Jste zde

Jednoduše a pohodlně z PC nebo mobilního zařízení. Tak řeší aplikace INSPECTO revize VTZ

Zdroj: INSPECTO
Srovnatelná aplikace před startem INSPECTO na trhu chyběla. Na základě každodenních zkušeností techniků zásadně zrychluje a usnadňuje provádění revizí. Má velmi přehlednou evidenci klientů a měřidel a mnoho dalšího.

7. 3. 2019

Tenhle chytrý online software vedle přehledné evidence dovede i  aktivně napojit aplikaci na definice technických normativů a zajistit metrologický proces. Celkově vzato díky plánovači a přednastaveným postupům při výkonu usnadňuje a zrychluje provádění revizní činnosti.  Samozřejmostí je práce s rozsáhlými databázemi. Například databáze závad má více než 20 000 položek a neustále se aktualizuje. Buduje také přehlednou evidenci klientů a měřidel, zajišťuje metrologický proces a nabízí aktivní propojení aplikace na definice technických normativů.

Co je INSPECTO

Ale pěkně od začátku. Že jde o aplikaci pro správu revizí VTZ už víme. Funguje na mobilních zařízeních s operačním systémem Android i v internetových prohlížečích v běžných (stolních) počítačích, noteboocích nebo třeba na tabletech (existuje tudíž jak mobilní aplikace, tak aplikace webová). Online řešení umožňuje operativnější tvorbu a správu revize technikem z místa, které mu v daném čase nejvíce vyhovuje, tedy z mobilu nebo tabletu přímo v místě provedení revize, anebo později u počítače.

Co je VTZ? Za zkratkou se ukrývají vyhrazená technická zařízení. Jejich vymezení a provoz upravuje zákon 174/1968 sb.: „Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.“

Problémy s přechodem ze zařízení na zařízení bývala vždy při správě revizních zpráv potíž. INSPECTO ji řeší elegantně a bez problémů, výstupy z různých přístrojů sjednocuje, vše má stejnou, přehlednou podobu.

K velkým kladům aplikace patří také to, že je díky ní nyní prakticky nemožné kvůli problémům s uchováváním dat ztratit naměřené údaje, případně celou revizní zprávu. INSPECTO všechny zprávy, ať už jde o hotové, nebo třeba i jen rozpracované, zálohuje na cloudové úložiště Microsoft Azure. O co přesně jde? Microsoft Azure neboli Windows Azure Platform je cloudová platforma společnosti Microsoft. Využívá se k vytváření, hostování a škálování webových aplikací přes datacentra Microsoftu. Jedná se tedy o standardní řešení cloudového zálohování s účinnými pojistkami proti ztrátě dat.

S ovládáním INSPECTO vám pomohou i názorná videa.

Jak aplikace vypadá

Vysoká funkčnost doplňuje i velice příjemný vzhled. A jak se uvnitř pracuje? Po přihlášení se vám zobrazí přehledný dashboard, pomocí kterého můžete vaše revize plánovat, zahájit novou revizi, vrátit se k poslední rozpracované, otevřít archiv revizí nebo přidat klienta a měřidlo do databáze.

Užitečné je, že nástroj neustále hlídá zadávání správných hodnot – upozorňuje na překročení nastavených limitů a hlídá i nevyplnění polí, postará se i o to, aby se nedokončená zpráva nedostala do rukou klienta dříve, než se ji podaří celou uzavřít. Technik má také neustále přístup do archivu revizí a může duplikovat existující revizi, doplnit ji o nová měření a uložit ji jako novou – to ušetří hodně času při tvorbě revizí s mnoha údaji totožnými s údaji v předešlých revizích.

Jak ji získat

Získat aplikaci INSPECTO je snadné. Na www.inspecto.online se můžete zaregistrovat k jejímu užívání, přihlásit se k odběru novinek, zjistit podrobnosti o jejím chodu, projít si ukázky vytvořených revizních zpráv nebo získat kontakt na podporu. Připojte se k uživatelům tohoto nástroje a zjednodušte si práci i vy!

Autor: redakce

Související články