Jste zde

shutterstock_1714864828.jpg

araukárie na zahradě
Zdroj: 
Shutterstock
Stromek pro štěstí, pokojová jedle nebo pokojový smrček - i za těmito názvy se skrývá blahočet ztepilý.