Jste zde

Digitální osciloskop ocení i hobby elektrikář!

osciloskop PR Zdroj: tme.eu
Nemusíte být přímo profesionál, aby vám digitální osciloskop přinesl zajímavé údaje, které se vám při práci s elektrickými zařízeními budou hodit.

15. 2. 2022

Možnost změřit si odchylky napětí se totiž může hodit každému domácímu kutilovi třeba při drobných opravách elektrozařízení nebo při sestavování elektrických modelů na dálková ovládání. K čemu přesně se digitální osciloskop používá, najdete v následujících řádcích.

K čemu se digitální osciloskop používá?

Pokud jste ještě pojem digitální osciloskop nebo obecně osciloskop neslyšeli, můžete si jej představit jako elektronické zařízení, které měří napěťový signál. Osciloskopy dokáží navíc vykreslit časový průběh měřeného napěťového signálu na displeji, který je součástí osciloskopu. Uživatel tak získává komplexní informace z měřeného časového úseku. Digitální osciloskop pak měří signál jen v určité časové okamžiky. Signál je pak převodníkem upraven do digitální podoby a je uchován v číslicové paměti. Signál se pak zobrazuje na obrazovce s elektromagnetickým vychylováním nebo na LCD displeji.

Můžete se setkat i s popisem činnosti osciloskopu, která říká, že je určen především ke sledování nesinusových průběhů, a hlavně k zobrazení průběhů impulsních. Zpracování a zobrazení průběhů na obrazovku osciloskopu musí odpovídat tedy především metodám impulsního zpracování signálů.

Naprosto jednoduše řečeno osciloskopy se používají k měření elektrických signálů, které určují stabilitu celého systému a případné odchylky. Tyto odchylky pak mohou být způsobeny vnějšími i vnitřními faktory. Elektrické signály je možné detekovat na různých frekvencích a pomáhají identifikovat nedostatky v pokročilých řešeních, zejména v zobrazovacích či zvukových systémech. Hojně se pak digitální osciloskopy využívají třeba v oblasti autotroniky při diagnostice. Velmi širokou nabídku digitálních osciloskopů najdete na https://www.tme.eu/cz/katalog/digitalni-osciloskopy_112665/.

Jak si vybrat digitální osciloskop?

Při výběru digitálního osciloskopu byste měli zvážit několik základních parametrů. Hned prvním je rozsah kmitočtu. Měli byste si tak předem určit jaký rozsah bude mít frekvence, jež se budete snažit s osciloskopem měřit. Podrobné popisy digitálních osciloskopů najdete u předního dodavatele elektrických součástek tme.eu. Jen v oblasti digitálních osciloskopů si můžete vybírat z více než 200 modelů od různých výrobců. Pro opravdu jednoduchou orientaci v takto bohatém sortimentu si pak můžete zvolit jen určitou skupinu výrobků, dle rozličných parametrů.

Související články