vlastnosti materiálu určuje jeho samotná výroba. Zatímco pálené cihly se tvarují z hlíny a vytvrdnou vypálením, tvárnice z pórobetonu vznikají mísením vápna, písku, vody a dalších přísad. Následně se vytvrdí horkou vodní párou a vznikne blok s množstvím mikroskopických pórů.

Oba zdicí materiály nabízejí výborné izolační vlastnosti a rychlou a přesnou výstavbu. My se však zaměříme na rozdíly mezi pórobetonem a pálenými cihlami.

Pálená tvárnice z keramiky

Keramické pálené tvárnice se vyrábějí v moderní podobě cihelných bloků s dutinami, aby se snížila jejich hmotnost a zvětšil rozměr. Přesné zdění pak zajišťuje systém pero-drážka. Další výhody nabízejí cihly v ohledu zvýšené odolnosti vůči ohni, dobré akustiky a kvalitních tepelněizolačních vlastností.

Váží však o něco více než pórobeton a hůře se opracovávají (při rozříznutí keramické tvárnice se její soudržnost zhorší). Na rozdíl od něj však déle uchovávají teplo (mají asi o 20 % vyšší tepelnou setrvačnost).

Pórobetonová tvárnice

Z pevných a lehčích tvárnic z pórobetonu postavíte zeď rychle a jen s minimem odpadu (i při tvarování). Ušetříte i na maltě, které použijete menší množství – jen na vodorovné spáry. Díky pórům prostupujícím skrze celý materiál mají tvárnice výborné termoizolační parametry, ulehčíte si tak budoucí výdaje za izolaci v podobě polystyrenu nebo vaty.

Hlukovou izolaci mají prostory z pórobetonu podobně dobrou jako objekty z cihel. Obava z radioaktivity, která se občas objevuje u stavařů, má svůj původ u šedého pórobetonu vyráběného z elektrárenského popílku. Hodnoty radioaktivity dnešního pórobetonu se však pohybují velmi nízko, dokonce níže než u keramických materiálů.

Srovnání: keramika, nebo pórobeton?

Pórobeton se vyrábí z křehčího materiálu než klasické pálené zdicí materiály, jejichž pevnost je zhruba dvakrát větší. V našich podmínkách však tento parametr nemá příliš velkou váhu – zvýšenou pevnost oceníte při stavbě domu jen v seismicky aktivních oblastech. Pórobetonové tvárnice snadno vážou vzdušnou vlhkost, proto při stavbě z tohoto materiálu dbejte na správně provedenou hydroizolaci.

Tento materiál zároveň dokáže lépe pracovat s vlhkostí v interiéru (keramické tvárnice mohou vzduch vysoušet). Lepší mrazuvzdornost nabízí pórobeton díky mikroskopickým pórům.

Rozhodují požadované vlastnosti

Pořizovací cena obou materiálů se od sebe nijak závratně neliší, a tak záleží zejména na doporučení stavební firmy nebo jiných odborníků. Materiál vybírejte s ohledem na jeho vlastnosti a nároky vašeho nového bydlení. Zároveň dodržujte správné technologické postupy – ani ta nejlepší surovina nebude fungovat, pokud ji použijete nesprávným způsobem.

Související články