Jste zde

shutterstock_1810103341.jpg

oblovka krmení
Zdroj: 
Shutterstock
Do ubikace neumisťujte kameny a ani jiné tvrdé předměty, o které by si šnek mohl poškodit ulitu.